تحلیل تکنیکال قیمت جهانی آلومینیم | شنبه 15 آذر 99
سیگنال
هفته گذشته با رشد قیمت های جهانی بازار کامودیتی شاهد جهت گیری سرمایه گذاران بازار سلف آمریکا بر روی خرید آلومینیم بودیم و به همین دلیل بر آن شدیم تا تحلیل جدیدی روی این فلز ارزشمند ارائه کنیم. تحلیل قبلی قیمتی آلومینیم در وبسایت سیگنال را میتوانید از اینجا مشاهده بفرمایید. همانطور که در قبل […]
مروری بر وضعیت بازار کامودیتی در تیر ماه 1398
سیگنال
تیرماه را می توان جنگ سیاسیون دانست؛ از توقیف نفت کش ها گرفته تا توافق روسیه و عربستان در تداوم محدودیت عرضه نفت، همه و همه از محرک‌های بازار کالایی در تیرماه بودند.