تحلیل تکنیکال تایرا به همراه نمودار (8 مهر ماه 1398)
سیگنال
تایرا (تراکتورسازی ایران) در یک کانال صعودی قرار دارد و در حال بازگشت به محدوده سقف قبلی خود در 1250 است.