تحلیل تکنیکال تایرا | 23 شهریور
سیگنال -
بعد از واکنش به ضلع پایین مثلت در محدوده 2200 تومان این نماد بیش از 55 درصد رشد را تجربه کرد و با نزدیک شدن به محدوده 3500 تومان دچار اصلاح شده است. این نماد هم اکنون در نزدیکی حمایت مهم 2500 تومان قرار گرفته است. در صورت واکنش مثبت انتظار صعود تا محدوده 3200 […]
تحلیل تکنیکال تایرا | 12 مرداد
سیگنال -
به محدوده حمایتی 2150 تومان در نزدیکی خط روند واکنش مثبت نشان داده است. نزدیکترین مقاومت به این سهم در محدوده 2500 تومان قرار دارد.
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (تایرا – ولبهمن) | یکشنبه 19 مرداد ماه 99
سیگنال -
در این گزارش نمادهای تایرا و ولبهمن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت تراکتور سازی ایران (تایرا)
سیگنال -
شرکت تراکتورسازی ایران با نماد تایرا در زمینه مونتاژ انواع تراکتورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین فعالیت دارد.
تحلیل تکنیکال تایرا به همراه نمودار (8 مهر ماه 1398)
سیگنال -
تایرا (تراکتورسازی ایران) در یک کانال صعودی قرار دارد و در حال بازگشت به محدوده سقف قبلی خود در 1250 است.