2 سهم برگزیده بازار سرمایه (تایرا – ولبهمن) | یکشنبه 19 مرداد ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای تایرا و ولبهمن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت تراکتور سازی ایران (تایرا)
سیگنال
شرکت تراکتورسازی ایران با نماد تایرا در زمینه مونتاژ انواع تراکتورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین فعالیت دارد.
تحلیل تکنیکال تایرا به همراه نمودار (8 مهر ماه 1398)
سیگنال
تایرا (تراکتورسازی ایران) در یک کانال صعودی قرار دارد و در حال بازگشت به محدوده سقف قبلی خود در 1250 است.