در مجمع شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش چه گذشت؟
سیگنال
در این مطلب خواهیم دید که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش چه گذشت.