میانگین درامد ماهانه “تاپکیش” به ۲۷ میلیارد تومان رسید
رادیو سهام
میانگین درآمد ماهانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) با افزایش ۱۷ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومانی نسبت به میانگین درآمدی ماهانه سال مالی منتهی به آذر ۹۷ به ۲۷ میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان رسید.
در مجمع شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش چه گذشت؟
سیگنال
در این مطلب خواهیم دید که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش چه گذشت.