رکورد جدید سودآوری بیمه «ما» با رشد ۱۰۷ درصدی
سیگنال -
بیمه «ما» در ۹ ماهه نخست امسال با تحقق سود خالص ۵۰۱ میلیارد ریالی رشدی ۱۰۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.