زمان عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (بپیوند) اعلام شد
سیگنال
در جریان عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس که ثبت سفارش آن روز سه شنبه 11 شهریور انجام می شود، 420 میلیون سهم به عموم مردم عرضه خواهد شد.
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس درج نماد شد
سیگنال
شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس از تاریخ 22 مرداد 99 به عنوان دویست و بیست و سومین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های این بازار درج شد.