مرحله دوم افزایش سرمایه «بپاس» به جریان افتاد/ تامین 94دردصد مبلغ از سود انباشته
اقتصاد آنلاین
بیمه پاسارگاد (بپاس) در نظر دارد تا سرمایه خود را از مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان فعلی به ۵۱۰ میلیارد تومان افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای خواهد بود و شرکت برای انجام ان به مجوز سازمان بورس و بیمه مرکزی نیازمند است.