مرحله دوم افزایش سرمایه «بپاس» به جریان افتاد/ تامین 94دردصد مبلغ از سود انباشته
اقتصاد آنلاین -
بیمه پاسارگاد (بپاس) در نظر دارد تا سرمایه خود را از مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان فعلی به ۵۱۰ میلیارد تومان افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای خواهد بود و شرکت برای انجام ان به مجوز سازمان بورس و بیمه مرکزی نیازمند است.