تردید بازار در نزدیکی حمایت شاخص کل | سه‌شنبه 23 آذر 1400
سیگنال
شاخص بورس تهران امروز با افت 3 هزار واحدی عدد 1 میلیون و 291  هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افت 3 هزار واحدی به عدد 345 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 5 میلیارد سهم طی 344 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 3 […]
تحلیل بنیادی دکپسول | آذر 1400
سیگنال
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید. درباره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران شرکت ژلاتین کپسول ایران درسال 1375 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1376مورد بهره برداری قرار گرفت. […]
تحلیل بنیادی دتماد | آبان 1400
سیگنال
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید. درباره شرکت تولید مواد اولیه داروبخش شرکت تولید مواد اولیه دارو بخش درسال1375 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال1397 با تصمیم سهامداران محل ثبت […]
شاخص کل سبز رنگ اما همچنان کم رمق | یکشنبه 14 آذر ماه 1400
سیگنال
شاخص بورس تهران امروز با رشد 8 هزار واحدی عدد 1 میلیون و 343  هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با رشد  430 واحدی به عدد 363 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 3 میلیارد سهم طی 379 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 2 هزار […]
تحلیل بنیادی دسبحان | آذر 1400
سیگنال
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید. درباره شرکت سبحان دارو شرکت سبحان دارو درسال1355 با نام شرکت آرایشی بهداشتی سویران به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1360مورد بهره برداری […]
سایه سنگین ابهامات بر بازار
سیگنال
شاخص بورس تهران امروز با افت 17 هزار واحدی عدد 1 میلیون و 340  هزار را نمایش داد. شاخص هم وزن نیز با افت  4 هزار واحدی به عدد 367 هزار واحد رسید. همچنین امروز با دست به دست شدن 4 میلیارد سهم طی 382 هزار داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از 3 […]
تحلیل بنیادی دابور | آبان 1400
سیگنال
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید. درباره شرکت داروسازی ابوریحان شرکت داروسازی ابوریحان درسال 1343 با نام برلیمد ایران به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. با تصمیم سهامداران سال 1360 نام شرکت […]
تحلیل بنیادی دامین | آبان 1400
سیگنال
مبنای بررسی این مقاله بر اساس تحلیل به روش کانسلیم است. پیرامون این روش اینجا بیشتر بخوانید. درباره شرکت داروسازی امین شرکت دارو سازی امین درسال 1363 به صورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در سال 1369مورد بهره برداری قرار گرفت. فعالیت اصلی […]