تفسیر بودجه 1401
سیگنال -
بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی است که هرساله تدوین می‌شود و نقشه‌ی راه سال آینده‌ی درآمد و مصارف دولت را ترسیم می‌کند. اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه 1401 نشان از این دارد که سمت هزینه‌های دولت در سال آتی بسیار انقباضی بسته شده و منابع عمومی بودجه تنها 7.3 درصد رشد یافته است. منابع […]
تغییر در برنامه یارانه ها / اظهارات جدید رئیس برنامه و بودجه کشور
سیگنال -
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به توزیع یارانه ها در بخش های مختلف آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی شود. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد، تصریح […]