مقایسه سود صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل در اسفندماه 98
سیگنال -
در این گزارش مقایسه‌ای بین میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اسفندماه 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس توسط کارشناسان سیگنال انجام شده است. افت صندوق‌های مختلط نسبت به ماه‌های قبل بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط، حد وسطی از میزان رشد بازار سرمایه که ریسک بالایی دارد و اوراق […]
مقایسه صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل | آذرماه و پاییز 98
سیگنال -
در این گزارش از سایت سیگنال قصد داریم، مقایسه ای بین بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در بازه زمانی آذرماه و پاییز 98 انجام دهیم. بازار بورس و جذب سرمایه های عمومی در سال 98 بازار بورس بازدهی 98 درصدی از ابتدای سال 98 تاکنون کسب کرده است. […]
مقایسه بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس – ماهانه (30 مهر تا 30 آبان 98)
سیگنال -
در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه‌گذاری مختلط در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است. بررسی صندوق مختلط در آبان ماه 98 بازدهی کلی بازار سرمایه ضعیف ترین عملکرد را از ابتدای سال تا کنون داشت. این وضعیت به صورتی بود که بازدهی شاخص کل بورس […]
مقایسه ماهانه بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با شاخص کل (30 شهریور تا 30 مهر)
سیگنال
در این گزارش میزان بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است. رصد صندوق مختلط صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط دارایی های تحت […]
بررسی و مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط (هفته اول شهریور 98)
سیگنال
صندوق های سرمایه گذاری مختلط از نظر نحوه معامله به دو نوع “مبتنی بر صدور و ابطال واحدها” و “قابل معامله در بورس” تقسیم بندی می شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به طور تقریبا برابر دارایی هایشان را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند. به این […]
مقایسه عملکرد 6ماهه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با شاخص کل (نیم سال اول 98)
سیگنال
در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه نخست سال 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است. صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی […]
مقایسه عملکرد فصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با شاخص کل (تابستان 98)
سیگنال
در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه‌گذاری مختلط در تابستان 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است. صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط دارایی های تحت مدیریت شان را به دو دسته […]
مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل (30 مرداد تا 30 شهریور 98)
سیگنال
در این گزارش میزان بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است. صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق‌های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط دارایی‌های تحت مدیریت‌شان را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند. این صندوق‌ها […]