مهلت فروش سهام ۵ بانک و موسسه مشمول ادغام تمدید شد
تسنیم -
مهلت فروش سهام ۵ بانک و موسسه قوامین، حمکت ایرانیان، انصار، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر برای ۱۵ روز کاری دیگر تمدید شد.
فردا؛ پایان مهلت فروش سهام بانک‌های ادغامی
تسنیم -
در پی تصمیم ادغام پنج بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح در سپه، نخستین گام اجرایی ادغام با فروش سهام از ۱۸ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ماه کلید خورد و تنها یک روز تا پایان فروش سهام فرصت باقی است.
مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بانک حکمت ایرانیان برگزار شد
عصر اعتبار -
مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک حکمت ایرانیان با حضور اکثریت سهامداران در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.