مهلت فروش سهام ۵ بانک و موسسه مشمول ادغام تمدید شد
تسنیم
مهلت فروش سهام ۵ بانک و موسسه قوامین، حمکت ایرانیان، انصار، مهراقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر برای ۱۵ روز کاری دیگر تمدید شد.
فردا؛ پایان مهلت فروش سهام بانک‌های ادغامی
تسنیم
در پی تصمیم ادغام پنج بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح در سپه، نخستین گام اجرایی ادغام با فروش سهام از ۱۸ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ماه کلید خورد و تنها یک روز تا پایان فروش سهام فرصت باقی است.
مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بانک حکمت ایرانیان برگزار شد
عصر اعتبار
مجمع عمومی عادی فوق العاده بانک حکمت ایرانیان با حضور اکثریت سهامداران در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.