قیمت های جهانی قهوه در بالاترین سطح 7 سال گذشته | آبان ماه 1400
سیگنال
قیمت های جهانی قهوه در اوج 7 ساله خود بسر میبرد و از زمان بحران کرونا تا کنون به میزان 110 درصد رشد قیمت داشته است. از جمله دلایل افزایش قیمت این ماده غذایی را میتوان موارد زیر برشمرد: رشد قیمت فزاینده پسا کرونایی در کودهای شیمیایی از جمله اوره که رشد قیمتی 335 درصدی […]