گزارشی از عرضه اولیه شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو)
سیگنال -
نماد اکتیو (پدیده شیمی قرن) چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1398 به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.
شرکت پدیده شیمی قرن در بازار دوم بورس درج نماد شد
سیگنال -
شرکت پدیده شیمی قرن از تاریخ 13 بهمن ماه 1398 به عنوان پانصد و سی و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد "اکتیو" در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار درج گردید.