تحلیل تکنیکال نماد اوان به همراه نمودار (12 مرداد ماه 1399)
سیگنال
اگر سهم از ناحیه کنونی با افزایش عرضه ها روند نزولی به خود بگیرد، اولین حمایت آن را می توان بازه سقف کانال صعودی شکسته شده قبلی و 7150 تومان و 6200 تومان در نظر گرفت.
گزارش سالیانه گروه اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه (تیر 1399)
سیگنال
اپرداز در سه ماهه سال 1399 به درآمد 56 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 29 درصدی برخوردار بوده است.