تحلیل تکنیکال نماد اوان به همراه نمودار (12 مرداد ماه 1399)
سیگنال -
اگر سهم از ناحیه کنونی با افزایش عرضه ها روند نزولی به خود بگیرد، اولین حمایت آن را می توان بازه سقف کانال صعودی شکسته شده قبلی و 7150 تومان و 6200 تومان در نظر گرفت.
گزارش سالیانه گروه اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه (تیر 1399)
سیگنال -
اپرداز در سه ماهه سال 1399 به درآمد 56 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 29 درصدی برخوردار بوده است.