گزارش عرضه اولیه تامین سرمایه امین
سیگنال
دیروز چهارشنبه 15 مرداد ماه 1399 شاهد عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه امین بودیم که بیش از 5 میلیون و 300 هزار متقاضی موفق به ثبت درخواست خرید آن شدند.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه امین اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش نماد "امین" روز چهارشنبه 15 مرداد ماه، از ساعت 7:30 الی 11:30 می باشد و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
آشنایی با شرکت تأمین سرمایه امین
سیگنال
شرکت تأمین سرمایه امین در دی ماه سال 1386 شمسی و بعد از دریافت مجوز تأسیس از شورای عالی بورس تأسیس و شروع به کار نموده است.
عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه امین (امین) قطعی شد
سیگنال
روز چهارشنبه 15 مرداد ماه عرضه اولیه 15 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه امین با نماد "امین" انجام خواهد شد.