ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه امین اعلام شد
سیگنال -
دوره ثبت سفارش نماد "امین" روز چهارشنبه 15 مرداد ماه، از ساعت 7:30 الی 11:30 می باشد و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
آشنایی با شرکت تأمین سرمایه امین
سیگنال -
شرکت تأمین سرمایه امین در دی ماه سال 1386 شمسی و بعد از دریافت مجوز تأسیس از شورای عالی بورس تأسیس و شروع به کار نموده است.
عرضه اولیه شرکت تامین سرمایه امین (امین) قطعی شد
سیگنال -
روز چهارشنبه 15 مرداد ماه عرضه اولیه 15 درصد از سهام شرکت تامین سرمایه امین با نماد "امین" انجام خواهد شد.
تامین سرمایه امین هم بورسی شد
سیگنال -
شرکت تامین سرمایه امین با سرمایه 700 میلیارد تومانی در زمینه ارائه مشاوره مالی، مشاوره پذیرش و قیمت گذاری سهام و سرمایه گذاری های مختلف فعالیت دارد.