تصمیم مجمع برای سرمایه افرا
سیگنال -
افزایش ۲۵ درصدی سرمایه شرکت افرانت از محل سود انباشته تصویب شد. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، براساس تصمیم‌های مجمع عمومی فوق‌العاده افرانت، سرمایه افرانت به 62.5 میلیارد تومان رسید. با این افزایش سرمایه سهامداران افرانت به ازای چهار سهم، یک‌ سهم جایزه دریافت کردند. سرمایه افرانت از ابتدای ورود به فرابورس […]