بیست و دومین فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو
سیگنال
طرح پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه از روز یکشنبه 21 شهریور شروع و تا پایان روز سه شنبه 23 شهریور1400  ادامه خواهد داشت. شرکت ایران خودرو در این طرح که ثبت نام آن از روز یکشنبه 21 شهریور شروع و تا پایان روز سه شنبه 23 شهریور ادامه […]
بیست و یکمین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو شهریور 1400
سیگنال
طرح پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه از روز پنج شنبه 4 شهریور شروع و تا پایان روز شنبه 6 شهریور1400  ادامه خواهد داشت. شرکت ایران خودرو در این طرح که ثبت نام آن از روز پنج شنبه 4 شهریور شروع و تا پایان روز شنبه 6 شهریور ادامه […]
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو مرداد ماه 1400
سیگنال
طرح پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو با موعد تحویل حداکثر 12 ماهه از روز شنبه 23 مرداد شروع و تا پایان روز دوشنبه 25 مرداد 1400 ادامه خواهد داشت. شرکت ایران خودرو در این طرح که ثبت نام آن از روز شنبه 23 مرداد شروع و تا پایان روز دوشنبه 25 مرداد ادامه خواهد […]
بیستمین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو
سیگنال
ثبت نام فروش فوق العاده برخی از محصولات ایران خودرو از روز پنج شنبه 14 مرداد شروع و تا پایان روز شنبه 16 مرداد 1400 ادامه خواهد داشت. شرکت ایران خودرو در این طرح که ثبت نام آن از روز پنج شنبه 14 مرداد شروع و تا شنبه 16 مرداد ادامه خواهد داشت، دو محصول […]
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو ( حداکثر 12 ماهه ) مرداد ماه 1400
سیگنال
طرح پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو حداکثر 12 ماهه با روش قرعه کشی مطابق جدول ذیل از روز چهارشنبه 6 مرداد 1400 شروع و تا پایان روز شنبه 9 مرداد 1400 ادامه خواهد داشت. برندگان و منتخبین طرح های قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند، نیز می‌توانند با مراجعه به سایت فروش […]
نوزدهمین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو | تیر ماه 1400
سیگنال
ثبت نام فروش فوق العاده ایران خودرو از روز پنج شنبه 24 تیر ماه شروع و تا پایان روز شنبه 26 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
پیش فروش محصولات ایران خودرو (حداکثر 12 ماهه) مرحله دوم تیر ماه 1400
سیگنال
طرح پیش فروش برخی محصولات ایران خودرو (حداکثر 12 ماهه) با روش قرعه کشی مطابق جدول ذیل از روز یکشنبه 20 تیر ماه شروع و تا پایان روز سه شنبه 22 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
نگاهی به وضعیت بنیادی ایران خودرو (خودرو) | مرداد 1400
سیگنال
فعالیت اصلی شرکت تولید خودرو و قطعات بدنه، موتور و مونتاژ انواع اتومبیل های سواری و وانت می باشد. شرکت ایران خودرو واحد اصلی گروه صنعتی ایران خودرو می باشد و مرکز اصلی آن در تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج واقع شده است. ترکیب سهامداران خودرو میزان سهام شناور خودرو برابر 29 درصد از […]