2 سهم برگزیده بازار سرمایه (اتکام – کساوه) | یکشنبه 6 مهر ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای اتکام و کساوه که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
3 سهم برگزیده بازار سرمایه (چهارشنبه 11 دی ماه 98)
سیگنال
در این گزارش برخی نمادهایی که حجم های نسبتا خوبی در مقایسه با 30 روز گذشته معامله شده اند و قدرت خریدار به فروشنده آنها مناسب است و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می‌شوند.