انواع صندوق‌های سرمایه‌ گذاری
سیگنال -
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف اند که این تنوع می‌تواند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را با انواع ریسک‌پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهد.
صندوق سرمایه گذاری چیست؟
سیگنال -
بنا به تعریف صندوق سرمایه‌گذاری در رسام مگ صندوق سرمایه­‌گذاری را می‌توان مانند شرکتی درنظر گرفت که با جمع‌آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه‌گذاری در سبدی از اوراق بهادار می‌پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد.