تحلیل بنیادی نماد آریان (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان)
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در سال 1381 با نام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی مینو تاسیس شد.
4 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 8 دی ماه 98)
سیگنال -
در این گزارش نمادهای غبشهر، آریان، وتوشه و میهن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.