تحلیل تکنیکال نماد آریان | 10 مرداد 1400
سیگنال
بعد از خروج از کانال نزولی توانست تا 1500 تومان رشد کند و سپس دچار اصلاح شد. حمایت سهم محدوده 1300 تومان است و در صورت شکست مقاومت 1500 تومان، می تواند تا 1700 تومان رشد را تجربه کند.
تحلیل بنیادی نماد آریان (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در سال 1381 با نام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی مینو تاسیس شد.
4 سهم برگزیده بازار سرمایه (یکشنبه 8 دی ماه 98)
سیگنال
در این گزارش نمادهای غبشهر، آریان، وتوشه و میهن که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.