تحلیل روزانه بازار آتی | 21 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین   اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19716قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19406قیمت نقره جهانی: 22.635 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 11,682,000قیمت ذاتی سکه: 12.259.954قیمت طلای جهانی: 1762قیمت دلار آزاد: 270900
تحلیل روزانه بازار آتی | 20 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   پتانسیل نزول قیمت بالاستدر صورت نزول تا سطح 22300 و 22000 تومان اصلاح خواهیم داشتدر صورت خروج از تراکم نزولی تا قیمت 24.000 تومان پتانسیل رشد وجود دارد. اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 18 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت در ناحیه حمایتی مهمی قرار داردمیانگین متحرک‌های الیگیتور سیگنال خرید صادر کرده انددر صورت شکست قیمت 22.900 سیگنال خرید قطعی تا قیمت 23500 و 24000 تومان صادر میشود […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 17 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت پس از برخورد به محدوده حمایتی مهم خط نیم چنگال و قیمت 22000 تومان با فشار تقاضا مواجه شد. در صورت تثبیت بالای کانال نزولی تا 23000 تومان پتانسیل رشد دارد. در صورت شکست حمایت تا 21.500 نزول خواهد داشت. اتفاقات مهم […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 11 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت در کانال صعودی قرار گرفته در صورت شکست مقاومت 23450 پتانسیل رشد تا قیمت 24400 و 25200 خواهد داشت. اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی |8 مهر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی | 7 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا: 19037قیمت نقره جهانی: 22.212قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19613قیمت دلار آزاد: 27850 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 11,889,000قیمت طلای جهانی: 1733قیمت ذاتی سکه: 12.396.349قیمت دلار آزاد:27850
تحلیل روزانه بازار آتی | 6 مهر 1400
سیگنال
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00   در صورت از دست رفتن خط روند قرمز(درونی) تا خط روند مشکی اصلاح خواهد داشت. در صورت تثبیت بالای مقاومت 23500 تومان تا سقف کانال پتانسیل رشد دارد. رصد لحظه‌ای و تحلیل روند روزانه بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال اتفاقات مهم نقره […]