تحلیل روزانه بازار آتی | 10 آبان 1400
-
تحلیل روزانه بازار آتی 10-08-1400 اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکالSAFDY00 قیمت در محدوده حمایتی قرار دارد. در صورت شکست حمایت 27000 تا 25800 اصلاح خواهد داشت. در صورت شکسته نشدن سطح حمایت تا سقف کانال 28300 صعود خواهد داشت. اتفاقات مهم نقره قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا: 20808 قیمت گرم نقره […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 25 مهر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین   تحلیل تکنیکال SAFDY00   اتفاقات مهم نقره قیمت گرم نقره بر اساس نرخ دلار سنا:  19704قیمت گرم نقره بر اساس نرخ آزاد دلار: 19857قیمت نقره جهانی:  23.285 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت نقدی سکه: 11,773,000قیمت ذاتی سکه: 12.340.064قیمت طلای جهانی: 1767قیمت دلار آزاد:   27190
تحلیل روزانه بازار آتی | 20 مهر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   پتانسیل نزول قیمت بالاستدر صورت نزول تا سطح 22300 و 22000 تومان اصلاح خواهیم داشتدر صورت خروج از تراکم نزولی تا قیمت 24.000 تومان پتانسیل رشد وجود دارد. اتفاقات مهم نقره   قیمت گرم […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 18 مهر 1400
سیگنال -
کارگزاری دنیای نوین اتفاقات مهم زعفران نگین   روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال تحلیل تکنیکال SAFDY00   قیمت در ناحیه حمایتی مهمی قرار داردمیانگین متحرک‌های الیگیتور سیگنال خرید صادر کرده انددر صورت شکست قیمت 22.900 سیگنال خرید قطعی تا قیمت 23500 و 24000 تومان صادر میشود […]
تحلیل روزانه بازار آتی |8 مهر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس