دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
10 آذر 1399

بهترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در شش ماهه نخست سال 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پارند پایدار سپهر“، “شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی شش ماهه را در نیمه نخست سال 99 کسب کردند.

ETF ها، آشنا تر از همیشه

به لطف معرفی صندوق های ETF دولتی و عرضه سهام دولت در دو صندوق “دارا یکم” و “پالایشی یکم” بسیاری از افراد تازه وارد با مفهوم صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بیشتر آشنا شدند.

همزمان با این مسئله موضوع آزاد سازی سهام عدالت نیز باعث شد تا جمعیت بسیاری از افراد کشور با بازار سرمایه پیوند بخورند و درگیر مباحث مالی شوند. به نظر تغییر در ریل گذاری های اقتصادی و حرکت از بانک محوری به سمت سرمایه محوری، نیازمند چنین تحولاتی در عرصه کلان است.

بیشتر بخوانید
تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت

صندوق های قابل معامله در بورس در سال 99 برای بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد فرصتی بود تا شیوه صحیح ورود به بورس را درک کنند و با سنجش میزان ریسک خود تصمیم گیری کنند.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد.

بهترین صندوق های درآمد ثابت بورسی در نیمه اول سال 99 کدام بودند؟

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در شهریورماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی درآمد ثابت در شهریور 99

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در تابستان سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی درآمد ثابت در تابستان 99

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی درآمد ثابت در نیمه اول سال 99

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس(ETF) طی شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( شهریور 99 )درصد بازدهی فصلی (تابستان 99)درصد بازدهی شش ماهه نخست سال 99
اولپارند پایدار سپهرپارند3.188.1329.41
دومبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم0.57-8.7828.08
سومآرمان آتی کوثرآکورد0.695.3023.59
چهارمبا درآمد ثابت کیانکیان1.217.3722.07
پنجمگنجینه آینده روشنصایند1.554.1921.67
ششمسپهر خبرگان نفتسخند0.304.7420.10
هفتمارمغان ایرانیانارمغان1.725.2219.04
هشتمامین یکم فرداامین یکم1.067.5718.08
نهمفیروزه آسیافیروزا2.185.3616.06
دهمتوازن معیاردمعیار1.795.0216.03
یازدهمافرا نماد پایدارافران0.775.5515.91
دوازدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس1.055.9315.71
سیزدهمدارا الگوریتمدارا1.815.5815.44
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.455.4314.63
پانزدهممشترک آسمان امیدآسامید1.404.9113.12
شانزدهمگنجینه یکم آویدگنجین1.715.6112.02
هفدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.235.1211.24
هجدهمیاقوت آگاهیاقوت2.312.8610.76
نوزدهمبا درآمد ثابت کمندکمند1.545.648.67
بیستماعتماد داریکداریک4.2
بیست و یکمسپر سرمایه بیدارسپر

نکته: رتبه بندی صندوق های با درآمد ثابت ETF در جدول فوق بر اساس بازده شش ماهه صورت گرفته است. در ضمن بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم تقسیم سود می کنند.

برای مطالعه اخبار مهم در شش ماه نخست سال 99 به این لینک مراجعه کنید.


بهترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در نیمه اول سال 99 کدام بودند؟

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در شهریورماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی سهامی در شهریور 99

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در فصل تابستان سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی سهامی در تابستان 99

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی سهامی در نیمه اول 99

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس(ETF) طی شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( شهریور 99 )درصد بازدهی فصلی (تابستان 99)درصد بازدهی شش ماهه نخست سال 99
اولشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه0.87-29.40234.33
دومسرو سودمند مدبرانسرو1.1525.24219.15
سومتجارت شاخصی کاردانکاردان4.28-17.21213.31
چهارمافق ملتافق ملت7.83-14.12211.38
پنجمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس8.93-27.66211.02
ششمسپهر کاریزماکاریس6.78-12.92201.53
هفتمآسمان آرمانی سهامآساس3.56-23.64201.22
هشتمبذر امید آفرینبذر8.43-6.59177.80
نهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس1.2920.16171.41
دهمامین تدبیرگران فرداالماس10.20-11.06136.69
یازدهمارزش آفرین بیدارارزش0.968.76
دوازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم2.93-154.55
سیزدهمآوای معیارآوا4.28
چهاردهمهستی بخش آگاهآگاس
پانزدهممدیریت ثروت صندوق بازنشستگیمدیر

نکته: رتبه بندی صندوق های سهامی ETF در جدول فوق بر اساس بازده شش ماهه صورت گرفته است.

توجه: صندوق هستی بخش آگاه با نماد “اگاس” به دلیل نمایش اطلاعات نادرست فعلا از رتبه بندی سیگنال کنار گذاشته شده است. نمایش غیرواقعی بازدهی های این صندوق در سایت، به دلیل اختلالات شرکت نرم افزار پشتیبان با خطا روبرو شده است. این صندوق در تاریخ 18 شهریور ماه سال 99 تعدیل قیمت انجام داده که قیمت واحدها به یک چهارم کاهش یافته و در عوض تعداد واحدهای آن چهار برابر شده است.


بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط بورسی در نیمه اول سال 99 کدام بودند؟

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در شهریورماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی مختلط در شهریورماه 99

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در فصل تابستان سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی مختلط در تابستان 99

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در نیمه نخست سال 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های بورسی مختلط در نیمه اول سال 99

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس(ETF) طی شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( شهریور 99 )درصد بازدهی فصلی (تابستان 99)درصد بازدهی شش ماهه نخست سال 99
اولسپهر اندیشه نوینصنوین3.06-28.31162.41
سومآرمان سپهر آشناآسام13.84--7.93100.97
دومثروت آفرین پارسیانثروتم5.52-7.8987.34

نکته: رتبه بندی صندوق های مختلط ETF در جدول فوق بر اساس بازده شش ماهه صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در نیمه اول 99
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در فصل بهار 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پارند پایدار سپهر“،  “افق ملت” و “آرمان سپهر آشنا” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی فصلی  را در بهار 99 داشتند.

صندوق های ETF سریع و پرقدرت

صندوق های بورسی یا قابل معامله در بورس در اوج دوران رونق بازار بورس به یاری سرمایه گذاران مبتدی آمدند. بهترین زمان برای کاشت یک درخت 10 سال پیش بوده است و بهترین فرصت مجدد همین الان است. سرمایه گذاری نیز همینطور است.در زمانی که سرعت کارها به طرز اجتناب ناپذیری زیاد شده است و دیر اقدام کردن می تواند باعث از دست رفتن فرصت ها شود، صندوق های ETF حرفه ای ترین انتخاب برای سرمایه گذاری سریع و اصولی در بازار سرمایه به شمار می آید.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد.

صندوق های بورسی موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع صندوق های سرمایه‌گذاری

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی درآمد ثابت

بازده صندوق های با درآمد ثابت طبق ساختار و مدیریت محافظه کارانه ای که دارند در بهترین ماه های بورسی ایران در حالی رقم خورد که میانگین بازدهی صندوق های با درآمد ثابت بورسی در بهار 99 حدودا 10 درصد برآورد شده است.

بهترین صندوق ETF بورسی در سه ماه ابتدایی سال 99 صندوق پارند پایدار سپهر با بازدهی 18.59 درصد بود. این صندوق با نماد “پارند” در بازار سرمایه فعالیت می کند و در نیمه هر ماه سود تقسیم می کند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی ( فصل بهار 99)
اولپارند پایدار سپهرپارند18.59
دومآرمان آتی کوثرآکورد17.12
سومگنجینه آینده روشنصایند17.09
چهارمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم16.97
پنجمسپهر خبرگان نفتسخند14.46
ششمارمغان ایرانیانارمغان13.93
هفتمبا درآمد ثابت کیانکیان12.67
هشتمبا درآمد ثابت معیاردمعیار11.27
نهمفیروزه آسیافیروزا10.33
دهمدارا الگوریتمدارا9.42
یازدهمامین یکم فرداامین یکم9.42
دوازدهمافرا نماد پایدارافران9.37
سیزدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس9.29
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا8.42
پانزدهممشترک آسمان امیدآسامید7.66
شانزدهمیاقوت آگاهیاقوت7.05
هفدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد6.22
هجدهمگنجینه یکم آویدگنجین6.14
نوزدهمبا درآمد ثابت کمندکمند3.58

صندوق با درآمد ثابت کمند در میان تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، ضعیف ترین عملکرد را داشت و بازدهی فصلی 3.58% را به ثبت رساند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سهامی

رشد شاخص کل بورس در بهار 99 حدودا 147 درصد بود. چهار صندوق سرمایه گذاری سهامی (ETF) توانستند عملکردی بهتری از شاخص کل کسب کنند. صندوق های “افق ملت” ، “سپهر کاریزما” ، “تجارت شاخصی کاردان” و “بذر امید آفرین” چهار صندوقی بودند که رتبه های برتر لیست صندوق های ETF را از آن خود کردند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سهامی

صندوق افق ملت در سال 99 عملکرد جالب توجهی داشت و در بهار 99 بالاتر از سایر صندوق های ETF قرار گرفت. افق ملت بازده سه ماهه بیشتر از 158 درصدی را به ثبت رساند و برترین صندوق ETF فصل لقب گرفت. در سال 99 شرکت تامین سرمایه  بانک ملت با نماد “تملت” وارد بازار سرمایه شد و جزو عرضه های اولیه جذاب امسال بود. صندوق افق ملت نیز تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک ملت فعالیت می کند.

صندوق سرو سودمند مدبران که در پایان بهار سال 98 به بازار سرمایه بود فعالیت یکساله خود را در حالی به پایان رسانید که بازدهی سالانه آن 472% برآورد شد. قیمت واحد های سرمایه گذاری در این صندوق نسبت به سایر صندوق های سهامی کمتر است و جذابیت سرمایه گذاری برای افراد ایجاد کرده است. صندوق سرو سودمند مدبران در سه ماهه ابتدایی سال 99 بازدهی 143 درصدی به دست آورد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی (فصل بهار 99)
اولافق ملتافق ملت158.89
دومسپهر کاریزماکاریس157.42
سومتجارت شاخصی کاردانکاردان153.35
چهارمبذر امید آفرینبذر150.87
پنجمسرو سودمند مدبرانسرو143.39
ششمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس137.77
هفتمهستی بخش آگاهآگاس137.74
هشتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه136.90
نهمآسمان آرمانی سهامآساس133.86
دهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس113.24
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس100.83
دوازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکمعمر این صندوق به یک فصل نرسیده است.
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزشعمر این صندوق به یک فصل نرسیده است.

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در فصل بهار 99 شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی مختلط

بازدهی صندوق های مختلط نیز به تبع رشدی که در بازار سهام اتفاق افتاد در بهترین حالت خود قرار گرفت و صندوق های مختلط بورسی توانستند رشد بهارانه بسیار خوبی را کسب کنند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ETF) در فصل بهار سال 99 عبارت است از:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی فصلی (فصل بهار 99)
اولآرمان سپهر آشناآسام96.89
دومسپهر اندیشه نوینصنوین91.34
سومثروت آفرین پارسیانثروتم72.86

صندوق مختلط ثروت آفرین پارسیان که در سال گذشته عملکرد بهتری از سایر صندوق های ETF مختلط داشت، با افت بازدهی همراه شد و با اختلاف نسبت به دو صندوق مختلط ETF دیگر با ثبت بازدهی 72.86 درصدی نتوانست صدرنشینی خود را ادامه دهد.

بیشتر بخوانید
10 صندوق برتر در بهار 99
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

برترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در خردادماه 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پارند پایدار سپهر“، “افق ملت” و “آرمان سپهر آشنا” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (خردادماه 99) را کسب کردند.

خرداد 99 ، تداوم پرقدرت بازار سرمایه

از ابتدای سال جاری برای ۱.۲ میلیون نفر کد بورسی جدید صادر شده و مجموع کدهای بورسی سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه به بیش از ۱۱ میلیون رسید. این موضوع در حالی ست که بسیاری از تازه واردان شناخت صحیحی از ماهیت بازار سرمایه ندارند و انبوهی از سهام شرکت های مختلف باعث سردرگمی آنها شده است. شبکه های اجتماعی نیز با موج تقاضای سرمایه گذاری در بورس همراه شدند و بسیاری از فعالان فضای مجازی به مباحث مرتبط با بورس می پردازند. معامله کردن در بازاری که مثبت است و هر روز رکورد جدیدی به ثبت می رسد هیجان بالایی دارد اما چیزی که شاید افراد مبتدی از آن غافل باشند این است که معاملات بیشتر برابر با سود بیشتر نیست بلکه برعکس با افزایش کارمزد معاملات، پتانسیل سود نهایی کمتر خواهد شد. صنایع مختلف و شرکت های متنوع با خبرهای مثبتی از راه می رسند و تبلیغات مختلف، معامله گران تازه وارد را بیش از پیش سردرگم می کند.

در همین زمان صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های ETF (قابل معامله در بورس) می توانند انتخاب بهینه ای برای سرمایه گذاران باشند. در روزهایی که بهار بورس را گذراندیم و وارد تابستان داغ بازدهی های شگفت انگیز بورس شدیم، صندوق های سهامی بیش از همه از جو مثبت ایجاد شده بهره می برند.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد.

پربازده ترین صندوق های قابل معامله (ETF) در خرداد ماه 99

صندوق های سرمایه گذاری بورسی ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند. سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی خردادماه 99 می پردازد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (خردادماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در خردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) درآمد ثابت

میانگین سالانه شده بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس درخردادماه 99 حدودا 40 بود.

صندوق پارند پایدار سپهر که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه سپهر در بازار سرمایه فعالیت می کند؛ در خردادماه 99 بهترین عملکرد را داشت و با 8.83% بازدهی ماهانه در صدر جدول جای گرفت. این بازدهی برای صندوق های با درآمد ثابت از نوع ETF یک رکورد تاریخی به حساب می آید.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( خردادماه 99 )
اولپارند پایدار سپهرپارند8.83
دومبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم6.42
سومآرمان آتی کوثرآکورد5.50
چهارمگنجینه آینده روشنصایند4.55
پنجمبا درآمد ثابت کیانکیان4.40
ششمامین یکم فرداامین یکم3.81
هفتمسپهر خبرگان نفتسخند3.71
هشتمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس3.34
نهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا3.26
دهمافرا نماد پایدارافران3.09
یازدهمدارا الگوریتمدارا2.84
دوازدهمبا درآمد ثابت معیاردمعیار2.76
سیزدهمارمغان ایرانیانارمغان2.01
چهاردهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.99
پانزدهمگنجینه یکم آویدگنجین1.75
شانزدهمیاقوت آگاهیاقوت1.61
هفدهممشترک آسمان امیدآسامید1.53
هجدهمفیروزه آسیافیروزا1.39
نوزدهمبا درآمد ثابت کمندکمند0.03

صندوق با درآمد ثابت کمند که با ارزش ترین صندوق ETF است و در ماه گذشته نیز عملکرد ضعیفی داشت در خردادماه 99 نیز در انتهای جدول قرار گرفت و بازدهی 0.03% را به ثبت رساند.

قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در خردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) سهامی

طبق جدول بالا بهترین صندوق سهامی ETF در خردادماه 99 بازده 33.96 درصدی به دست آورد. پنج صندوق برتر سهامی بازدهی بالاتری از شاخص کل بورس کسب کردند. بازدهی شاخص کل در ماه گذشته حدودا 28 درصد بود و صندوق های سهامی به طور میانگین همین مقدار بازدهی را به نمایش گذاشتند.

بیشتر بخوانید
10 صندوق برتر در خرداد 99 کدام بودند؟

صندوق امین تدبیرگران فردا با نماد “الماس” از سایر صندوق های سهامی ضعیف تر عمل کرد و در رده آخر جای گرفت.

در خردادماه 99 صندوق ارزش آفرین بیدار به بازار سرمایه معرفی شد و سیزدهمین صندوق سهامی بود که جمع ETFهای سهامی پیوست. ورود این صندوق به بازار سرمایه با ثبت یک رکورد برای صندوق های سرمایه گذاری همراه شد. برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران با استقبال سرمایه‌گذاران، یک صندوق قابل معامله در سهام با ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان، طی دو روز کاری تمامی واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به فروش رساند.

صندوق دارا یکم نیز که ساختار جدیدی از صندوق های سهامی دارد و با پذیره نویسی از طرف دولت وارد بازار سرمایه شده است از زمان انتشار تا کنون بیش از 100 درصد بازدهی داشته است و از 4 تیرماه 99 قابل معامله خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (خردادماه 99)
اولافق ملتافق ملت33.96
دومسپهر کاریزماکاریس33.20
سومتجارت شاخصی کاردانکاردان32.97
چهارمهستی بخش آگاهآگاس32.75
پنجمآسمان آرمانی سهامآساس32.31
ششمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه27.57
هفتمبذر امید آفرینبذر27.06
هشتمتوسعه اندوخته آیندهاطلس26.94
نهمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس26.70
دهمسرو سودمند مدبرانسرو25.34
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس18.89
دوازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکمعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزشعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.

صندوق های سهامی و قیمت NAV

NAV  به معنای خالص ارزش دارایی صندوق است و بر اساس میزان ارزشی که در پرتفوی صندوق وجود دارد محاسبه می شود. اگر دارایی های صندوق تغییری داشته باشد NAV هم دچار نوسان می شود. قیمت خرید و فروش واحدهای یک صندوق طبیعتا باید نزدیک به NAV باشد تا معامله منطقی تر باشد. بهفرض کنید که شما صندوقی را به ارزش معین در امروز خریداری می کنید به این امید که NAV صندوق در آینده بیشتر شود  و بتوانید از این تفاوت قیمت بهره ببرید. حال در صورتی که قیمت خرید شما از NAV فعلی صندوق بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری بیش از حد منطقی خواهد بود.


پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در خردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) مختلط

بازدهی صندوق های مختلط در این ماه درصدهای بسیار خوبی بود. صندوق آرمان سپهر آشنا با ثبت بهترین عملکرد در بین تمام صندوق های مختلط با 30.89 درصد در صدر جدول صندوق های مختلط و ETF مختلط ایستاد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (خردادماه 99)
اولآرمان سپهر آشناآسام30.89
دومسپهر اندیشه نوینصنوین20.06
سومثروت آفرین پارسیانثروتم19.38

صندوق مختلط ثروت آفرین پارسیان که در ماه گذشته نیز عملکرد ضعیفی در مقایسه با سایر صندوق های مختلط داشت در خردادماه 99 نیز بازدهی 19.38 درصدی را به دست آورد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت فعال در کشور است. این صندوق به صورت قابل معامله در بورس فعالیت می کند. صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهربا نماد ” پارند ” در گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله قرار دارد.

نیم نگاهی به صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF)

استفاده از صندوق‌های ETF به دلیل قابل معامله بودن، نقدشوندگی بالا، ریسک پایین، نیاز به اختصاص زمان کم و معافیت‌های مالیاتی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

محاسبه NAV در صندوق های معمولی در پایان روز انجام می شود و در روز کاری بعد اعمال می شود اما در صندوق های قابل معامله NAV  هر ۲ دقیقه یکبار محاسبه می‌گردد.

دوره فعالیت صندوق‌های قابل معامله بصورت نامحدود بوده و حداقل و حداکثری برای سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی در این صندوق‌ها در نظر گرفته نشده است. البته حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صد هزار تومان تعیین شده است که این رقم شامل صندوق‌های ETF نیز می‌شود.

بازخرید واحدهای این نوع صندوق‌ها در کوتاه مدت بدون پرداخت جریمه امکان‌پذیر بوده و دوره پرداخت وجه بازخرید واحدها حداکثر یک روزکاری است.

پرداخت سود ماهیانه در صندوق درآمد ثابت پارند پایدار سپهر

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای پیش بینی شده را به حساب مشتریان واریز می‌کنند. برخی دیگر در بازه‌های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می‌کنند.

صندوق‌های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی‌ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV)  کسب سود می‌کنند.

سرمایه گذارانی که در صندوق پارند سرمایه گذاری می کنند به صورت ماهانه و در نیمه هر ماه سود سرمایه گذاری شان را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) دریافت می کنند.

پرداخت سود در صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر مشابه بانک‌ها، به صورت ماهیانه بوده و بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) در روز ۱۵ هر ماه محاسبه و حداکثر تا ۲ روز کاری بعد از ۱۵ام به سرمایه‌گذاران محترم پرداخت می‌گردد.‌

این امکان برای سرمایه‌گذاران وجود دارد تا با انتخاب خود تصمیم بگیرند در زمان تقسیم سود، سود حاصله به حساب مد نظرشان واریز و یا جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید، مجدداً در صندوق سرمایه‌گذاری گردد تا از مزایای سود مرکب آن بهره‌مند گردند.

در سیگنال گزارشات تحلیلی منظمی درباره عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت منتشر می کنیم. علاقه مندان می توانند برای اطلاع از این گزارشات کاربردی به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه کنند.

معرفی اجمالی صندوق سرمایه گذاری بورسی پارند پایدار سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر از تاریخ 1395/05/11 شروع به فعالیت کرد. صندوق پارند با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) با شماره ثبت 11416 به فعالیت خود در بازار سرمایه کشور ادامه می دهد.

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پارند پایدار سپهر

نام صندوق پارند پایدار سپهر مدیر تامین سرمایه سپهر
متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ضامن نقد‌شوندگی
حسابرس حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت آغاز فعالیت ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت www.parandfund.com شماره تماس ۰۲۱۸۸۱۹۳۸۷۲

معرفی مدیر صندوق سرمایه گذاری بورسی پارند پایدار سپهر

مدیر صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر “شرکت تامین سرمایه سپهر” می باشد.

خدمات شرکت تامین سرمایه سپهر در سه دسته کلی قرار می گیرد.

  1. مدیریت دارایی
  2. تامین سرمایه
  3. خدمات ارزش گذاری، ادغام و تملیک

مدیریت دارایی ها در شرکت تامین سرمایه سپهر به سه صورت انجام می گیرد:

بازارگردانی، سبد گردانی، صندوق سرمایه گذاری

بنابراین مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر یکی از خدمات شرکت تامین سرمایه سپهر به حساب می آید.

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مسئله بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به شمار می آید. سرمایه گذاران همواره علاقه مند هستند که از شیوه مدیریت صندوقی که سرمایه شان را به آن سپرده اند آگاه باشند و تغییرات آن را رصد کنند.

مطابق اعلام رسمی شرکت تامین سرمایه سپهر در تاریخ 19.8.98 مدیرعامل جدید شرکت تامین سرمایه سپهر معرفی شد.

در آخرین جلسه هیِیت مدیره این شرکت, دکتر محمد وطن پور، به سمت مدیرعاملی برگزیده و سکان هدایت و اداره تامین سرمایه سپهر را در دست گرفت.

وی که ازمدیران با سابقه و فعال شرکتهای تامین سرمایه کشور است, پیش از این بمدت 4 سال نیز عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است. پیش از ایشان، دکتر سید حسین میری مدیریت این شرکت را برعهده داشت.

شرکت تامین سرمایه سپهر در تاریخ 19.8.98  در بزرگترین تامین مالی دولت به ارزش 50 هزار میلیارد ریال مشارکت نمود.

در تاریخ 18.9.98  به پشتوانه اعتماد و استقبال سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، سقف این صندوق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به 30 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

بیشتر بخوانید
آشنایی با ارکان صندوق سرمایه گذاری

کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری (NAV کل) پارند پایدار سپهر در تاریخ درج این مطلب 20,194,111,984,649 ریال است.

نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر طی یک سال اخیر در زیر رسم شده است. همانطور که مشاهده می شود از تیر ماه 98 با افزایش تقاضای سرمایه گذاران به خرید واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، خالص ارزش دارایی های صندوق نیز افزایش چشمگیری داشته است.

کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری بورسی پارند پایدار سپهر

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ETF پارند پایدار سپهر

تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 2,000,000,000 واحد است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ETF پارند پایدار سپهر
نمودار تعداد واحد های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

سودهای دوره ای صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر در یک سال اخیر جزو صندوق هایی بوده است که بیشترین گردش مالی را در میان صندوق های بورسی داشته است. این مسئله به دلیل افزایش قدرت نقدشوندگی می تواند یکی از امتیاز های خاص این صندوق به شمار بیاید. البته باید خاطر نشان کرد که صندوق های سرمایه گذاری معمولا دارای بازارگردان هستند و این رکن باعث روان شدن معاملات برای سرمایه گذاران خواهد شد.

جدول زیر جزئیات بیشتری از بازدهی صندوق سرمایه گذاری معرفی صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر در اختیار می گذارد:

دورهبازدهی
آبان ماه 98 1.83 %
مهر ماه 98 1.33 %
شهریور ماه 98 1.68%
سه ماهه (بهار 98) 5.42%
سه ماهه (تابستان 98) 4.43%
شش ماهه (نیمه اول سال 98) 9.85%
یک ساله (از آذر 97 تا آذر98) 21.81%
از تاریخ تاسیس(مرداد95) تا کنون 72.24 %

اطلاعات به تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

بیشتر بخوانید
لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود ماهیانه

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بورسی پارند پایدار سپهر

سرمایه گذاری کم ریسک در صندوق های با درآمد ثابت به دلیل ترکیب دارایی مطمئن و سودآور این نوع صندوق هاست.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پارند پایدار سپهر، بیشترین سرمایه های دریافتی خود را در اوراق بدهی و سپرده های بانکی قرار داده است.

بنابر اطلاعات زیر 90.3 درصد از دارایی های این صندوق در طبقه سرمایه گذاری های کم ریسک و 9.7 درصد در طبقه سرمایه گذاری های پر ریسک قرار گرفته است.

صندوق های درآمد ثابت به دلیل برخورداری از تجمیع سرمایه ها می‌توانند با بانک های طرف قرارداد مذاکره کنند و به اصطلاح قدرت چانه زنی خود را برای کسب سود های بالاتر بیشتر کنند.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری بورسی پارند پایدار سپهر

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر چقدر ریسک دارد؟ (بتای صندوق)

ضریب بتا وسیله‌ای برای ارزیابی ریسک و بازده است. ضریب بتا معیاری است که براساس داده‌های تاریخی ارزش دارایی‌ها بدست آمده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه‌گذار با تصاحب آن دارایی‌ها نسبت به کل بازار متحمل می‌شود.

بتا صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر برابر با 0.00 محاسبه شده است. گفتنی است اگر بتای صندوق‌سرمایه‌گذاری کوچک‌تر از یک باشد، هنگام کاهش ارزش بازار، ارزش دارایی‌های آن کمتر از بازار کاهش می‌یابد. در این حالت ریسک صندوق‌سرمایه‌گذاری در مقابل ریسک بازار پایین‌تر است.

نحوه سرمایه گذاری و خرید واحد صندوق سرمایه گذاری پارند سپهر پایدار

خرید واحد های سرمایه گذاری در صندوق های بورسی بسیار ساده است. سرمایه گذاران با داشتن کد معاملاتی در بورس می توانند به راحتی به خرید و فروش آنلاین و آنی واحدهای سرمایه گذاری صندوق بپردازند.

بیشتر بخوانید
سجام چیست و چطور در کارگزاری بورس ثبت نام کنیم؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه بیستم اردیبهشت ماه 99)، با افزایش 42294 واحدی معادل 4.32 درصد به رقم یک میلیون و 20 هزار واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 364 واحدی به رقم 11 هزار و 513 واحد رسید. 

به گزارش «بورس تابناک»؛ امروز تالار شیشه‌ای سعادت آباد در اولین روز کاری هفته، شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 11248 واحدی معادل 4.32 درصد به رقم 271 هزار و 336 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 11246 واحدی معادل 3.65 درصد، عدد 319 هزار و 381 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 7462 واحدی معادل 3.65 درصد به رقم 211 هزار و 912 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 52625 واحد افزایش معادل 4.26 درصد را رقم زد و به سطح یک میلیون و 288 هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 31559 واحد افزایش معادل 4.45 درصد به رقم 740 هزار و 560 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 82956 واحد افزایش معادل 4.14 درصد همراه بود و عدد 2 میلیون و 87 هزار واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص کل بورس یک میلیون واحدی شد/  بیشترین به کدام نماد رسید؟

7 نماد با بیشترین تقاضا

پالایش نفت اصفهان(شپنا)/پالایش نفت تبریز(شبریز)/مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید)/بانک ملت(وبملت)/پالایش نفت بندرعباس(شبندر)/پالاپش نفت تهران(شتران)/ملی صنایع مس ایران(فملی)

7 نماد با بیشترین عرضه

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)/عمران و توسعه فارس(ثفارس)/شیشه‌ همدان‌ (کهمدا)/کارگزاران بورس اوراق بهادار (کبورس)/بانک اقتصاد نوین(ونوین)/صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند)/ایرکا پارت صنعت (خکار)/تولیدکنندگان بورس کالای ایران (تکالا) 

رفت و آمدها

به نقل از گزارش نبض بورس؛ نماد معاملاتی شرکت های معدنی دماوند(کدما)، چرخشگر(خچرخش)، باما(کاما)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و حق تقدم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادنح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بازگشایی شدند.

در مقابل، نماد معاملاتی شرکت تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ (کترام1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر ؛ سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ‌ (وتوکا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف؛ توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن1)، چرخشگر (خچرخش1) باما (کاما1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،حق تقدم سهام شرکت‌ توسعه ‌معادن ‌وفلزات‌ (ومعادنح1) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت1)، بانک صادرات ایران (وبصادر1)، گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، با وقفه همراه شدند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

شاخص کل بورس تهران با شتابی فزاینده امروز نیز با رشد 32 هزار واحدی در ارتفاع 878 هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، شاخص قیمت وزنی ارزشی با رشد 8595 واحدی در ارتفاع 233 هزار و 652 واحدی ایستاد، شاخص کل هم وزن نیز با رشد 9175 واحدی رقم 285 هزار و 820 واحدی صعود کرد، شاخص قیمت هم وزن نیز با افزایش 6094 واحدی در آستانه کانال 190 هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص آزاد شناور با رشد 40357 واحدی رقم یک میلیون و 105 هزار و 117 واحدی را نمایش داد و شاخص بازار اول با افزایش 21427 واحدی به کانال 623 هزار و 234 واحدی صعود کرد، شاخص بازار دوم نیز با رشد 74803 واحدی رقم یک میلیون و 856 هزار و 209 واحدی را به نمایش گذاشت.

نگاهی به ارزش معاملات

ارزش معاملات حدود 8348.3  میلیارد تومان بوده که ناشی از دادو ستد 5 میلیون و 77 هزار برگه سهم طی بیش از یک میلیون و 11 هزار نوبت معاملاتی بوده ، همچنین نمادهای شیمایی با 1173 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملاتی را داشتند و پس از آن بیشترین ارزش معاملاتی را در بانکی ا شاهد بودیم و شاخص حمل و نقل با 8.82 درصد رشد در صدر شاخص صنایع قرار داشت.

ترین ها

نماد هلدینگ پتروشیمی فارس(فارس) با 2990 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کرد و در مقابل نماد صنایع آذرآب(فاذر) بیشترین نقش کاهنده را داشت.

7 نماد با بیشترین تقاضا

سرمایه گذاری تایمن اجتماعی(شستا)/توسعه معادن و فلزات(ومعادن)/فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)/حفاری شمال(حفاری)/پالایش نفت تبریز(شبریز)/ملی صنایع مس ایران(فملی)/مخابرات ایران(اخابر)

7 نماد با بیشترین عرض

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام(سرو)/صندوق س. پارند پایدار سپهر (پارند)/تولید کنندگان بورس کالای ایران(تکالا)/سرمایه گذاری شفا دارو(شفا)/حق تقدم فیبر ایران(چفیبرح)/صندوق س تجارت شاخصی کاردان کاردان/گروه‌ صنعتی‌ بارز (پکرمان)

رفت و آمدها

نماد معاملاتی شرکت نیروترانس‌ (بنیرو1) پلی پروپیلن جم – جم پیلن (جم پیلن1)سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا1) سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو1) تامین سرمایه بانک ملت (تملت1) پالایش نفت اصفهان (شپنا1) صنعتی‌ آما (فاما1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر، سیمان بجنورد(سبجنو)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی، سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن1) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم1)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، گروه‌بهمن‌ (خبهمن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شدند.

نماد معاملاتی شرکت های سیمان قاین(سقاین)، گروه صنایع سیمان کرمان(سکرما)، سیمان خاش(سخاش)، سیمان سفید نی ریز(سنیر)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی ، صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی با محدودیت نوسان قیمت ، کارخانجات تولیدی شهید قندی(بکام)، لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(حکشتی) آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهن)،صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه) صنایع ریخته گری ایران(خریخت ) ملی صنایع مس ایران(فملی) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام بازگشایی شدند.

نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان1) داروسازی‌ امین‌ (دامین1) سیمان‌شاهرود (سرود1) کویر تایر (پکویر1) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش1)سیمان کردستان (سکرد1) زامیاد (خزامیا1) سیمان‌ دورود (سدور1) فنرسازی‌خاور (خفنر1) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس1) داروسازی‌ سینا (دسینا1) پتروشیمی شازند (شاراک1) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران1)سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک1) پالایش نفت تهران (شتران1) پالایش نفت تبریز (شبریز1) فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس1) پتروشیمی نوری (نوری1)با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام،  با وقفه همراه شد.

نماد معاملاتی شرکت کاشی پارس(کپارس)، حق تقدم شرکت ایران دارو(دیرانح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت حراج  شدند.

توقف نماد معاملاتی شرکت صنعتی‌ بهشهر (غبشهر1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، در فروردین امسال شاخص کل بورس تهران بیش از 34 درصد رشد داشت و توانست 177 هزار واحد افزایش یابد. در ماهی که ارزش کل معاملات با رشدی 6 درصدی به بیش از 101 هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز 10 درصد افزایش یافت، حجم معاملات افتی 4 درصدی را تجربه کرد و به 120 میلیارد و 805 میلیون سهم رسید. اما در میان این رشد چشمگیر کدام سهام و صندوق‌ها بیش از بقیه بازدهی داشتند؟ در ادامه به بررسی بهترین‌های بورس تهران می‌پردازیم.

در حالی که در فروردین 99 شاخص کل بورس تهران رشدی 34 درصدی را به ثبت رساند، میانگین رشد صندوق‌های سهامی بیش از 44 درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد بیشتر از شاخص افزایش ذخیره خالص دارایی‌ها بوده که در کنار رشد سهام تحت مدیریتشان منجر به بازدهی بیشتر آنها شده است.

در میان صندوق‌های قابل معامله نیز صندوق سهام پارند پایدار سپهر ( پارند)، با بیش از 12 هزار و 284 میلیارد ریال، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو صندوق درامد ثابت امین یکم فردا (امین یکم) و صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت کمند (کمند) با 6 هزار و 144 و 5 هزار و 367 میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در میان نمادهای فعال در بورس نیز سه نماد شستا، وبلمت و غگل به ترتیب با 57 هزار و 745، 26 هزار و 294 و 20 هزار و 144 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات و سه نماد وتجارت، وبصادر و شستا به ترتیب با 21 میلیارد و 72 میلیون، 10 میلیارد و 956 میلیون و 6 میلیارد و 714 میلیون برگه سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

در جدول بازدهی نیز با احتساب افزایش سرمایه‌ها و سودهای نقدی نماد سپ با 98 درصد در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن وخارزم، های‌وب و ونوین به ترتیب با 96، 90 و 86 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فروردین ماه غگل، فپنتا و شلعاب نیز به ترتیب با منفی 13، منفی 11 و منفی 5 درصد بدترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.

در میان صنایع نیز شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 116٫2 درصد رشد بیشترین افزایش ارزش بازار را از آن خود کرد و پس از نیز صنعت اطلاعات و ارتباطات و استخراج سایر معادن با 90 و 59٫7 درصد بیشترین افزایش ارزش بازار را داشته‌اند.

همچنین در این ماه، گروه محصولات شیمیایی، بانکها و موسسات اعتباری و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی از نظر ارزش معاملات بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، بر اساس جدیدترین آمارهای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله در پایان دی 98 به رقم 752هزار و 958 میلیارد ریال رسید.

این گزارش می‌افزاید: هم اکنون 44 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با 139 هزار و67 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر با 90 هزار و810 میلیارد ریال، بذر آفرین امید با 72 هزار و135 میلیارد ریال، امین یکم فردا با 61هزار و002میلیارد ریال، کمند با 60 هزارو 540 میلیارد ریال، اعتماد آفرین پارسیان با 42 هزارو45 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر، توسعه اندوخته آینده، کیان، تجارت شاخصی کاردان سهام درمکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان دی 98 به رقم 752هزار و 958 میلیارد ریال رسید.

هم اکنون 44 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند مپنا با 139 هزار و67 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر با 90 هزار و810 میلیارد ریال، بذر آفرین امید با 72 هزار و135 میلیارد ریال، امین یکم فردا با 61هزار و002میلیارد ریال، کمند با 60 هزار و540 میلیارد ریال اعتماد آفرین پارسیان با 42هزارو045 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

همچنین صندوق های سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر،توسعه اندوخته آینده، کیان،تجارت شاخصی کاردان-سهام در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند./سمات 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه دهم فروردین ماه 99)، با افزایش 13124 واحدی معادل 2.46 درصد به رقم 545 هزار و 649 واحد رسید. این در حالی است که در فرابورس شاخص کل با رشد 154 واحدی به رقم 7 هزار و 18 واحد رسید.

به گزارش بورس تابناک، امروز تالار شیشه‌ای سعادت آباد در دومین روز کاری هفته، شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود؛ به گونه‌ای که، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 3497 واحدی معادل 2.46 درصد به رقم 145 هزار و 427 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 5283 واحدی معادل 2.80 درصد، عدد 193 هزار و 974 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 3510 واحدی معادل 2.80 درصد به رقم 129 هزار و 52 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 19999 واحد افزایش معادل 2.94 درصد را رقم زد و به سطح 699 هزار و 525 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 9486 واحد افزایش معادل 2.54 درصد به رقم 383 هزار و 681 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 26933 واحد افزایش معادل 2.36 درصد همراه بود و عدد یک میلیون و 167 هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، معامله‌گران بورس امروز 8 میلیارد و 850 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و 142 هزار نوبت معامله و به ارزش 6 هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند.

7 نماد با بیشترین صف تقاضا

در معاملات امروز به نقل از گزارش نبض بورس، نماد پدیده شیمی قرن(قرن)، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، مخابرات ایران(اخابر)،تامین سرمایه بانک ملت(تملت)، مارگارین(غمارگ)،توسعه و عمراه فارس(ثفارس) و فرآورده های نسوز کاذر(کاذر) در صدر تقاضا قرار داشتند.

7 نماد با بیشترین صف عرضه

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (پارند)،بانک تجارت (وتجارت)،صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)،تولیدکنندگان بورس کالای ایران (تکالا)،حق تقدم سیمان خوزستان (سخوزح)،صکوک اجاره معادن212(صمعاد212)، صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین(بذر)

رفت و آمدها

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (زکوثر1) بانک تجارت (وتجارت1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر، پتروشیمی فناوران (شفن1)تولیدی چدن سازان (چدن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف،سرمایه گذاری نیرو(ونیرو) جهت تشکیل جلسه هیات مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند.

در مقابل، نماد معاملاتی شرکت پدیده شیمی قرن(قرن)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام، ماشین سازی نیرو محرکه(تمحرکه)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف تولیدی چدن سازان(چدن)،باما(کاما)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب بازگشایی شدند.

جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو1) پتروشیمی فناوران (شفن1) حداکثر تا تاریخ 1399/01/25 تعلیق شد.

نماد معاملاتی شرکت جام‌دارو (فجام1)، کارت اعتباری ایران کیش (رکیش1)،پارس‌ سرام‌ (کسرام1)،لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید1)،ایران‌ ترانسفو (بترانس1)،سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت (وصنعت1)، سیمان‌فارس‌وخوزستان (سفارس1)،کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین1)،غلتک سازان سپاهان (فسازان1)،پست بانک ایران (وپست1)،بیمه آسیا (آسیا1)، سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا1)،صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت1)، نوسازی‌وساختمان‌تهران‌(ثنوسا1)،صنایع‌ لاستیکی‌ سهند (پسهند1)، تامین سرمایه نوین (تنوین1) مسکن‌(ثمسکن1)، سرمایه‌گذاری‌ توکافولاد (وتوکا1)، گروه‌بهمن‌ (خبهمن1)،زامیاد (خزامیا1)،شهد ایران‌ (غشهد1)، سیمان‌اصفهان‌ (سصفها1)،گروه‌ صنعتی‌ بارز (پکرمان1)، بانک تجارت (وتجارت1) گروه مپنا (رمپنا)،آسان پرداخت پرشین (آپ1)،ماشین‌ سازی‌ اراک‌ (فاراک1) البرزدارو (دالبر1)،لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله1)، داده گسترعصرنوین (های وب1)،سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو1)،موتوژن‌ (بموتو1)، مهرکام‌پارس‌ (خمهر1)، تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ (کماسه1)،بانک ملت (وبملت1)،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی1 )،نیروکلر (شکلر1) بانک پاسارگاد (وپاسار1)،حق تقدم سهام شرکت البرزدارو (دالبرح1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، با وقفه همراه شدند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.