دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید.

نمادهای معرفی شده به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا برای بررسی بیشتر ارایه شده است.

مسئولیت هر گونه خرید و فروش با خود شماست. می توانید گزارش بازار سهام و سایر حجم های مشکوک را هر روز در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil  (تحلیل با سیگنال) مشاهده کنید.

ردیفنمادمقایسه با میانگین حجم 30 روزقدرت خریدار به فروشنده حقیقی
1ولبهمن2.414.07
2ولتجار6.0511.51

1. ولبهمن: شرکت بهمن لیزینگ با نماد ولبهمن، در بازار فرابورس و گروه سایر واسطه گری های مالی قرار دارد. این نماد یکشنبه این هفته نیز جزو سهام برگزیده قرار داشت و امروز نیز با معاملات پرحجم توانست به صف خرید برسد.

هر کد حقیقی در معاملات امروز نزدیک به 60 میلیون تومان خرید کرد و سرانه فروش حقیقی ها نیز 15 میلیون تومان بود. میانگین ده روزه سرانه خرید هر حقیقی در این نماد 17 میلیون تومان بوده است.

مهمترین حمایت سهم محدوده 1200 تومان است و محدوده 2 هزار تومان را می توانیم به عنوان هدف این سهم در نظر داشته باشیم.

2. ولتجار: واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان با نماد ولتجار در بازار پایه زرد فرابورس و گروه واسطه گری های مالی و پولی قرار دارد. این نماد در تیرماه امسال نیز جزو سهام برگزیده قرار داشت اما بعد از رشد اندک تا محدوده 1150 تومان، دچار اصلاح عمیقی شد و در حدود 30 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.

در معاملات امروز 28 میلیون برگ سهم معامله شد که 5 برابر میانگین حجم ده روز اخیر بوده است.

هر کد حقیقی نزدیک به 93 میلیون تومان خرید کرد و سرانه فروش کدهای حقیقی نیز 8 میلیون تومان بود. میانگین ده روزه سرانه خرید هر حقیقی در این نماد 10 میلیون تومان بوده است.

مهمترین حمایت سهم محدوده 750 تومان است و محدود 1200 تا 1300 تومان را نیز می توانیم به عنوان هدف آن در نظر داشته باشیم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش برخی نمادهایی که حجم نسبتا بالایی در مقایسه با میانگین 30 روز گذشته معامله شده اند، قدرت خریدار به فروشنده حقیقی یا سرانه خرید هر کد حقیقی بالاست و تحرکاتی در تابلوی معاملاتی آنها مشاهده شده است، معرفی می شود و شما می توانید این نمادها را بررسی کنید.

نمادهای معرفی شده به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا برای بررسی بیشتر ارایه شده است.

مسئولیت هر گونه خرید و فروش با خود شماست. می توانید گزارش بازار سهام و سایر حجم های مشکوک را هر روز در کانال سیگنال به آدرس signal_tahlil (تحلیل با سیگنال) مشاهده کنید.

ردیفنمادمقایسه با میانگین حجم 30 روزقدرت خریدار به فروشنده حقیقی
1حسینا3.331.88
2ولتجار2.371.08

1. حسینا : توسعه خدمات دريايي وبندري سينا با نماد حسینا در بازار فرابورس و گروه حمل و نقل قرار دارد. بعد از واکنش به محدوده 6 هزار تومان در حوالی خط میانی کانال، امروز با حجم بالا توانست از سقف قبلی عبور کند.

در معاملات امروز هر کد حقیقی، نزدیک به 62 میلیون تومان خرید انجام داده است در حالی که میانگین ده روزه سرانه خرید هر کد حقیقی 16 میلیون بوده است.

در صورت فشار فروش و افت قیمت، محدوده 6 هزار تومان به عنوان مهمترین حمایت آن می باشد.

در صورت ادامه روند صعودی، محدوده 10 هزار تومان در سقف کانال را به عنوان هدف آن می توانیم در نظر داشته باشیم.

2 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 14 تیر ماه 99)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

2. ولتجار : واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان با نماد ولتجار در بازار پایه زرد فرابورس و گروه واسطه گری های مالی و پولی قرار دارد. این نماد که در یک کانال صعودی در حرکت است، در نزدیکی مقاومت تاریخی خود قرار دارد و امروز هم در پایان بازار توانست با صف خرید به کار خود خاتمه دهد.

هر کد حقیقی در معاملات امروز به صورت میانگین در حدود 12 میلیون تومان خرید انجام داد. برای ادامه روند صعودی، باید بالای مقاومت روانی و مهم 1000 تومان تثبیت شود و در صورت تثبیت، محدوده 12 هزار تومان و سقف کانال در حوالی 14 هزار تومان را می توانیم به عنوان اهداف آن در نظر بگیریم.

در صورت افت قیمت نیز، محدوده 900 تومان به عنوان مهمترین حمایت آن می باشد.

2 سهم برگزیده بازار سرمایه (شنبه 14 تیر ماه 99)
جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.