دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
4 مهر 1399

در این گزارش بهترین و بدترین صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 99 از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت صدور و خالص ارزش دارایی برای همراهان گرامی سیگنال لیست شده‌اند.

ورود حجم نقدینگی خوب به بازار سرمایه

آغاز سال جدید با حمایت های مسئولان دولتی و ورود حجم نقدینگی بسیار زیاد به بازار سرمایه همراه شد.

صندوق های سرمایه گذاری در این شرایط بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفتند چراکه تعداد افراد تازه وارد به بورس در حال افزایش بود و سرمایه های تازه نفس به دنبال جایی برای سرمایه گذاری حرفه ای می گشتند.

کارشناسان اقتصادی صندوق های سرمایه گذاری را برای ورود غیرمستقیم افراد به بازار سرمایه توصیه می کنند.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 99 کدام بودند؟

در این گزارش ترین های صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 99 تقدیم مخاطبان عزیز سیگنال می شود.

صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم شده اند. برای آشنایی بیشتر با صندوق های سرمایه گذاری به بخش آموزش سیگنال مراجعه کنید.

پیداست که ترین ها به تنهایی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری قرار بگیرد. بنابراین بهتر است در کنار استفاده از تحلیل های سیگنال، به بررسی صندوق سرمایه گذاری و مقایسه آن ها پرداخت.


ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقبازدهی ماهانه
بهترین صندوق سهامیسهام بزرگ کاردان 53.20 %
بدترین صندوق سهامیامین تدبیرگران فردا 25.69 %

بازدهی بدترین صندوق سهامی در آغاز طوفانی بورس در سال 99 از سپرده های سیستم بانکی در طول یک سال هم جلو زده است.

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق سهامیسپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1.16
کم ریسک ترین صندوق سهامیمشترک کارگزاری حافظ 0.42

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (قیمت صدور)

معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق سهامیسرو سودمند مدبران 29,207 ریال
گران ترین صندوق سهامیمشترک کارگزاری بانک ملی ایران 188,096,010 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی

معیارنام صندوقکل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامیپیشرو 15,380,534 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامیمشترک سینا 179,679 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

معیارنام صندوقبازدهی ماهانه
بهترین صندوق درآمد ثابتنیکوکاری لوتوس رویان 15.96%
بدترین صندوق درآمد ثابتمشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه0.08%-

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت متاثر از جو بازار سرمایه هستند. در صورتی که مدیریت اوراق بهادار و سهام موجود در صندوق، به طور مناسبی انجام نشود ممکن است حتی در یک ماه بازدهی منفی داشته باشند.

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابتبا درآمد ثابت تصمیم 0.58
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابتامین سامان 0.00

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (قیمت صدور)

معیارنام صندوق قیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق درآمد ثابتمشترک آسمان امید 10,000 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابتتوسعه سرمایه نیکی 3,007,387 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

معیارنام صندوق کل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتگنجینه زرین شهر 298,757,766 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابتنیکوکاری ورزشی پرسپولیس 1,266 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوقبازدهی ماهانه
بهترین صندوق مختلطیکم نیکوکاری آگاه 42.19 %
بدترین صندوق مختلطمشترک کوثر %12.16

صندوق مشترک کوثر که بهترین صندوق مختلط سال 98 بود در ابتدای سال 99 عملکرد ضعیفی داشت و در انتهای جدول بازدهی های صندوق های مختلط جای گرفت.

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق مختلطمشترک پارس 0.71
کم ریسک ترین صندوق مختلطمشترک کوثر 0.32

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (قیمت صدور)

معیارنام صندوق قیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلطسپهر انديشه نوين 51,652 ریال
گران ترین صندوق مختلطکارگزاری بانک تجارت 46,733,635 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط

معیارنام صندوق کل خالص ارزش دارایی
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطنیکوکاری بانک گردشگری 23,738,710 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلطیکم نیکوکاری آگاه 67,411 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
10 صندوق برتر در فروردین 99
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش بهترین، کم ریسک‌ترین، ارزان ترین و با ارزش ترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سال 98 گردآوری شده‌اند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در حال تثبیت جایگاه

به نظر می رسد جایگاه صندوق های سرمایه گذاری در کشور با عملکرد مثبت و قابل اعتنایی که بدست آورده اند در حال تثبیت است.

صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 با مدیریت منابع خرد سرمایه گذاران توانستند برای افرادی که سرمایه گذاری غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، بازدهی های مناسبی داشته باشند.

این گزارش جنبه مقایسه و رصد عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را دارد و به تنهایی نمیتواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

ترین های صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 کدام بودند؟

در حالی که رشد شاخص کل بورس در سال 98 حدود 187 درصد بود، سرمایه گذاران مختلفی در بازار سرمایه فعال بودند و عملکرد بالاتر یا ضعیف تری از شاخص کل کسب کردند. بازدهی در صندوق های سرمایه گذاری سهامی بهترین معیار مقایسه نحوه عملکرد این نوع صندوق هاست. مطابق آمار بدست آمده، میانگین سود ساخته شده در تمام صندوق های سرمایه گذاری در سهام، 185 درصد بوده است. این عدد به آن معناست که عملکرد صندوق های سهامی با روند بازدهی شاخص کل بورس همراه بوده است.

در ادامه به بررسی ترین ها در صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط می پردازیم.


ترین های صندوق های سرمایه گذاری سهامی در سال 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبازدهی سالانه
بهترین صندوق سهامی مشترک ارزش کاوان آینده 357.96 %
بدترین صندوق سهامی مشترک سبحان 99.25 %

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


معیارنام صندوقبتای سالانه
پر ریسک ترین صندوق سهامی سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1.18
کم ریسک ترین صندوق سهامی مشترک کارگزاری حافظ 0.48

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی ( NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 21,909 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 140,217,605 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی (خالص ارزش دارایی)


معیارنام صندوقNAV کل
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 10,593,223 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک سبحان 82,071 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در سال 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبازدهی سالانه
بهترین صندوق درآمد ثابت مشترک اندیشه فردا 69.10%
بدترین صندوق درآمد ثابت نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 4.84%

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت


معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق درآمد ثابت با درآمد ثابت تصمیم 0.63
کم ریسک ترین صندوق درآمد ثابت امین سامان 0.00

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت ( NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق درآمد ثابت مشترک آسمان امید 10,011 ریال
گران ترین صندوق درآمد ثابت حامی 3,143,520 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (خالص ارزش دارایی)


معیارنام صندوق NAV کل
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 293,370,820 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق درآمد ثابت نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 989 میلیون ریال

ترین های صندوق های سرمایه گذاری مختلط در سال 98

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبازدهی سالانه
بهترین صندوق مختلط مشترک کوثر 181.82%
بدترین صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا %75.29

کم ریسک ترین و پر ریسک ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


معیارنام صندوقبتای صندوق
پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.70
کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.32

ارزان ترین و گران ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط ( NAV صدور)


معیارنام صندوققیمت صدور هر واحد
ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 43,308 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 36,872,855 ریال

با ارزش ترین و کم ارزش ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (خالص ارزش دارایی)


معیارنام صندوق NAV کل
بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط نیکوکاری بانک گردشگری 23,365,461 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط مشترک نو اندیشان 41,713 میلیون ریال
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش مقایسه‌ای بین میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در اسفندماه 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس توسط کارشناسان سیگنال انجام شده است.

افت صندوق‌های مختلط نسبت به ماه‌های قبل

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط، حد وسطی از میزان رشد بازار سرمایه که ریسک بالایی دارد و اوراق بهادار کم ریسک نظیر اوراق بدهی می باشد. عملکرد این صندوق ها برآیندی از دو ابزار مالی کم ریسک و پرریسک خواهد بود.

بازدهی صندوق های مختلط در مقایسه با ماه گذشته افت کرده است. برای مثال صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد که در بهمن ماه 98 با بازدهی 10.85 درصد در جایگاه پنجم ایستاده بود در اسفند ماه با ثبت بازدهی 9.65 درصد در جایگاه اول برترین صندوق های مختلط ماه قرار گرفت.

عملکرد صندوق های مختلط در مقایسه با شاخص کل در اسفند 98 چگونه بود؟

صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد، نیکوکاری ایتام برکت، ثروت آفرین پارسیان، مشترک کوثر و کارگزاری بانک تجارت  در اسفند ماه 98 بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری مختلط کسب کردند.

عملکرد صندوق های مختلط در مقایسه با شاخص کل در اسفند 98 چگونه بود؟

در اسفند ماه 98 که روند صعودی بازار سرمایه با نوسان همراه بود و نیمی از رشد شاخص کل بازگشت کرد، شاخص کل بورس بازدهی 9.5% و شاخص کل فرابورس بازدهی 10.5 % را به ثبت رسانده است.

با نیم نگاهی به بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط متوجه می شویم که بازدهی صندوق های مختلط با اینکه کمتر از میانگین رشد بازار بوده است اما توانسته است از رشد بازار سرمایه بهره ببرد و نسبت به سرمایه گذاری های با ریسک متوسط عملکرد مطلوبی داشته باشد.

لیست پنج صندوق سرمایه گذاری برتر مختلط در اسفندماه 98

پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی ماهانه در اسفند ماه 98 عبارت اند از:

نام صندوقمدیر صندوقبازدهی ماهانه
نیکوکاری میراث ماندگار پاساگادمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان9.65
نیکوکاری ایتام برکتکارگزاری تدبیرگران فردا9.16
ثروت آفرین پارسیانتامین سرمایه لوتوس پارسیان7.6
مشترک کوثرکارگزاری بانک صنعت و معدن7.54
کارگزاری بانک تجارتکارگزاری بانک تجارت7.43

جمع‌بندی

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مقایسه با شاخص کل نشان می دهد که این صندوق ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص بورس و فرابورس توانسته اند سرمایه گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره مند سازند.

سرمایه گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مختلط بهره ببرند.

بیشتر بخوانید
بهترین صندوق سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنم؟
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش از سایت سیگنال قصد داریم، مقایسه ای بین بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در بازه زمانی آذرماه و پاییز 98 انجام دهیم.

بازار بورس و جذب سرمایه های عمومی در سال 98

بازار بورس بازدهی 98 درصدی از ابتدای سال 98 تاکنون کسب کرده است. میزان بازدهی بازار داغ خرید و فروش سهام بورسی در مقایسه با سایر بازار های موازی نظیر طلا، سکه،ارز و… بسیار بالاتر بوده است.

از ابتدای سال 98 عنوان می شد که بازار سرمایه از سایر بازارهای مالی عقب مانده است و سرمایه های سرگردان از بازار طلا و ارز به سمت بورس روانه خواهد شد. پس از گذشت نه ماه از سال 98 شاهد تحقق نظر کارشناسان هستیم. سوال مهمی که در اینجا پیش می آید این است که “چطور می توان بازار بورس را به همه مردم پیشنهاد داد؟ “

همه کسانی که قصد سرمایه گذاری ساده و بی دردسری داشته باشند می توانند با مراجعه به بانک، پولشان را در حساب سپرده های رنگارنگی که بانک ها پیشنهاد می دهند، بگذارند. اما آیا به همین سادگی هم می شود وارد بازار بورس شد و سودهای حاصل از گردش چرخ تولید و صنعت در کشور هم بهره برد؟

این مسئله همواره یکی از چالش های اقتصاد های در حال توسعه بوده است. جواب این مسئله امروزه به راحتی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

صندوق های سرمایه گذاری جانشینی خوب برای بورس

صندوق های سرمایه گذاری به انگلیسی: Mutual Fund” حلقه واسط بین سرمایه های سرگردان در جامعه با شرکت های تولیدی و صنعتی ست. طبیعتا همه مردم نه می توانند و نه لازم است که خودشان به صورت مستقیم وارد معاملات سهام شرکت ها شوند و سرمایه گذاری در دنیای امروز کار تخصصی و حرفه ای است.

صندوق ها سرمایه گذاری در دنیا نهادهای مالی هستند که به نیابت از سرمایه گذاران خرد، از قدرت سرمایه گذاری کلان بهره می برند و با تیم مدیریت حرفه ای و متخصص خود، اقدام به سرمایه گذاری می کنند. بدین طریق همه مردم می توانند به شکل غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور سهیم شوند و از رشد و بازدهی این بازار استفاده کنند.

بیشتر بخوانید
انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران کدامند؟

در این گزارش نگاهی گذرا به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در دوره های یک ماهه و فصلی خواهیم داشت.

 صندوق های مختلط به دلیل ماهیت خود دارای ریسک متوسط هستند و قاعدتا برای آنکه ریسک خود را کنترل کنند لازم است تا با مدیریت دارایی ها در ابزار های مالی امن و کم خطر، با چشم پوشی از بازدهی بالاتر، میزان ریسک در سرمایه گذاری را کم کنند.

بیشتر بخوانید
رتبه بندی انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای ریسک

لازم به ذکر است که در این گزارش بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط، اعم از مبتنی بر صدور و ابطال واحد ها و قابل معامله در بورس، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا به بررسی عملکرد یک ماهه صندوق های مختلط در آذر ماه 98 می پردازیم.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در آذرماه 98

به سادگی می‌توان دریافت که صندوق های مختلط با تعقیب شاخص کل بازدهی مناسبی از بازار سرمایه کسب کرده اند. صندوق های مختلط حدود نیمی از پرتفوی خود را به سهام موجود در بورس اختصاص می‌دهند و نیمی دیگر را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند.

از همین رو انتظار داریم که بازدهی صندوق های مختلط تقریبا معادل 50 درصد از بازدهی شاخص های بورس باشند. جالب است بدانید که در مدت یک ماه آذر ماه 98، ضعیف ترین صندوق مختلط 7 درصد بازدهی داشته است.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در آذرماه 98

صندوق های سرمایه گذاری ”  توسعه پست بانک” و ” مشترک کوثر” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذر ماه 98 قرار گرفته اند.

در آذر ماه 98 که شاخص کل با رشد حدود پنجاه هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 15.77% و شاخص کل فرابورس بازدهی 14.70% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، 5 صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی ماهانه در آذر ماه 98 عبارت اند از:

  1. توسعه پست بانک با 12.07%
  2. مشترک کوثر با 12.03%
  3. ارمغان یکم ملل با  11.85 %
  4. کارگزاری بانک تجارت با 11.63 %
  5. ثروت آفرین پارسیان با 10.94 %

در ادامه به بررسی عملکرد فصلی صندوق های مختلط در فصل پاییز 98 می پردازیم.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در پاییز 98

عملکرد عالی صندوق های مختلط حاکی از آن است که برخی از صندوق ها توانسته‌اند حتی از شاخص کل نیز جلو بزنند و بازدهی های بالاتری را به ثبت برسانند. شاید علت این امر برای کسانی که با در نظر گرفتن ریسک های مختلف آن انجام می دهند جذاب باشد.

در سه ماه گذشته بازار بورس همواره بر مدار صعودی نبود. مهر و آبان 98 با روندی خنثی و نزولی همراه شده بود و ارزش دارایی های سرمایه گذاری شده در سهام، کاهش یافته بود. این کاهش در آذر ماه 98 جبران شد.

صندوق های مختلط به دلیل ویژگی های خاص خود که در بالا به آن اشاره شد، در زمانی که بازار بورس منفی یا خنثی بود توانستند ثبات خود را بهتر از سایر رقبا در عرصه صندوق های سرمایه گذاری حفظ کنند. صندوق های مختلط حدود نیمی از دارایی ها را در اوراق با درآمد ثابت، نظیر اوراق بدهی یا سپرده های بانکی نگه می دارند. بدین شکل از تکانه های شدید بازار سرمایه در امان می مانند.

مقایسه بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل بورس و فرابورس در پاییز 98

در پاییز سال 98 صندوق های سرمایه گذاری ”  مشترک کوثر” و ” آرمان سپهر آشنا” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در پاییز 98 قرار گرفته اند. در پاییز 98 که شاخص کل با رشد پنجاه و چهار هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی  16.50 % و شاخص کل فرابورس بازدهی 11.67 % را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی فصلی در پاییز 98 عبارت اند از:

  1. مشترک کوثر با 19.22%
  2. آرمان سپهر آشنا با 18.02%
  3. نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد با  15.10 %
  4. کارگزاری بانک تجارت با 14.16 %
  5. توسعه پست بانک با 14.14 %

نتیجه‌گیری

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل نشان می‌دهد که با وجود عملکرد خوب بازار بورس در سال 98، صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بازه زمانی سه ماهه (پاییز 98) توانسته‌اند عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشند. هرچند عملکرد ماهانه این صندوق ها در آذرماه 98 نسبت به شاخص کل بورس و فرابورس کمی ضعیف‌تر بوده اما به علت سوددهی بهتر صندوق‌های مختلط در بازه بلند مدت‌تر (سه ماهه) می‌توان نتیجه گرفت صندوق های سرمایه گذاری مختلط جایگزینی خوب و امن برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس هستند.

تذکر: اطلاعات موجود در این گزارش بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده در سایت اختصاصی صندوق ها به دست آمده است و سیگنال در قبال صحت آن هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی داند. علاقه مندان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری سیگنال مراجعه نمایند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در نیم سالی که از سال 98 گذشت، صندوق های سرمایه گذاری توانستند عملکرد مثبتی از خود به ثبت برسانند. در این میان انتخاب صندوق سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در بین بیش از 200 صندوقی که در کشور فعالیت می کنند امر آسانی نیست. در سیگنال با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

در این گزارش به ترین های صندوق های سرمایه گذاری پرداخته ایم. لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین‌های صندوق‌های سهامی

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی بورسیران 120.74%
بدترین صندوق سهامی یکم سهام گستران شرق 32.41%

نکته حائز اهمیت در رابطه با صندوق‌های سهامی این است که بدترین صندوق سهامی از لحاظ بازدهی 32.41% سودآوری برای سرمایه‌گذاران خود داشته است.


پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک‌ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.18
کم ریسک‌ترین صندوق سهامی نواندیشان 0.34

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان‌ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 12.299 ریال
گران‌ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 85.774.227 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 4.621.683 میلیون ریال
پایین‌ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی یکم سهام گستران شرق 1.643 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های با درآمد ثابت

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


بهترین صندوق با درآمد ثابت مشترک صبای هدف 27.25%
بدترین صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم 8.33%

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (بتای صندوق)


پر ریسک‌ترین صندوق با درآمد ثابت مشترک بانک مسکن 0.88
کم ریسک‌ترین صندوق با درآمد ثابت مشترک آتیه نوین 0.00

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان‌ترین صندوق با درآمد ثابت مشترک آسمان امید 10,044 ریال
گران‌ترین صندوق با درآمد ثابت حامی 2,865,294 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 266,367,032 میلیون ریال
پایین‌ترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت توسعه سرمایه نیکی 54,936 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های مختلط

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلط مشترک کوثر 86.79%
بدترین صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا 25.35%

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (بتای صندوق)


پر ریسک‌ترین صندوق مختلط توسعه ممتاز 0.78
کم ریسک‌ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.28

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان‌ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 34,762 ریال
گران‌ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 24,757,597 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط

بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط تجربه ايرانيان 7,026,636 میلیون ریال
پایین‌ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط نیکی گستران 71,707 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه نخست سال 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

مقایسه 6 ماهه صندوق مختلط با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری “مشترک کوثر” و “مشترک امین آوید” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه اول سال 98 قرار گرفته اند.

در شش ماه اول سال 98 و در ماه هایی که از ابتدای سال شاخص کل با رشد حدود صد و بیست چهار هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 68.36% و شاخص کل فرابورس بازدهی 75.53% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی شش ماهه عبارت اند از:

مشترک کوثر با 84.75%، مشترک امین آوید با 72.73%،  ارمغان یکم ملل با 57.94%، مشترک آسمان خاورمیانه با 51.98% و نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد با 45.24%

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مقایسه با شاخص کل نشان می دهد که این صندوق ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص کل بورس و فرابورس توانسته اند سرمایه گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره مند سازند.

سرمایه گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مختلط بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق سرمایه گذاری مختلط در یک ماه اخیر با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق‌های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط دارایی‌های تحت مدیریت‌شان را به دو دسته عمده تقسیم می‌کنند. این صندوق‌ها حدود نیمی از دارایی‌ها را در اوراق بهادار با درآمد ثابت که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می‌کنند و نیمی دیگر را در سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه که ریسک بالایی دارند؛ به گردش در می‌آورند. از این رو عملکرد این صندوق‌ها برآیندی از دو ابزار مالی کم‌ریسک و پرریسک خواهد بود.

بخش اندکی از پرتفوی صندوق‌ها نیز به سپرده بانکی و وجوه نقد اختصاص می‌یابد. ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق‌های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می‌توان با معیار قرار دادن آن، صندوق‌های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

مقایسه عملکرد صندوق سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری مختلط متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری “یکم نیکوکاری آگاه” و “مشترک آسمان خاورمیانه” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق‌ها، در یک ماه اخیر بوده است.

در ماه منتهی به 30 شهریور 98 و در هفته‌هایی که از ابتدای ماه شاخص کل با رشد حدود چهل هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 12.86% و شاخص کل فرابورس بازدهی 11.22% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی ماهانه عبارت اند از:

یکم نیکوکاری آگاه با 13.43%، مشترک آسمان خاورمیانه   با 12.97%، مشترک کوثر با 12.45%، توسعه پست بانک با 11.41% و ارمغان یکم ملل با 10.53%

مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل نشان می‌دهد که این صندوق‌ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص بورس و فرابورس توانسته‌اند سرمایه‌گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره‌مند سازند.

با توجه به اینکه صندوق‌های مختلط با سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت مطمئن و کم ریسک انجام می‌دهند از این نظر مشابه بانک‌ها هستند. با نگاه به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و مقایسه آن با سود سپرده‌های بانکی(حدود 20%سالانه) می‌توان در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسکی بیشتر از بانک ها دارند، تصمیم‌گیری نمود. سرمایه‌گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

با توجه به آخرین بروزرسانی صندوق‌ها، صندوق سهام بزرگ کاردان با کسب 8٫79 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته گذشته را نشان می‌دهد.

ردیف نام صندوق  نوع صندوق بازده دوره
 گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
 صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 سهام بزرگ کاردان سهامی 8٫8 % 112٫6 % 1,933,435 تامین سرمایه کاردان
2 مشترک امین آوید مختلط 6٫8 % 101٫9 % 4,178,581 کارگزاری امین آوید
3 مشترک کوثر مختلط 6٫4 % 120٫2 % 2,633,501 کارگزاری بانک صنعت و معدن

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 26 خرداد‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری  را کسب کرده است.

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌ها سرمایه­‌گذاری در تاریخ 26 خرداد‌‌ ماه نشان می­‌دهد:

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم خرداد ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته گذشته خالص ورود سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 1,417 میلیارد ریال بوده است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته  35,244 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 33,827 میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود سرمایه با مبلغ 1,029 میلیارد ریال مربوط به صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.  

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم خرداد ماه 1398)

خالص ارزش کل دارایی صندوق های سرمایه‌گذاری با 6,524 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,578,930 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است که با 3,665 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,447,933  میلیارد ریال رسیده است. کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های با مختلط بوده که با 146 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 5,565 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

در این میان بیشترین خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده که با 28,830 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 1,427,407 میلیارد ریال رسیده و بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های قابل معامله است که با 3,809 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 46,446 میلیارد ریال رسیده ­است.

نمودار زیر روند تغییرات خالص ارزش دارایی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد. خالص ارزش دارایی در این بازه تا تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه روندی افزایشی داشته است. بعد از آن تاریخ، تا هفدهم وارد فاز کاهشی شده و بعد از آن مجدداً روند صعودی به خود گرفته است. تعدادی از صندوق‌های با درآمد ثابت در اواسط هر ماه سود تقسیم می‌کنند. بر این اساس تقسیم سود یکی از دلایل اصلی کاهش خالص ارزش دارایی در اواسط اردیبهشت‌ماه بوده است. با این وجود به دلیل اینکه سهام نزدیک به 13 درصد خالص ارزش دارایی صندوق‌ها را در بر می‌گیرد، نوسانات خالص ارزش دارایی صندوق‌ها بی تاثیر از وضعیت بازارهای بورس و فرابورس نیست. شاخص‌های بورس و فرابورس تا تاریخ 13 اردیبهشت روند صعودی و بعد از آن تا 22 اردیبهشت روند نزولی و سپس تا پایان ماه مجدداً وارد روند صعودی شده‌اند.

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در نمودار زیر درصد ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال نشان داده ‌شده‌است:

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

ارزش سهام، اوراق بادرآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و وجه نقد و سایر دارایی ­ها (که ترکیب دارایی‌های صندوق­‌های سرمایه­گذاری را تشکیل می‌دهند) در پایان روز 31 اردیبشت‌ماه برای کل صندوق­‌های سرمایه گذاری به ترتیب برابر با 203، 456، 890 و 38 هزار میلیارد ریال بوده است.

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

در این بخش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اردیبهشت‌ماه پرداخته می‌شود. صندوق “مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 17.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 164.2 درصد بوده است. صندوق “مشترک دماسنج” با 15.0 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و صندوق “مشترک کوثر” با ثبت بازده 14.4 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه طی اردیبهشت‌ماه به طور میانگین، 4.1 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه آورده شده است:

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در نمودار بعدی بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند. مقایسه بازده‌ها نشان می‌دهد که این پنج صندوق در مقابل شاخص‌های کل بورس و فرابورس عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد. این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، اکثر صندوق‌های سهامی در صدر صندوق‌های‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

وضعیت ورود و خروج نقدینگی به صندوق­ های سرمایه­ گذاری

در اردیبهشت‌ماه ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) 145,266 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 166,960 میلیارد ریال بوده است. بنابراین خالص خروج سرمایه‌ از صندوق‌های سرمایه گذاری 21،694 میلیارد ریال است. بیشترین خالص خروج پول با مبلغ 23،135 میلیارد ریال مربوط به صندوق­های سرمایه­گذاری بادرآمد ثابت بوده است.

نمودار زیر ورود و خروج نقدینگی در هر نوع از صندوق‌ها را در اردیبهشت ماه 1398 نشان می‌دهد (ارقام به میلیارد ریال):

مروری بر وضعیت کلی صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1398
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق “مشترک بانک خاورمیانه” بیشترین بازدهی را در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 17.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. کسب چنین بازدهی نشان از توانایی صندوق در صدر نشینی در دوره‌های آتی است و اگر این روند را ادامه دهد می‌تواند رکوردهای خوبی را ثبت کند. بازده یک سال گذشته این صندوق 164.2 درصد بوده است. صندوق “مشترک دماسنج” با 15.0 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و صندوق “مشترک کوثر” با ثبت بازده 14.4 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه طی اردیبهشت‌ماه به طور میانگین، 4.1 درصد بازدهی کسب کرده‌اند.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده اردیبهشت‌ماه
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک بانک خاورمیانه 17.5% 164.2% 261 کارگزاری بورسیران
2 مشترک دماسنج 15.0% 271.5% 243 کارگزاری بورسیران
3 مشترک کوثر 14.4% 90.0% 117 کارگزاری بانک صنعت و معدن
4 مشترک نقش جهان 13.9% 151.5% 213 سبدگردان سرآمد بازار
5 مشترک توسعه ملی 13.7% 186.3% 324 كارگزاري بانك ملي ايران

در نمودار بعدی بازده پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه با هم و با شاخص کل بورس و فرابورس مقایسه شده‌اند. مقایسه بازده‌ها نشان می‌دهد که این پنج صندوق در مقابل شاخص‌های کل بورس و فرابورس عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

 صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری اردیبشهت‌ماه

در شرایطی که شاخص‌های بورس و فرابورس روند صعودی داشته باشند، صندوق‌های سهامی و مختلط جزو پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. اما در شرایط رکودی بازار، که این شاخص‌ها روند نزولی دارند، صندوق‌های با درآمد ثابت جایگاه صندوق‌های سهامی و مختلط را در پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند. زیرا این صندوق‌ها وابستگی کمی به شاخص‌های بازار سرمایه دارند و بازده آن‌ها کمترین نوسان را دارد.

این در حالی است که بازده صندوق‌های سهامی و مختلط نوسانات بالایی دارند. البته لازم به ذکر است که نوسان بازده صندوق‌های سهامی نیز بیشتر از صندوق‌های مختلط است. در شرایط کنونی به دلیل اینکه در ماه گذشته شاخص‌های بورس و فرابورس رشد داشتند، اکثر صندوق‌های سهامی در صدر صندوق‌های‌ پربازده ماه گذشته قرار گرفتند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.