دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

صندوق های سرمایه گذاری بابت مدیریت سرمایه سرمایه‌گذاران، هزینه‌هایی دارند که با جزئیات کامل و با عنوان هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری در اساسنامه و امیدنامه صندوق ذکر می‌شوند و برای اطلاع عموم روی وب سایت صندوق قرار می‌گیرند.

هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری شامل دو بخش است، بخشی از آن صرف هزینه‌های پرداختی به ارکان صندوق می‌شود که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بین تمام سرمایه‌گذاران صندوق سرشکن می‌شود، بخشی دیگر هزینه‌هایی است که صندوق باید بابت کارمزد خرید و فروش سهام به سازمان بورس بپردازد که از شخص سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.هر کدام از هزینه‌های صندوق در اساسنامه صندوق ذکر و مقدار و نحوه محاسبه هر کدام نیز در امیدنامه آن نوشته می‌شود.

هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند

این بخش از هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری بابت همان خدماتی دریافت می‌شود که صندوق به همه سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و از آنجایی که از محل دارایی‌ها پرداخت می‌شود، بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و مبلغ بسیار کمی می‌شود که به آن صرفه جویی حاصل از مقیاس می‌گویند. برای هر کدام از این هزینه‌ها یک حداکثر مقدار در نظر گرفته شده است تا بیشتر از آن برداشت نشود. مهم‌ترین هزینه‌های این بخش شامل موارد زیر هستند که مقدار هر کدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند

هزینه‌های تاسیس


بسته به نوع صندوق حداکثر مبلغی که برای آن در نظر گرفته شده است متفاوت است و معمولا بین 2 تا 5 میلیون تومان است.


هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق


این هزینه صرف برگزاری مجمع صندوق در طول یک سال مالی می‌شود و با ارایه مدارک و تصویب مجمع صندوق پرداخت می‌شود. این هزینه در صندوق‌های مختلف بین 500 هزار تا 5 میلیون تومان متغیر است.


کارمزد مدیر


سالانه درصدی از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، به علاوه درصدی از اوراق با درآمد ثابت  و درصدی از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی که تحت تملک صندوق هستند، به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. مثلا در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران اینطور نوشته شده: «سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق»


کارمزد متولی


کارمزد متولی که او هم یکی از ارکان صندوق است، به صورت درصدی از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق محاسبه می‌شود. مثلا درصدی که صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران برای این رکن در نظر گرفته، سالانه 0.5 درصد یا 0.005 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌هاست و در این صندوق بین حداقل 4 میلیون تومان تا حداکثر 10 میلیون تومان متغیر است.


کارمزد ضامن نقدشوندگی


چنانچه صندوق ضامن نقدشوندگی داشته باشد، سالانه درصدی از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به او پرداخت می‌شود. این مقدار چیزی حدود 2.5 درصد است.


حق‌الزحمه حسابرس


حسابرس هم یکی از ارکان صندوق است که سالانه یک مبلغ ثابت را شبیه به حقوق دریافت می‌کند. مثلا این هزینه در صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مبلغ ثابت 10 میلیون تومان است.


حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق


این هزینه هم به صورت درصدی از ارزش خالص دارایی‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه محاسبه و پرداخت می‌شود.


حق پذیرش و عضویت درکانون‌ها


هر صندوق موظف است در یک سری کانون‌ها عضو شود که هزینه عضویت در این کانون‌ها از محل دارایی‌ها پرداخت می‌شود. البته مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق قانون اجباری باشد یا به تصویب مجمع صندوق برسد.


هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها


هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها، سالانه و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق پرداخت می‌شود.

هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

یک سری از هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری هم هستند که مستقیما از خود سرمایه‌گذار دریافت می‌شود. این هزینه‌ها در واقع همان کارمزد صدور و ابطال هستند.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

هزینه ثابت صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری


این مبلغ تقریبا برای همه صندوق‌ها یکسان است و برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری مبلغ 2 هزار تومان از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.


هزینه ثابت ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری


این کارمزد شامل دو بخش ثابت و متغیر است که بخش ثابت آن همان مبلغ 2 هزار تومان است و بخش متغیر با توجه به تاریخ ابطال، درصدی از قیمت ابطال است. مثلا اگر تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور فاصله داشته باشد، 5 درصد از قیمت ابطال  به کارمزد ابطال افزوده می‌شود.

مثالی برای محاسبه هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری

اگر یک صندوق سرمایه گذاری به طور متوسط در طول سال 50 هزار واحد سرمایه‌گذاری داشته باشد و شخصی 10 واحد سرمایه‌گذاری را به ارزش مجموعا 1 میلیون تومان خریده باشد و آخر سال هم بخواهد واحدهایش را ابطال کند و فرض کنیم تمام دارایی‌های صندوق سهام باشد و ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای سال برابر 5 میلیارد تومان بوده و با رشد خطی 30 درصدی، در پایان سال به 6.5 میلیارد تومان برسد، سهم این سرمایه‌گذار از هزینه های صندوق و سود خالص او به صورت زیر محاسبه می‌شود:


کارمزد مدیر


کارمزد مدیر

کارمزد متولی


کارمزد متولی

کارمزد ضامن


کارمزد ضامن

حق‌الزحمه حسابرس


در صورتی که حق‌الزحمه حسابرس 5 میلیون تومان باشد:

حق‌الزحمه حسابرس

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق


از آنجایی که طول دوره فعالیت صندوق 2 سال بوده، درصد سالانه آن برابر با 0.15 درصد می‌شود.

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

استهلاک هزینه تاسیس


با فرض اینکه هزینه تاسیس 5 میلیون تومان باشد و در طول 2 سال مستهلک شود:

استهلاک هزینه تاسیس
بیشتر بخوانید
مزایای صندوق‌ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در ایران چیست؟

هزینه برگزاری مجمع صندوق


در صورتی که در طول یک سال یک مجمع برگزار شود و هزینه آن 5 میلیون تومان باشد:

هزینه برگزاری مجمع صندوق

هزینه تارنما و نرم‌افزار صندوق


اگر هزینه سالانه این قسمت 10 میلیون تومان باشد:

هزینه تارنما و نرم‌افزار صندوق

فرض کنیم صندوق 10 میلیون تومان هم هزینه پیش‌بینی نشده داشته باشد:

هزینه پیش‌بینی نشده

هزینه صدور و ابطال گواهی سرمایه‌گذاری نیز هر کدام 2 هزار تومان و جمعا 4 هزار تومان می‌شود.

بنابراین مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذار در این صندوق می‌شود: 69725 تومان

که نسبت به کل سرمایه‌ای که در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده است، می‌شود:

نسبت هزینه ها به سرمایه

و از آنجایی که سرمایه‌های صندوق بازدهی 30 درصدی داشته، بنابراین سود سرمایه‌گذار در طول این مدت بدست می‌آید:

سود سرمایه‌گذار

به این ترتیب سرمایه او از 1 میلیون تومان به 1.230.300 تومان افزایش یافته است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلف، هزینه‌های متفاوتی دارند. مثلا هزینه های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شامل هزینه‌های طراحی نقشه‌های ساختمان پروژه، اخذ مجوزهای لازم برای اجرای ساختمان پروژه، زمین پروژه و مالیات‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال آن به نام صندوق، هزینه‌های اجرا و ساخت پروژه شامل نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی، ماشین آلات و اقلام مورد نیاز و …، تبلیغات و هزینه‌های مربوط به پیش فروش یا فروش واحدها، بیمه ساختمان و … می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله با هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری آشنا شدیم و گفتیم که هزینه‌های صندوق دو دسته‌اند، دسته اول که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بین سرمایه‌گذاران سرشکن شده و هزینه‌هایی که از سرمایه‌گذار بابت صدور و ابطال بصورت مستقیم دریافت می‌شود. تمامی این موارد در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها ذکر می‌شود. به منظور بهبود مطالب آموزشی نظارت خود را با سایت سیگنال در میان بگذارید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران جزو اولین صندوق های سهامی تاسیس شده در بازار سرمایه کشور است که بیش از 12 سال از فعالیت آن می گذرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران تحت مدیریت كارگزاري بانك ملي ايران قرار دارند و ارزش خالص دارایی های آن به بیش از 800 میلیارد تومان می رسد.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در حال حاضر حدود 40 میلیون تومان است که از این نظر دومین صندوق سهامی گران قیمت به حساب می آید. در واقع برای ورود به صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران بایستی حداقل به میزان یک واحد (40 میلیون تومان) سرمایه داشت. در ابتدای سال 99 قیمت هر واحد سرمایه گذاری در این صندوق 13.5 میلیون تومان بود که با گذشت 4 ماه و نیم از سال99، حدود 200 درصد افزایش قیمت در آن رخ داده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار در همین مدت تقریبا 300 درصد بازدهی داشته است.

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

دورهبازدهی صندوق
هفته گذشته5.98 %
ماه گذشته6.01 %
فصل گذشته60.99 %
ششماه گذشته259.83 %
سال گذشته503.49 %
از آغاز فعالیت40075.22 %

بازدهی کلی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در میان سایر صندوق ها به طرز قابل توجهی بالاست و باعث شده است که جزو 3 صندوق برتر در چهار ماه اول سال 99 از نگاه سیگنال قرار بگیرد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران استخراج شده است.

ترکیب دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ترکیب دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران نشان می دهد، 93.6% از دارایی ها در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری کرده است.

27.7 درصد از سهامی که صندوق خریداری کرده است در 5 سهم عمده که بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق دارند، به خود اختصاص داده است.

نوع معاملات در این صندوق نشان می دهد که ریسک کنترل شده ای در سرمایه گذاری ها لحاظ شده است و تقسیم منابع مالی به صنایع مختلف موجود در بازار سرمایه صورت گرفته است.

بیشترین صنایع مورد توجه در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران محصولات شیمیایی با 22.5 درصد و فلزات اساسی با 17 درصد می باشند.

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر (27.7 درصد از کل دارایی های صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران) در ادامه همراه ما باشید.

پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق :    8,160,682,428,252 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله :  %503.49
مدیر صندوق : كارگزاري بانك ملي ايران
ردیفنام نمادنام شرکتدرصد از کل پرتفوی
1فملیملی مس7.42 %
2کاوهفولاد کاوه6.43%
3نوریپتروشیمی نوری5.81
4شیرازپتروشیمی شیراز5.40%
5شسپانفت سپاهان4.84%

11 میلیارد جدید از منابع صندوق در شرکت ملی مس با نماد “فملی” وارد شده است. هم اکنون ارزش سهم “فملی” در این صندوق به بیش از 60 میلیارد تومان رسیده است.

11 میلیون سهم از نماد “کاوه” تا قبل از این افشای پرتفوی ماهانه صندوق، در دارایی ها صندوق وجود داشته است و در ماه گذشته صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران تصمیم گرفته است 13.5 میلیون سهم دیگر نیز از این شرکت را خریداری کند. ارزش خرید صندوق از نماد “کاوه” 28 میلیارد تومان بوده است.

با ارزش ترین خرید صندوق در هفته های اخیر در حق تقدم سهم افق کوروش در نماد “افقح” رخ داده است که طی آن 31 میلیارد از منابع مالی صندوق به این سهم اختصاص داده شده است.

خرید عمده دیگر در نماد “صبا” مربوط به شرکت سرمایه گذاری صبا تامین انجام شده است. این صندوق 26 میلیارد را در ماه گذشته به خرید از این نماد داده است.

فروش سهام در یک ماه گذشته در صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران زیاد نبوده است. مهمترین فروش این صندوق مربوط به شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد “پارسان” می باشد که طی آن 7.5 میلیارد از این سهم خارج شده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) ورود به بازار سرمایه برای افرادی که آشنایی چندانی با آن ندارند همواره با ریسک بالایی همراه بوده و در شرایط کنونی اقتصادی که شاهد افزایش شدید تورم هستیم، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب که از طریق آن بتوان ارزش دارایی‌ها را در برابر تورم حفظ کرد، اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی بوده که به موجب مدیریت حرفه‌ای و تنوع بخشی، این صندوق‌ها توانسته‌اند که عاید سرمایه‌گذاران خود کنند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماه اخیر بازدهی ۴.۸درصدی را به ثبت رسانده‌اند و در بازه سالانه ۵۷درصد بازدهی داشته‌اند؛ به عبارت بهتر، اگر در تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کردید، طی یک سال اخیر ۵۷درصد بر ارزش دارایی شما افزوده می‌شد.

در این میان، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط بازدهی ۴.۲درصدی داشتند و در رتبه بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بازدهی ۳.۳درصد کسب بازدهی کردند؛ میانگین بازدهی ماهانه صندوق‌های با درآمد ثابت ۱.۸درصد است.

به طور کلی، در یک سال گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین بازدهی را بدست آوردند و بیش از ۱۰۱درصد شیرین کام شدند که حرکتی مطابق با شاخص کل بورس را نشان می‌دهد. میانگین بازدهی سال صندوق‌های مختلط ۶۳درصد و با درآمد ثابت ۲۳درصد بود.

میزان درآمد

بر پایه این گزارش، در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق مشترک آگاه بیشترین ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) را دارا است.

رتبه صندوق ها در سهام

در بازه زمانی ماهانه، صندوق مشترک رشد سامان نزدیک به ۱۹ درصد بازدهی کسب کرد و رتبه اول را از این حیث کسب کرد. صندوق‌های ارزش کاوان آینده و سهم آشنا در این بازه زمانی رتبه‌های دوم و سوم را بدست آوردند.

رتبه صندوق ها

در میان صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، ارزش کاوان آینده با ثبت بازدهی ۳۰ درصدی در ۳ ماه اخیر، بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. صندوق‌های کارگزاری پارسیان و مشترک رشد سامان با ثبت بازدهی ۲۲ درصدی، در جایگاه‌های بعدی ایستادند.

رتبه صندوق ها در 3ماه

در نگاه ۶ ماهه، ۶۴ درصد بازدهی عاید صندوق ارزش کاوان آینده شد و سهم آشنا و مشترک بورسیران با کسب ۵۷ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به نام خود ثبت کردند.

رتبه صندوق ها در 6 ماه

سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق مشترک بورسیران بازدهی بسیار مطلوب ۱۸۳درصدی در بازه زمانی یک ساله داشت و رتبه دوم از آن ارزش کاوان آینده شد و صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه در این مدت در جایگاه سوم ایستاد.

بازدهی سالانه صندوق ها

اگر از ابتدای فعالیت صندوق‌ها نگاهی به بازدهی آن‌ها داشته باشیم، صندوق مشترک آگاه بالغ بر ۸۷۳۶درصد بازدهی عاید صاحبان خود کرد و از این حیث در رتبه اول قرار گرفته است.

صندوق‌های مشترک کارگزاری بانک ملی ایران و مشترک بورسیران در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

بازدهی صندوق ها از آغاز فعالیت
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش رسام صندوق “مشترک توسعه ملی” در این هفته با 6.8 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 103.9 درصدی را ثبت کرده است. صندوق “مشترک آسمان یکم” با ثبت بازده 6.6 درصد دومین صندوق و صندوق “مشترک کارگزاری بانک ملی ایران” با 6.0 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌ گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به بیست و یکم اسفند ماه 1397 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 3.7 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج مورد از پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهامی در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌ گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک توسعه ملی 6.8% 103.9% 196 کارگزاری بانک ملی ایران
2 مشترک آسمان یکم 6.6% 67.3% 88 سبدگردان آسمان
3 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 6.0% 107.9% 521 کارگزاری بانک ملی ایران
4 مشترک آگاه 5.7% 95.4% 326 کارگزاری آگاه
5 مشترک مبین سرمایه 5.5% 99.0% 118 کارگزاری مبین سرمایه

در نمودار زیر پربازده‌ ترین صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری سهامی با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ 1387/02/21 ضمن دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد.

اطلاعات کلی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

نوع صندوق: سهامی
آغاز فعالیت: 1387/02/21
مدیر: کارگزاری بانک ملی ایران
مدیر ثبت: بانک ملت
شناسه ملی: 10320871935
متولی: موسسه حسابرسی فریوران
مدیر سرمایه گذاری: حسام الدین جعفری ندوشن
حسابرس: آروین ارقام پارس
ضامن نقدشوندگی: سرمایه گذاری توسعه ملی
عمر صندوق: 3960 روز
تلفن: 021-84358
سایت صندوق: http://bmimf.com
سایت اختصاصی صندوق در رسام: http://bmimf.rasamfunds.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از زمان تاسیس تا کنون، طی نزدیک به 11 سال فعالیت، توانسته است بازدهی 4273 درصدی را به ثبت برساند؛ که البته عمده این سورآوری به انتهای دهه هشتاد و اوایل دهه 90 مربوط می­شود. در یک سال گذشته نیز این صندوق عملکرد نسبتا خوبی داشته و بازدهی 107 درصدی کسب کرده است و در بین صندوقهای سهامی در در یک سال گذشته از نظر میزان بازدهی رتبه چهارم را از آن خود کرده است. در ادامه عملکرد این صندوق سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می­دهیم.

عملکرد صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
قیمت واحد سرمایه گذاری از ابتدای تأسیس تا کنون

عملکرد این صندوق در طول 10 سال گذشته و از زمان تاسیس تا کنون به مراتب نسبت به شاخص کل بورس بهتر بوده و بازدهی آن با اختلاف بالاتر بوده است. عمده این عملکرد خوب به سالهای آغازین فعالیت شرکت و 5 سال اول تا سال 92 مربوط می­شود. عملکرد این صندوق نشان می­دهد که در دوران رکود اقتصادی و نرخ تورم پایین، عملکرد خوبی نداشته و بازدهی آن منفی بوده اما در شرایط تورمی، عملکرد بسیار خوبی داشته و بازدهی آن نسبت به شاخص بورس تهران با اختلاف بهتر بوده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل

ترکیب دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
وجه نقد سایر دارایی­ها سایر سهام پنج سهم با بیشترین وزن
% 1/7 % 4/2 % 39/7 % 54/4

در ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری در سهام، حداقل 70 درصد از کل دارایی به سهام که شامل سهام، حق تقدم و اختیار معامله می باشد اختصاص می یابد. صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران بیش از 92 درصد از دارایی خود را به سرمایه گذاری در سهام تخصیص داده است که در پورتفوی سهامی صندوق عمده دارایی، به ترتیب در “فلزات اساسی”، “محصولات شیمیایی”، ” عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم “، “محصولات غذایی” و “استخراج زغال سنگ” سرمایه گذاری شده است.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
فلزات اساسی محصولات شیمیایی عرضه برق،گاز، بخار و آب گرم محصولات غذایی استخراج زغال سنگ
% 28/6 % 28/08 % 14/82 % 10/21 % 3/6

ارزش خالص دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

ارزش خالص دارایی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی ایران از 12 میلیارد و 769 میلیون تومان در اسفند ماه 96 به 52 میلیارد و 114 میلیون تومان در اسفند 97 رشد کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال شنبه هر هفته پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی فعال در بازار سرمایه را در طول یک هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. . به گزارش رسام صندوق ” مشترک آگاه ” در این هفته با 7.12 درصد بازدهی توانست در صدر صندوق‌های پربازده سهامی بنشیند. کسب چنین بازدهی برای بازده یک هفته عملکرد خوبی به حساب می‌آید. این صندوق در سال گذشته بازده 81.71 درصدی را ثبت کرده است. صندوق ” مشترک آسمان یکم ” با ثبت بازده  7.11 درصد دومین صندوق و صندوق ” مشترک توسعه ملی ” با 6.65 درصد بازدهی سومین صندوق با عملکرد مثبت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بوده است. در هفته منتهی به هفتم اسفند ماه 1397 میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه 3.61 درصد بوده است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک آگاه 7.12% 81.71% 155 کارگزاری آگاه
2 مشترک آسمان یکم 7.11% 55.87% 41 سبدگردان آسمان
3 مشترک توسعه ملی 6.65% 90.35% 46 کارگزاری بانک ملی ایران
4 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 6.56% 91.21% 127 کارگزاری بانک ملی ایران
5 مشترک عقیق 6.12% 64.99% 136 کارگزاری آگاه

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های سهامی وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، این نوع صندوق‌ها باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های تحت تملک خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند. برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سهامداری ‌باشند، خرید واحدهای این نوع از صندوق‌ها جذاب‌تر است. میزان ریسک این نوع از صندوق‌ها از صندوق‌های دیگر بیشتر است و سرمایه‌گذاران بازده بالاتری را نیز انتظار دارند.برای مشاهده و مقایسه صندوق های سرمایه گذاری می توانید از اپلیکیشن سیگنال هم استفاده کنید.