دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
6 مهر 1399

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه نخست سال 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

مقایسه 6 ماهه صندوق مختلط با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری “مشترک کوثر” و “مشترک امین آوید” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در شش ماه اول سال 98 قرار گرفته اند.

در شش ماه اول سال 98 و در ماه هایی که از ابتدای سال شاخص کل با رشد حدود صد و بیست چهار هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 68.36% و شاخص کل فرابورس بازدهی 75.53% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی شش ماهه عبارت اند از:

مشترک کوثر با 84.75%، مشترک امین آوید با 72.73%،  ارمغان یکم ملل با 57.94%، مشترک آسمان خاورمیانه با 51.98% و نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد با 45.24%

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مقایسه با شاخص کل نشان می دهد که این صندوق ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص کل بورس و فرابورس توانسته اند سرمایه گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره مند سازند.

سرمایه گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مختلط بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه‌گذاری مختلط در تابستان 98 با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه شده است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط، در میان صندوق های سرمایه گذاری با ریسک نسبتا متوسطی فعالیت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری مختلط دارایی های تحت مدیریت شان را به دو دسته عمده تقسیم می کنند. این صندوق ها حدود نیمی از دارایی ها را در اوراق بهادار با درآمد ثابت که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کنند و نیمی دیگر را در سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه که ریسک بالایی دارند؛ به گردش در می آورند. از این رو عملکرد این صندوق ها برآیندی از دو ابزار مالی کم ریسک و پرریسک خواهد بود.

بخش اندکی از پرتفوی صندوق ها نیز به سپرده بانکی و وجوه نقد اختصاص می‌یابد. ریسک و بازده متناظر این صندوق ها نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت بالاتر است؛ اما معمولا از صندوق های سهامی کمتر است. عملکرد صندوق‌های مختلط عمدتاً به پرتفوی سهام آنها و وضعیت کلی شاخص بازار سرمایه بستگی دارد.

با توجه به اینکه شاخص کل، نبض بازار بورس و فرابورس است؛ می توان با معیار قرار دادن آن، صندوق های برتر از نظر نحوه عملکرد را مورد بررسی قرار داد.

مقایسه عملکرد فصلی صندوق سرمایه گذاری مختلط با شاخص کل

صندوق های سرمایه گذاری ” مشترک امین آوید” و ” ارمغان یکم ملل” با ثبت بازدهی بالاتر از سایر صندوق ها، در صدر بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در تابستان 98 قرار گرفته اند.

در سه ماه گذشته که شاخص کل با رشد حدود هفتاد هزار واحدی همراه بوده است، شاخص کل بورس بازدهی 27.07% و شاخص کل فرابورس بازدهی 34.18% را به ثبت رسانده است.

طبق نمودار بالا، پنج صندوق سرمایه گذاری مختلط برتر با بیشترین بازدهی فصلی در تابستان 98 عبارت اند از:

مشترک امین آوید با 23.79%، ارمغان یکم ملل با 22.75%، قابل معامله سپهر انديشه نوين با  20.86%، مشترک آسمان خاورمیانه  با 20.12%، و توسعه پست بانک با 17.91%

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مقایسه با شاخص کل نشان می دهد که این صندوق ها با کسب بازدهی نزدیک به شاخص بورس توانسته اند سرمایه گذاران­شان را از پتانسیل سود بازار سرمایه بهره مند سازند.

سرمایه گذارانی که مایلند ریسک کمتری در بازار بورس متوجه سرمایه شان شود، می توانند با خرید واحدهای این نوع صندوق‌ها از مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مختلط بهره ببرند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از نظر نحوه معامله به دو نوع “مبتنی بر صدور و ابطال واحدها” و “قابل معامله در بورس” تقسیم بندی می شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به طور تقریبا برابر دارایی هایشان را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند. به این صورت که حدود نیمی از سرمایه های صندوق، در دارایی های با ریسک کم (اوراق بهادار با درآمد ثابت) و نیمی دیگر در دارایی های با ریسک بالا (سهام پذیرفته شده در بورس) قرار می گیرد.

به این ترتیب، سرمایه گذارانی که در صندوق های مختلط سرمایه گذاری می کنند؛ هم می توانند از پتانسیل بازدهی و رشد بازار بورس بهره ببرند و هم در شرایط رکود با بهره گیری از ابزارهای مالی مطمئن، از کاهش ارزش دارایی ها جلوگیری کنند.

در این گزارش به بررسی و مقایسه بازدهی هر دو نوع صندوق سرمایه گذاری مختلط در طی یک ماه اخیر پرداخته ایم.

بررسی پنج صندوق مختلط برتر

پنج صندوق برتر از بین هفده صندوق مختلط مبتنی بر صدور و ابطال واحدها در جدول زیر با هم مقایسه شده اند که “صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید” با ثبت 17.13 درصد بازدهی مثبت توانسته است بیشترین میزان رشد ماهانه را به نام خود کند.


نام صندوق سرمایه گذاری
عمر صندوق (روز ) بازدهی ماه(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) بتا صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 2187 17.13 399.63 0.48
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر 2386 12.88 290.45 0.27
مشترک سپهر آتی 1918 11.58 70.08 0.31
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه 2253 9.48 968.06 0.59
توسعه پست بانک 1673 8.82 239.32 0.48

سه صندوق در لیست “صندوق های مختلط قابل معامله در بورس” وجود دارد که “صندوق سپهر انديشه نوين” با ثبت 8.08 درصد بازدهی مثبت توانسته است بیشترین میزان رشد ماهانه را کسب کند.


نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
عمر صندوق (روز ) بازدهی ماه(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) بتا صندوق
 سپهر انديشه نوين 2044 8.08 214.35 0.46
ثروت آفرين پارسيان 1470 7.59 222.92 0.40
 آرمان سپهر آشنا 2193 3.66 264.65 0.33
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

با توجه به آخرین بروزرسانی صندوق‌ها، صندوق سهام بزرگ کاردان با کسب 8٫79 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته گذشته را نشان می‌دهد.

ردیف نام صندوق  نوع صندوق بازده دوره
 گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
 صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 سهام بزرگ کاردان سهامی 8٫8 % 112٫6 % 1,933,435 تامین سرمایه کاردان
2 مشترک امین آوید مختلط 6٫8 % 101٫9 % 4,178,581 کارگزاری امین آوید
3 مشترک کوثر مختلط 6٫4 % 120٫2 % 2,633,501 کارگزاری بانک صنعت و معدن

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 26 خرداد‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری  را کسب کرده است.

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌ها سرمایه­‌گذاری در تاریخ 26 خرداد‌‌ ماه نشان می­‌دهد:

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم خرداد ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته گذشته خالص ورود سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 1,417 میلیارد ریال بوده است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته  35,244 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 33,827 میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود سرمایه با مبلغ 1,029 میلیارد ریال مربوط به صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.  

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم خرداد ماه 1398)

خالص ارزش کل دارایی صندوق های سرمایه‌گذاری با 6,524 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,578,930 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است که با 3,665 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,447,933  میلیارد ریال رسیده است. کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های با مختلط بوده که با 146 میلیارد ریال کاهش به مبلغ 5,565 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

پربازده‌ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط در هفته گذشته، “مشترک کوثر” با 4.09 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک ساله بازده 91.4 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  “ارمغان یکم ملل” با 3.92 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق هفته گذشته در بین صندوق‌های مختلط بوده است. سومین صندوق در بین صندوق‌های مختلط در هفته گذشته “کارگزاری بانک تجارت” می‌باشد که توانسته است 2.99 درصد بازدهی را کسب کند. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 1.8 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق مختلط که پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 28/02/1398 می‌باشند، آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک کوثر 4.09% 91.4% 117 کارگزاری بانک صنعت و معدن
2 ارمغان یکم ملل 3.92% 103.4% 170 سبدگردان پاداش سرمایه
3 کارگزاری بانک تجارت 2.99% 102.9% 204 کارگزاری بانک تجارت
4 مشترک آسمان خاورمیانه 2.69% 101.1% 136 سبدگردان آسمان
5 مشترک امین آوید 2.31% 80.0% 195 کارگزاری امین آوید

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 1398/02/28 با هم مقایسه شده‌اند: 

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 28/02/1398 با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام را دارند و هم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت. زیرا ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها به گونه‌ای است که حدود 50 درصد آن به سهام و 50 درصد دیگر آن به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده شده است. در مورد تفاوت سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان گفت که سهام ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد ولی متقابلاً ریسک بیشتری را هم به سرمایه‌گذار متحمل می‌کند و در آن‌سوی طیف اوراق بادرآمد ثابت دارای بازده نسبتاً ثابت و ریسک کمتری هستند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که نه تمایل به ریسک و بازده بالا و نه تمایل به ریسک و بازده پایین دارند بلکه تمایل به پذیرش سطح متوسط ریسک و بازده را برای سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

منظور از مقاوم‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌هایی است که با وجود نزولی بودن شاخص‌های بورس و فرابورس کمترین تاثیر از این شاخص‌ها و کمترین بازده منفی را داشته باشند. با توجه به این‌که صندوق‌های مختلط 50 درصد دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، تاثیرپذیری آن‌ها از شاخص‌های بورس و فرابورس بالاست.

مقاوم‌ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط در هفته گذشته ” مشترک امین آوید” با منفی 0.77 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک ساله بازده مثبت 76.6 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  “مشترک گنجینه مهر” با منفی 0.82 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق هفته گذشته در بین صندوق‌های مختلط بوده است. سومین صندوق در بین صندوق‌های مختلط در هفته گذشته “مشترک کوثر” می‌باشد که در این شرایط بازار توانسته است منفی 1.1 درصد بازدهی را کسب کند. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته منفی 2.3 درصد بوده است. این در حالی است که در دو هفته قبل میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط مثبت 6.1 درصد بود.

در جدول زیر پنج صندوق مختلط که مقاوم‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 1398/02/20 می‌باشند، آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک امین آوید -0.77% 76.6% 191 کارگزاری امین آوید
2 مشترک گنجینه مهر -0.82% 63.2% 172 کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
3 مشترک کوثر -1.10% 82.6% 111 کارگزاری بانک صنعت و معدن
4 مشترک سپهر آتی -1.14% 31.0% 147 تامین سرمایه سپهر
5 مشترک نیکی گستران -1.51% 50.9% 62 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

در نمودار زیر مقاوم‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 20/02/1398 با هم مقایسه شده‌اند: 

معرفی مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام را دارند و هم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت. زیرا ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها به گونه‌ای است که حدود 50 درصد آن به سهام و 50 درصد دیگر آن به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده شده است. در مورد تفاوت سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان گفت که سهام ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد ولی متقابلاً ریسک بیشتری را هم به سرمایه‌گذار متحمل می‌کند و در آن‌سوی طیف اوراق بادرآمد ثابت دارای بازده نسبتاً ثابت و ریسک کمتری هستند.

بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که نه تمایل به ریسک و بازده بالا و نه تمایل به ریسک و بازده پایین دارند بلکه تمایل به پذیرش سطح متوسط ریسک و بازده را برای سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

پربازده ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری مختلط در هفته گذشته ” ارمغان یکم ملل” با 9.4 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک ساله نیز بازده 112 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  “مشترک امین آوید” با 8.2 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های مختلط بوده است. سومین صندوق پربازده در بین صندوق‌های مختلط در هفته گذشته “مشترک پارس” می‌باشد که توانسته است 7.5 درصد بازدهی را کسب کند.

لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 6.1 درصد بوده است. این در حالی است که در دو هفته قبل میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط 1 درصد بود. صندوق‌های مختلط در مقایسه با صندوق‌های سهامی همبستگی کمتری نسبت به شاخص‌های بورس و فرابورس دارند، ولی با این وجود تاثیر این شاخص‌ها بر بازده صندوق‌های مختلط قابل توجه است؛ زیرا شاخص‌های بورس و فرابورس در هفته گذشته نسبت به دو هفته قبل روند بهتری داشته‌اند و به تبع آن بازده صندوق‌های مختلط نیز بهتر شده است.

در جدول زیر پنج صندوق مختلط که پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 1398/02/14 می‌باشند، آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارمغان یکم ملل 9.4% 112.0% 172 سبدگردان پاداش سرمایه
2 مشترک امین آوید 8.2% 83.0% 197 کارگزاری امین آوید
3 مشترک پارس 7.5% 115.1% 124 کارگزاری آبان
4 مشترک آسمان خاورمیانه 7.3% 107.9% 137 سبدگردان آسمان
5 مشترک کوثر 6.9% 85.1% 110 کارگزاری بانک صنعت و معدن

در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هفته منتهی به 1398/02/14 با هم مقایسه شده‌اند: 

معرفی پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به 14 اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام را دارند و هم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت. زیرا ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها به گونه‌ای است که حدود 50 درصد آن به سهام و 50 درصد دیگر آن به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده شده است.

در مورد تفاوت سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان گفت که سهام ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد ولی متقابلاً ریسک بیشتری را هم به سرمایه‌گذار متحمل می‌کند و در آن‌سوی طیف اوراق بادرآمد ثابت دارای بازده نسبتاً ثابت و ریسک کمتری هستند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که نه تمایل به ریسک و بازده بالا و نه تمایل به ریسک و بازده پایین دارند بلکه تمایل به پذیرش سطح متوسط ریسک و بازده را برای سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، پربازده ‌ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط در هفته گذشته ” مشترک امین آوید” با 5.2 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ یک ساله نیز بازده 61.3 درصدی را ثبت نموده است. صندوق  “ارمغان یکم ملل ” با 4.1 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق های سرمایه گذاری مختلط بوده است. سومین صندوق پربازده در بین صندوق‌های مختلط در هفته گذشته “مشترک کوثر” می‌باشد که توانسته است 3.6 درصد بازدهی را کسب کند. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 3.0 درصد بوده است.

در جدول زیر اسامی پنج صندوق که پربازده ‌ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در هفته منتهی به 1398/01/24 میباشند، آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک امین آوید 5.2% 61.3% 175 کارگزاری امین آوید
2 ارمغان یکم ملل 4.1% 80.6% 152 سبدگردان پاداش سرمایه
3 مشترک کوثر 3.6% 67.3% 98 کارگزاری بانک صنعت و معدن
4 مشترک آسمان خاورمیانه 3.5% 85.8% 130 سبدگردان آسمان
5 توسعه ممتاز 2.7% 86.8% 603 سبدگردان انتخاب مفید

در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در هفته منتهی به 1398/01/24 با هم مقایسه شده‌اند:

معرفی پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در هفته منتهی به 24 فروردین 1398

صندوق های سرمایه گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام را دارند و هم سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت. ترکیب دارایی‌ این صندوق‌ها به گونه‌ای است که حدود 50 درصد آن به سهام و 50 درصد دیگر آن به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده شده است. در مورد تفاوت سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان گفت که سهام ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد ولی متقابلاً ریسک بیشتری را هم به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند و از طرف دیگر اوراق با درآمد ثابت دارای بازده نسبتاً ثابت و ریسک کمتری هستند.

بنابراین صندوق های سرمایه گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که نه تمایل به ریسک و بازده بالا و نه تمایل به ریسک و بازده پایین دارند؛ بلکه تمایل به پذیرش سطح متوسط ریسک و بازده را برای سرمایه گذاری های خود دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، پربازده ‌ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط در هفته گذشته ” تجربه ایرانیان” با 2.69 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک  ساله نیز بازده 40.71 درصدی را ثبت کرده است. صندوق  ” مشترک امین آوید” با 2.23 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های مختلط بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “مشترک پارس” با 1.61 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 0.4 درصد بوده است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 تجربه ایرانیان 2.69% 40.71% 1,916 کارگزاری بانک آینده
2 مشترک امین آوید 2.23% 43.62% 155 کارگزاری امین آوید
3 مشترک پارس 1.61% 61.62% 95 کارگزاری آبان
4 مشترک سپهر آتی 1.11% 20.14% 140 تامین سرمایه سپهر
5 توسعه پست بانک 0.96% 32.91% 105 كارگزاري بانك توسعه صادرات

در نمودار زیر پربازده ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با هم مقایسه شده‌اند:


صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که هم تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام را دارند و هم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت. زیرا ترکیب دارایی‌های این صندوق‌ها به گونه‌ای است که حدود 50 درصد آن به سهام و 50 درصد دیگر آن به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده شده است. در مورد تفاوت سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان گفت که سهام ممکن است بازدهی بیشتری داشته باشد ولی متقابلاً ریسک بیشتری را هم به سرمایه‌گذار متحمل می‌کند و در آن‌سوی طیف اوراق بادرآمد ثابت دارای بازده نسبتاً ثابت و ریسک کمتری هستند.

بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط برای کسانی مناسب هستند که نه تمایل به ریسک و بازده بالا و نه تمایل به ریسک و بازده پایین دارند بلکه تمایل به پذیرش سطح متوسط ریسک و بازده را برای سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.