دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
4 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع سیمان کرمان با نماد «سکرما» در گزارش عملکرد شهریورماه خود از درآمد 25 میلیارد تومانی خبر داده است که بیشترین حجم از این درآمد حاصل از فروش سیمان تیپ 2 به ارزش 13.8 میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارش در یک ماه اخیر شرکت سیمان کرمان هیچ درآمدی حاصل از صادرات و فروش کلینکر نداشته است.

این شرکت در 6 ماه گذشته 187 میلیارد تومان درآمد داشته است که 108 میلیارد آن از فروش سیمان تیپ 2 بدست آورده است. همچنین از فروش کلینکر 642 میلیون تومان درآمدززایی کرده است.

محصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح

 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/05/31

 
اصلاحات

 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/05/31 – اصلاح شده

 
دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/31

 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1399/06/31

 
نام محصول

 
واحد

 
مقدار/تعداد تولید

 
مقدار/تعداد فروش

 
نرخ فروش (ریال)

 
مبلغ فروش (میلیون ریال)

 
مقدار/تعداد تولید

 
مقدار/تعداد فروش

 
مبلغ فروش (میلیون ریال)

 
مقدار/تعداد تولید

 
مقدار/تعداد فروش

 
نرخ فروش (ریال)

 
مبلغ فروش (میلیون ریال)

 
مقدار/تعداد تولید

 
مقدار/تعداد فروش

 
نرخ فروش (ریال)

 
مبلغ فروش (میلیون ریال)

 
مقدار/تعداد تولید

 
مقدار/تعداد فروش

 
نرخ فروش (ریال)

 
مبلغ فروش (میلیون ریال)

 
سیمان پوزولانی (کیسه )

 
تن

 
3,940

 
5,330

 
2,149,906

 
11,459

 
0

 
0

 
0

 
3,940

 
5,330

 
2,149,906

 
11,459

 
323

 
323

 
2,650,155

 
856

 
4,263

 
5,653

 
2,178,489

 
12,315

 
سیمان پوزولانی

 
تن

 
2,088

 
1,332

 
1,858,108

 
2,475

 
0

 
0

 
0

 
2,088

 
1,332

 
1,858,108

 
2,475

 
0

 
174

 
2,137,931

 
372

 
2,088

 
1,506

 
1,890,438

 
2,847

 
سیمان تیپ 2 (کیسه )

 
تن

 
420,376

 
420,375

 
2,258,771

 
949,531

 
0

 
0

 
0

 
420,376

 
420,375

 
2,258,771

 
949,531

 
51,364

 
51,364

 
2,699,984

 
138,682

 
471,740

 
471,739

 
2,306,812

 
1,088,213

 
سیمان تیپ 2

 
تن

 
243,410

 
238,680

 
1,901,253

 
453,791

 
0

 
0

 
0

 
243,410

 
238,680

 
1,901,253

 
453,791

 
30,686

 
37,433

 
2,191,863

 
82,048

 
274,096

 
276,113

 
1,940,651

 
535,839

 
سیمان تیپ 5 (کیسه)

 
تن

 
13,890

 
13,654

 
2,301,450

 
31,424

 
0

 
0

 
0

 
13,890

 
13,654

 
2,301,450

 
31,424

 
1,470

 
1,470

 
2,759,184

 
4,056

 
15,360

 
15,124

 
2,345,940

 
35,480

 
سیمان تیپ 5

 
تن

 
19,675

 
19,684

 
1,943,711

 
38,260

 
0

 
0

 
0

 
19,675

 
19,684

 
1,943,711

 
38,260

 
2,730

 
2,530

 
2,254,150

 
5,703

 
22,405

 
22,214

 
1,979,067

 
43,963

 
سیمان چاه نفت

 
تن

 
2,539

 
2,816

 
3,358,665

 
9,458

 
0

 
0

 
0

 
2,539

 
2,816

 
3,358,665

 
9,458

 
798

 
395

 
3,924,051

 
1,550

 
3,337

 
3,211

 
3,428,216

 
11,008

 
سیمان چاه نفت در جمبوبگ

 
تن

 
1,008

 
1,421

 
3,840,253

 
5,457

 
0

 
0

 
0

 
1,008

 
1,421

 
3,840,253

 
5,457

 
202

 
202

 
4,232,673

 
855

 
1,210

 
1,623

 
3,889,094

 
6,312

 
سیمان سفید(کیسه)

 
تن

 
16,639

 
17,004

 
3,933,839

 
66,891

 
0

 
0

 
0

 
16,639

 
17,004

 
3,933,839

 
66,891

 
3,529

 
3,529

 
4,804,194

 
16,954

 
20,168

 
20,533

 
4,083,427

 
83,845

 
سیمان خاکستری صادراتی

 
تن

 
2,471

 
5,303

 
2,316,048

 
12,282

 
0

 
0

 
0

 
2,471

 
5,303

 
2,316,048

 
12,282

 
77

 
60

 
3,583,333

 
215

 
2,548

 
5,363

 
2,330,226

 
12,497

 
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (صادراتی)

 
تن

 
1,653

 
1,740

 
6,345,402

 
11,041

 
0

 
0

 
0

 
1,653

 
1,740

 
6,345,402

 
11,041

 
0

 
0

 
 
0

 
1,653

 
1,740

 
6,345,402

 
11,041

 
سیمان سفید صادراتی(کیسه)

 
تن

 
3,991

 
2,542

 
5,478,757

 
13,927

 
0

 
0

 
0

 
3,991

 
2,542

 
5,478,757

 
13,927

 
0

 
0

 
 
0

 
3,991

 
2,542

 
5,478,757

 
13,927

 
سیمان چاه نفت کیسه

 
تن

 
0

 
74

 
3,905,405

 
289

 
0

 
0

 
0

 
0

 
74

 
3,905,405

 
289

 
0

 
0

 
 
0

 
0

 
74

 
3,905,405

 
289

 
سیمان سفید

 
تن

 
0

 
1,333

 
3,748,687

 
4,997

 
0

 
0

 
0

 
0

 
1,333

 
3,748,687

 
4,997

 
1,001

 
1,467

 
4,200,409

 
6,162

 
1,001

 
2,800

 
3,985,357

 
11,159

 
فروش کلینکر

 
تن

 
0

 
4,590

 
1,399,346

 
6,423

 
0

 
0

 
0

 
0

 
4,590

 
1,399,346

 
6,423

 
0

 
0

 
 
0

 
0

 
4,590

 
1,399,346

 
6,423

 
جمع

 
 
 
 
 
1,617,705

 
 
 
0

 
 
 
 
1,617,705

 
 
 
 
257,453

 
 
 
 
1,875,158

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، گزارش عملکرد مالی سیمان کرمان در اسفندماه نشان می‌دهد این شرکت توانسته میزان فروش انواع محصولات سیمانی خود را با رشدی 13 درصدی به 203 میلیارد ریال برساند. این در حالی است که میزان فروش این شرکت در اسفندماه در مقایسه با اسفند 97 بیش از 40 درصد افزایش داشته است.

بر همین اساس سکرما در اسفندماه 100 هزار و 771 تن انواع سیمان تولید کرده که در مقایسه با اسفند سال گذشته 30 درصد کاهش و نسبت به بهمن ماه 15 درصد افزایش داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر تن سیمان تیپ 2 (کیسه) در پایان سال 98 معادل 217 هزار و 926 تومان بوده که نسبت به بهمن ماه رشدی 4 درصدی و نسبت به پایان سال 97 رشدی 29 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش کل فروش سکرما در سال 98 به 2 هزار و 263 میلیارد ریال رسیده که نسبت به درآمد سال 97 رشدی 79 درصدی داشته است. البته سررسید سال مالی این شرکت پایان آذر بوده و در سال مالی 97 ( منتهی به 30 آذر 98) این شرکت درآمدی معادل یک هزار و 788 میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. در همین مدت سود خالص سکرما 680 میلیارد و 576 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 17 درصدی داشته است. افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز در این دوره رشدی 31 درصدی داشته است.

با این حساب، حاشیه سود خالص سکرما در پایان سال ماالی منتهی به 30 آذر 98 معادل 38 درصد بود که در مقایسه با حاشیه سود 45 درصدی سال گذشته افت اندکی را نشان می‌دهد. این در حالی است که مجموع بدهی‌های این شرکت نیز تا پایان آذر 98 بیش از 861 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 47درصدی داشته است.

گروه صنایع سیمان کرمان که با سرمایه 991 میلیارد ریالی در بورس فعال است در یک ماه اخیر در بازار سهام بیش از 30 درصد افزایش قیمت داشته و بازدهی سه ماهه و یکساله این نماد به ترتیب 172 و 231 درصد به ثبت رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

امروز در داد و ستدهای بورس اوراق بهادار تهران «کچاد»،«پارسان» و «رمپنا» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند، این در حالیست که ‌امروز شاحص کل بورس تهران با افزایش 1224 واحدی به رقم 195هزار و 202 واحد رسید. همچنین افست، نیرو کلر و سیمان خوزستان بیشترین زیان را در بین شرکت‌های بورسی شدند.


ازسویی سیمان‌کرمان بیشترین ارزش دادوستد‌ها را در بازار سهام به خود اختصاص داد. سیمان فارس خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، صنعتی و معدنی چادر ملو، گرو مپنا، بانک ملت، سیمان تهران، ایران خودرو، بانک پارسیان و فولاد مبارکه اصفهان نیز بعد از«سکرما» بیشترین ارزش معاملات در بازار را ازآن خود کردند.


درفرابورس نیز فرآورده‌های‌غذای و قند چهارمحال، سرمایه‌گذاری توسعه وعمران استان کرمان و مبین وان کیش پربازده‌ترین‌شرکت‌ها وسرمایه‌گذاری مسکن تهران، سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌ رود وکشتیرانی خزر هم زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها بودند.

 همچنین گروه‌های سیمانی، شیمیایی و خودرو در بین صنایع بورسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که امروز در گروه سیمان طی 35 هزارو 584 نوبت معاملاتی 506 میلیون و 806 هزار سهم به ارزش 173 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.منبع: eghtesadonline.com