دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
31 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، مجید حق پرست در یک گفتگوی خبری عنوان کرد همانطور که در چارت زیر مشاهده می فرمایید این صنعت در لگ e از مثلث موج b از سیکل y خود قرار دارد.

بررسی تکنیکال صنعت حمل و نقل

وی همچنین افزود:

سیکل اصلاحی موج b از سال ۹۲ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.اگر این سناریو درست باشد بدین معنی خواهد بود که ما در گام انتهای اصلاح بلندمدت این صنعت قرار داریم و در صورت تکمیل اصلاح لگ e از مثلث، شاهد رشد شارپ به عنوان c ازسیکل y در این صنعت خواهیم بود. حتوکا و حتاید از نمادهای مهم این صنعت می باشند.