دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
29 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده، در ساعت 9 و 50 دقیقه جمع صف‌های خرید حدود دو هزار و 410 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش چهار هزار و 510 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به دو هزار و 100 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «وملی»، «ثشاهد» و «وشهر» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ حدود 420 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «زاگرس»، «پترول» و «ثامید» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و 720 میلیارد تومان (71 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو هزار و 70 میلیارد تومان (46 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 31 نماد و حجم صف‌های فروش در 82 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف کاشی‌ سعدی‌ (کسعدی) به 9 درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“انبوه‌سازی، املاک و مستغلات” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش 630 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “خودرو و ساخت قطعات” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 460 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “محصولات شیمیایی” با تقاضای خرید هزار و 100 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 41 درصد از 6 هزار و 930 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع پنج هزار میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 140 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 11 هزار و 900 میلیارد تومان خواهد رسید.

15

16

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

شاخص کل بورس که معاملات امروز شنبه 29 شهریور را با رقم 1 میلیون و 704 هزار واحد آغاز کرده بود، در 25 دقیقه ابتدایی معاملات با افت 18 هزار واحدی به 1 میلیون و 686 هزار واحد کاهش یافت اما در 35 دقیقه ادامه فعالیت بازار، با رشد 18 هزار واحدی به رقم 1 میلیون و 704 هزار واحد رسید.

در حال حاضر شاخص کل بورس از روند منفی فاصله گرفته و در ابتدای رشد مثبت قرار گرفته است.

شاخص هم وزن نیز با منفی 1900 واحدی در رقم 428 هزار واحد قرار دارد.

802 هزار فقره معامله در یک ساعت و نیم آغازین بازار به ارزش 5 هزار میلیارد تومان انجام شده و ارزش کل بازار در رقم 6,300 هزار میلیارد تومان است.

فولاد و کگل اثرگذاری به ترتیب 4 و 2 هزار واحدی در رشد مثبت شاخص و وبملت و تاپیکو اثرگذاری به ترتیب منفی 1600 و 1500 واحدی در افت شاخص کل بورس در معاملات امروز را در پی داشته اند.

بیشترین صف خرید به پترول (343 میلیارد تومان)، ثامید (300 میلیارد تومان) و وبصادر با 140 میلیارد تومان اختصاص دارد.

بیشترین صف فروش را نیز وملی با 418 میلیارد تومان، ثشاهد با 362 میلیارد تومان و لپارس با 172 میلیارد تومان تشکیل می‌دهند.
223229

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده، در ساعت 9 و 30 دقیقه جمع صف‌های خرید حدود 6 هزار و 610 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به سه هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید «زاگرس»، «فولاد» و «پترول» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پتروشیمی زاگرس 700 میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «وملی»، «ثشاهد» و «وشهر» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع سه هزار و 300 میلیارد تومان (50 درصد کل) و 10 صف فروش برتر هزار و 710 میلیارد تومان (57 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 84 نماد و حجم صف‌های فروش در 45 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (وملی) به سه درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“محصولات شیمیایی” محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای دو هزار و 210 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “فلزات اساسی” قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن هزار و 350 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش” با فشار فروش 460 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 39 درصد از 9 هزار و 600 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و 500 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 277 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 13 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

1

بورس

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده، در ساعت 9 و 30 دقیقه جمع صف‌های خرید حدود پنج هزار و 100 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش چهار هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به هزار و 100 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید «زاگرس»، «وبصادر» و «ثامید» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پتروشیمی زاگرس 600 میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «وملی»، «آریان» و «ثشاهد» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع دو هزار و 600 میلیارد تومان (52 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو هزار میلیارد تومان (48 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 76 نماد و حجم صف‌های فروش در 68 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف توسعه و عمران امید (ثامید) به چهار درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“محصولات شیمیایی” محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای هزار و 500 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “فلزات اساسی” قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن 740 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش” با فشار فروش 460 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 35 درصد از 9 هزار و 130 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و 770 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 242 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 12 هزار و 900 میلیارد تومان خواهد رسید.

صفهای خرید و فروش بورس و فرابورس 99.6.25

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.6.25

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده؛ در ساعت 9 و 30 دقیقه جمع صف‌های خرید حدود دو هزار میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هشت هزار و 300 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به 6 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «آریان»، «وملی» و «ثشاهد» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه گذاری پارس آریان 510 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «زاگرس»، «آریا» و «بپیوند» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و 400 میلیارد تومان (70 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو هزار و 930 میلیارد تومان (35 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 32 نماد و حجم صف‌های فروش در 135 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده اس. گفتنی است حجم صف گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (وملی) به سه درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“انبوه‌سازی، املاک و مستغلات” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار و 150 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “خودرو و ساخت قطعات” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن هزار و 20 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “محصولات شیمیایی” با تقاضای خرید 810 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 33 درصد از 10 هزار و 300 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع دو هزار و 200 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 470 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید.

2

3

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده؛ در ساعت 9 و 30 دقیقه شاخص کل بورس پس از افت 22 هزار و 880 واحدی (1.4 درصد) در ارتفاع یک میلیون و 547 هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش 0.6 درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت 57 نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و 423 نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود 125 میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند و نمادهای «خگستر», «فخوز» و «ثشاهد» در گروه پربیننده‌ترین‌های بورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به دو هزار و 830 میلیارد تومان رسید.

نقشه-بازار-سهام-990619

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده؛ در ساعت 10:05 جمع صف‌های خرید حدود 580 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش 14 هزار و 90 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به 13 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «آریان»، «وملی» و «ثشاهد» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری پارس آریان 530 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «بپیوند» و «ثبهساز» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع 520 میلیارد تومان (90 درصد کل) و 10 صف فروش برتر سه هزار میلیارد تومان (21 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 12 نماد و حجم صف‌های فروش در 251 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) به 3 درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش 480 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “بانک‌ها و موسسات اعتباری” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 350 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “فلزات اساسی” با تقاضای خرید 330 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 18 درصد از 14 هزار و 670 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع هزار و 260میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن هزار و 160 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

6

5

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینامیر مهدی زاده؛ در ساعت 10:15جمع صف‌های خرید حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش پنج هزار و 700 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به حدود سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «آریان»، «وملی» و «ثشاهد» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری پارس آریان 530 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «بپیوند» و «ثبهساز» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و 740 میلیارد تومان (64 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو زهار و 440 میلیارد تومان (43 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 36 نماد و حجم صف‌های فروش در 105 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (وملی) به 3 درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای دو هزار و 310 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن دو هزار و 90 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “خودرو و ساخت قطعات” با فشار فروش هزار و 700میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 31 درصد از هشت هزار و 400 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع 6 هزار و 490 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 130 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 14 هزار 900 میلیارد تومان خواهد رسید.

20

21

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصادآنلاینسپهر علی‌یاری؛ در ساعت 9:30 جمع صف‌های خرید حدود هزار و 620 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش پنج هزار و 570 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به نزدیک چهار هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «آریان»، «وملی» و «ثشاهد» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری پارس آریان 530 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «بپیوند»، «ثبهساز» و «امین» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و 60 میلیارد تومان (65 درصد کل) و 10 صف فروش برتر دو هزار و 440 میلیارد تومان (44 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 28 نماد و حجم صف‌های فروش در 100 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف برق و انرژی پیوندگستر پارس (بپیوند) به 3.3 درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“خودرو و ساخت قطعات” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش 960 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “سرمایه‌گذاری‌ها” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 790 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم” با تقاضای خرید 325 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 36 درصد از هفت هزار و 200 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع پنج هزار و 100 میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 141 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 12 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد رسید.

صفهای خرید و فروش بورس 99.6.15

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.6.15

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینسپهر علی‌یاری؛ در ساعت 9:30 جمع صف‌های خرید حدود هزار و 150 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش 9 هزار و 70 میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به نزدیک هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «وملی»، «ثشاهد» و حق تقدم «وگردش» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام گروه صنعتی ملی 500 میلیارد تومان یا به عبارت دیگر 3.2 درصد از کل تعداد سهام آن سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «امین»، «زملارد» و «بگیلان» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع 890 میلیارد تومان (77 درصد کل) و 10 صف فروش برتر سه هزار و 530 میلیارد تومان (39 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 18 نماد و حجم صف‌های فروش در 131 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است.

“بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار و 500 میلیارد تومان است و پس از آن گروه “خودرو و ساخت قطعات” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن هزار و 280 میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “عرضه برق، گاز و …” با تقاضای خرید 220 میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 35 درصد از 10 هزار و 200 میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 342 درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 13 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید.

صفهای خرید و فروش بورس 99.6.11

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.6.11

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.