دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

به گزارش سیگنال، صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” در در هفته منتهی به 23 فروردین‌ماه 1398 با ثبت بازده 3.4 درصد رتبه برتر را در بین پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کسب کرد. صندوق­ سرمایه‌گذاری “با درآمد ثابت کوثر یکم” با کسب 1.2 درصد بازدهی در رتبه­ دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “توسعه سرمایه نیکی” با 1 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازده کل صندوق‌های بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در هفته گذشه 0.5 درصد بوده است.

در جدول زیر 5 صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی به 1398/01/23 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 3.4% 30.2% 55 سبدگردان هدف
2 با درآمد ثابت کوثر یکم 1.2% 24.1% 58,580 کارگزاری آبان
3 توسعه سرمایه نیکی 1.0% 23.0% 129 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
4 ثابت نامی مفید 0.6% 20.5% 1,087 سبدگردان انتخاب مفید
5 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0.6% 20.0% 24,684 تامین سرمایه امید

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با هم مقایسه شده‌اند:

صندو های سرمایه گذاری درآمد ثابت برای سرمایه گذاران ریسک گریز گزینه‌ بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه گذاران خود می‌دهند. علت این امر نیز مدیریت این صندوق‌ها میباشد که توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و در این زمینه اوراق بهاداری برای سرمایه گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال یکشنبه هر هفته پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه را در طول یک هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک نوین نگر آسیا”  در هفته منتهی به 3 اسفندماه 1397 با ثبت بازده 0.74 درصد رتبه برتر را در بین پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کسب کرد. صندوق­ سرمایه‌گذاری “گنجینه زرین شهر” با کسب 0.62 درصد بازدهی در رتبه­ دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “مشترک صبای هدف” با 0.61 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازده کل صندوق‌های بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در هفته گذشه 0.44 درصد بوده است.  

در جدول زیر 5 صندوق پربازده با درآمد ثابت در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک نوین نگر آسیا 0٫74 % 14٫29 % 102 سبدگردان نوین نگر آسیا
2 گنجینه زرین شهر 0٫62 % 20٫75 % 290,667 تامین سرمایه تمدن
3 مشترک صبای هدف 0٫61 % 14٫74 % 49 سبدگردان هدف
4 ثابت نامی مفید 0٫60 % 20٫42 % 1,007 سبدگردان انتخاب مفید
5 ارزش آفرینان دی 0٫56 % 20٫93 % 47,626 كارگزاري بانك دي

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.