دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
10 آذر 1399

صندوق‌ سرمایه گذاری خصوصی (به اختصار PE) ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که به وسیله شرکت‌های خصوصی و به نمایندگی از گروهی از سرمایه‌گذاران اداره می‌شوند. سرمایه این صندوق‌ها با این دیدگاه تامین می‌شود که بخشی از سهام شرکت‌های خصوصی تملک و سپس در یک بازه زمانی واگذار شود.

 بیشتر صندوق‌های خصوصی در قالب یک مشارکت محدود با سرمایه ثابت تشکیل می‌شوند که اهداف سرمایه‌گذاری آنها از قبل کاملا تعیین نشده که از این جهت به آنها اصطلاحا (blind pool) گفته می‌شود. این صندوق‌های با سرمایه ثابت معمولا دارای طول عمر محدود هستند و از سرمایه‌گذاران می‌خواهند متعهد به تامین سرمایه صندوق برای تمام طول عمر صندوق (معمولا ۱۰ سال)، بدون حق بازخرید و یا برداشت باشند.

هرچند سرمایه‌گذاران در یک صندوق PE دیدگاه روشنی نسبت به نوع سرمایه‌گذاری‌های صندوق دارند (مثلا تملک شرکت‌های میان رده اروپایی) اما نقشی در انتخاب تک‌تک شرکت‌هایی که صندوق می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند ندارند، که این در واقع همان مفهوم (blind pool) است.

البته اخیرا بازار ثانویه برای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی در حال توسعه است که می‌تواند باعث نقدشوندگی برای سرمایه‌گذارانی که قصد فروش منافعشان در یک صندوق خصوصی را دارند شود.

این بازار ثانویه در دهه گذشته به سرعت گسترش یافته که دلیل آن هم ایجاد صندوق‌های تخصصی است که برای خرید ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی ایجاد شده‌اند. نمودار زیر تصویری از ارکانی که در ایجاد یک صندوق خصوصی با مشارکت محدود نقش دارند را نشان می‌دهد:

شرکت PE: شرکت PE شرکتی است که دارای متخصصینی در اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، رشدی و یا خریدهایتملکی (buyout) باشد. این شرکت سرمایه یک یا خانواده‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را جمع‌آوری کرده و به این صندوق‌ها از طریق دو شخصیت حقوقی مجزا اما وابسته یعنی شریک مدیریتی (GP) و مدیر سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره می‌دهد.

شرکت PE معمولا تمامی پست‌های کلیدی و سمت‌های تصمیم‌گیری در بخش شریک مدیریتی (GP)و مدیر سرمایه‌گذاری در تمامی صندوق‌هایی که خودش تاسیس می‌کند را در اختیار می‌گیرد. تاسیس این شخصیت‌های حقوقی مجزا، شرکت PE  را از تعهدات مربوط به صندوق PE و یا ادعاهایی که بر علیه آن صندوق انجام می‌شود مصون نگه می‌دارد.

شرکای سرمایه‌گذار(LP): سرمایه‌گذاران و یا LP ها بخش عمده‌ای از سرمایه صندوق خصوصی را تامین می‌کنند. شرکای سرمایه‌گذار صرفا به عنوان سرمایه‌گذاران غیرفعال مشارکت می‌کنند و تعهدات هرکدام آنها نیز به اندازه سرمایه‌ای است که به صندوق متعهد شده‌اند.

این نوع از سرمایه‌گذاران شامل صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و عمومی،‌ خیریه‌ها، بیمه‌ها،‌ بانک‌ها، شرکت‌ها، افراد ثروتمند و فراصندوق‌ها (fund of funds) می‌شودLP ها فقط سرمایه‌گذار هستند و نمی‌توانند در عملیات روزانه و یا مدیریت صندوق و یا شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری شده‌است دخالت کنند مگر اینکه خطر از دست دادن مسئولیت محدودشان را بپذیرند.

این نوع از سرمایه‌گذاران به طور حقوقی متعهدند که سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری را در هنگام فراخوان صندوق پرداخت کرده و در مقابل سهمی از سرمایه صندوق را در هنگام انجام یک خروج موفق از سرمایه‌گذاری‌های صندوق دریافت کنند.

شریک مدیریتی (GP): شریک مدیریتی یک صندوق به طور عمده مسئول همه جنبه‌های مرتبط با مدیریت صندوق است و نوعی از مسئولیت امانت‌داری و متولی‌گری را برعهده دارد که در نتیجه عملکردش در صندوق تنها باید در جهت منافع سرمایه‌گذاران صندوق باشد.

این شریک فراخوان واریز سرمایه تعهد شده توسط شرکای سرمایه‌گذار را انجام می‌دهد و همه سرمایه‌گذاری‌ها و خروج از سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در راستای وکالتی که به موجب قرارداد مشارکت محدود در اختیار دارد انجام می‌دهد.

شریک مدیریتی ممکن است بعضی از وظایف مدیریت را به «مدیر سرمایه‌گذاری» و یا به کمیته سرمایه‌گذاری یک شرکت PE  تفویض کند، اما در هر حال مسئولیت بدهی‌ها و تعهدات صندوق کاملا و به تنهایی برعهده او است و به طور قراردادی ملزم است که سرمایه صندوق را در راستای وکالتی که از سرمایه‌گذاران دارد سرمایه‌گذاری کند.

شریک مدیریتی و همین‌طور شرکا و متخصصین کلیدی شرکت PE متعهدند بخشی از سرمایه صندوق را تأمین کنند، از این طریق منافع ایشان با منافع شرکای سرمایه‌گذار گره می‌خورد. سهم شریک مدیریتی از کل سرمایه تأمین شده صندوق معمولا بین یک تا پنج درصد است و به ندرت از ۱۰ درصد تجاوز می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری: در عمل این مدیر سرمایه‌گذاری است که عملیات روزمره صندوق خصوصی را مدیریت می‌کند. این مدیر سرمایه‌گذاری است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه را ارزیابی کرده و خدمات مشاوره‌ای را به شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق ارائه می‌دهد و فرآیند حسابرسی و گزارش‌دهی صندوق را مدیریت می‌کند و در مقابل این خدمات کارمزد مدیریت از صندوق می‌گیرد.

کارمزد مدیریت معمولا حدود ۱.۵ تا دو درصد سرمایه تعهد شده در طول دوره سرمایه‌گذاری صندوق است و در پایان دوره سرمایه‌گذاری بر اساس میزان سرمایه‌گذاری انجام شده دوباره محاسبه شده و ممکن است به نرخ پایین‌تری کاسته شود.

شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری: صندوق در طول عمر خودش، ممکن است در شرکت‌های محدودی سرمایه‌گذاری کند که بین ۱۰ تا ۱۵ عدد به طور متوسط خواهد بود که تشکیل‌دهنده سبد سرمایه‌گذاری صندوق است. توانایی یک شرکت PE برای فروش سهامش در این شرکت‌ها با یک میزان قابل توجه سود و بعد از سه تا هفت سال دوره نگهداشت آنها، تعیین‌کننده موفقیت و یا شکست آن صندوق خواهد بود.

به طور کلی از دیدگاه یک شرکت PE و مجموعه‌های وابسته به آن، کسب‌وکار صندوق خصوصی به دو رابطه ساده و مجزا فروکاسته می‌شود: از یک طرف وظایف متولی‌گری شرکت نسبت به شرکای سرمایه‌گذاری (LP) و از طرف دیگر تعامل آن با کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارها و تیم‌های مدیریتی در شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری. ایجاد حسن شهرت مبنی بر ارتباط حرفه‌ای و ارزش افزا باعث می‌شود که دسترسی به هر دو بخش یعنی تامین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت PE تضمین شود.

موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، جمع‌‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت‌های از قبل تعیین شده‌است. سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در چه شرکت‌هایی می‌توانند وارد شوند؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از امکان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرسهامی عام نیز برخوردارند. همچنین بر اساس ضوابط تعیین شده، بستر حمایت از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته نشده در بورس، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران و شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را از دست داده‌اند نیز از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی فراهم شد. مضافا اینکه شرکت‌هایی که در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت شده‌اند نیز تحت شرایطی می‌توانند از حمایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بهره‌مند شوند.

حداقل سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چقدر باید باشد؟

حداقل سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. دوره فعالیت در نظر گرفته شده برای این صندوق‌ها حداکثر به مدت 7 سال است که ۴ سال ابتدایی آن بعنوان دوره سرمایه‌گذاری صندوق تعیین می‌شود.

حداقل مبلغ جهت سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چقدر است؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از منظر ماهیت و کارکرد با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار متعارف فعال در بازار سرمایه، تفاوت‌های بنیادین دارند و چارچوب و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، منجر به ایجاد ریسک‌های بالاتر در این صندوق‌ها می‌شود، بنابراین متقاضیان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باید پس از مطالعه جزئیات اساسنامه و امیدنامه صندوق، فرم بیانیه پذیرش ریسک را جهت سرمایه‌گذاری در صندوق تکمیل کنند. همچنین حداقل میزان سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، هزار میلیون ریال تعیین شده‌است.

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

در ایران اما دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌های خصوصی در سال ۹۷ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شد. واحدهای این صندوق‌ها به شکل قابل معامله در بورس هستند، ساختار حاکمیت شرکتی آنها در قالب واحدهای ممتاز، که تشکیل‌دهنده مجمع صندوق هستند، و واحدهای عادی اداره می‌شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری آن با مسئولیت مدیر صندوق، در چارچوب مصوب مجمع، و با کمک کمیته سرمایه‌گذاری، اتخاذ می‌شود.

اولین صندوق خصوصی فرابورسی

برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین ۳۵ درصد تادیه در نماد نوآور از ششم اسفندماه 98 در فرابورس آغاز شد. سرمایه این صندوق ۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال می‌باشد و پذیره‌نویسی این صندوق به مدت ۱۰ روز کاری تا تاریخ بیستم اسفندماه 98 ادامه داشته است.

حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است. همچنین دوره فعالیت این صندوق ۷ ساله بوده و مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۶۵ درصد است. کارگزار پذیره‌نویسی صندوق نوآور شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و شبکه پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران است. از طرفی تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآور ۵۰۰ هزار واحد است و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی ۳۵۰ هزار واحد اعلام شده است. ضمن آنکه تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله (2+T) صورت می‌گیرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

محسن مهدی نسب به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این نوع صندوق‌ها با جمع‌آوری منابع از سرمایه‌گذاران در یک دوره حدودا 10 ساله اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط یا شرکت‌های دچار بحران می‌کنند،‌ آنها را ارتقا می‌دهند و در نهایت با عرضه سهام آنها به دیگر سرمایه‌گذاران یا وارد کردن آن به بورس ، بازدهی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم می‌زنند.

وی توضیح داد: بیشتر صندوق‌های خصوصی در قالب یک قرارداد مشارکت محدود با سرمایه ثابت تشکیل می‌شوند که اهداف سرمایه‌گذاری آنها از قبل تعیین نشده و از این جهت اصطلاحا به آنها “blind pool”  گفته می‌شود.

مهدی نسب با بیان اینکه امروزه یکی از مهم ترین مشکلات بنگاه‌ها و کسب‌ و کارهای کشور مسئله تامین مالی است، گفت: اینکه جریان نقدینگی قوی به سمت بنگاه‌ها و کسب و کارها هدایت نمی شود، بخشی به مشکلات کلان نظام بانکی برمی‌گردد، اما نمی‌توان عدم وجود ابزارها و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری قابل اعتماد و منطبق با نیازها و شرایط کشور را هم در این زمینه نادیده گرفت.

وی افزود: در بازارهای مالی بین‌المللی ابزارها و نهادهای مختلفی وجود دارد که با توجه به تمایلات و سلیقه‌های سرمایه‌گذاران و نیازهای بنگاه‌ها اختصاصی ‌شده‌اند. همچنین در ایران هم چندسالی است که سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و شرکت‌های استارتاپی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

 معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک ادامه داد: این حوزه به دلیل اینکه با شرکت‌های در مرحله بذری (seed) یا در مرحله توسعه‌ اولیه سروکار دارند، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جالب توجه نیست؛ چراکه این دسته از سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب و کارهایی‌اند که تا حدی به بلوغ رسیده‌ باشند. این نوع از سرمایه‌گذاری در واقع منطبق با فعالیت‌ها و عملکرد نهادهایی است که از آنها به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) یاد می‌شود.

مهدی نسب در خصوص تاسیس،‌ فعالیت و ارکان صندوق‌های خصوصی اظهار داشت: اداره یک “صندوق‌ PE” در اختیار یک “شرکت‌ PE” است که تخصص آن اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، رشدی یا خریدهای تملکی  (buyout)است.

وی افزود: این شرکت سرمایه یک یا چند صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی را از شرکای سرمایه‌گذار (LP) به صورت ترکیبی از آورده نقدی و تعهدی تامین کرده و به این صندوق‌ها از طریق دو شخصیت حقوقی مجزا، اما وابسته یعنی شریک مدیریتی (GP) و مدیر سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره می‌دهد.

به گفته مهدی نسب، شریک مدیریتی (GP) در یک صندوق خصوصی مسئول مدیریت همه جنبه‌های مرتبط با صندوق است و تصمیم‌گیری در مورد همه سرمایه‌گذاری‌ها یا خروج از سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در راستای وکالتی که به موجب قرارداد مشارکت محدود، به وی اعطا شده، بر عهده دارد. همچنین مسئولیت بدهی‌ها و تعهدات صندوق کاملا و به تنهایی برعهده‌ او است.

معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک ادامه داد: شریک مدیریتی بخشی از سرمایه صندوق را تامین می‌کنند تا از این طریق منافع‌ وی با منافع شرکای سرمایه‌گذاری (LPها) گره بخورد.

مهدی نسب توضیح داد: سهم شریک مدیریتی از کل سرمایه‌ تامین شده صندوق معمولا بین 1 تا 5 درصد است و به ندرت از 10 درصد تجاوز می‌کند، اما مدیر سرمایه‌گذاری عملیات روزمره صندوق خصوصی و فرآیندهای حسابرسی و گزارش‌دهی صندوق را مدیریت کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده به صندوق را ارزیابی می‌کند. همچنین در حوزه‌های مختلف به شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق مشاوره می‌دهد و در مقابل این خدمات، کارمزد مدیریت از صندوق دریافت می‌کند.

معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک ، دو حوزه‌ای را که بیشترین توجه فعالان این حوزه را در بازارهای بین‌المللی به خود جلب کرده، یکی صندوق‌های خصوصی بورسی و دیگری بازار ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی عنوان  کرد و افزود: ه هر دو حوزه مذکور موجب افزایش نقدشوندگی سرمایه‌گذاران در صندوق‌های خصوصی می‌شود.

وی توضیح داد: به طور کلی از دیدگاه یک شرکت PE و مجموعه‌های وابسته‌ به آن‌، کسب‌وکار صندوق خصوصی به دو رابطه ساده و مجزا خلاصه می‌شود: از یک طرف وظایف متولی‌گری شرکت نسبت به شرکای سرمایه‌گذاری (LP) و از طرف دیگر تعامل آن با کارآفرینان، صاحبان کسب و کارها و تیم‌های مدیریتی در شرکت‌های موجود پرتفوی سرمایه‌گذاری، ایجاد حسن شهرت مبنی بر ارتباط حرفه‌ای و ارزش‌افزا موجب تضمین دسترسی به هر دو بخش تامین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت PE می‌شود.

سنا یادآور می شود: سابقه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران به تصویب دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی این صندوق‌ها در سال 97 توسط سازمان بورس برمی‌گردد. تاکنون علاوه بر صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین که مجوز فعالیت خود را در سال جاری دریافت کرده، چند مجموعه دیگر نیز در نوبت دریافت مجوز هستند. برای آشنایی بیشتر با این صندوق‌ها می‌توانید سایت صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین به آدرس www.esnfund.com مراجعه کنید.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امیر هامونی با اشاره به اینکه صندوق خصوصی فیروزه دارای سرمایه 100 میلیارد تومانی است، اعلام کرد: مدیریت این صندوق بر عهده شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است و موضوع سرمایه‌گذاری آن پس از انجام پذیره‌نویسی سه حوزه از حوزه‌هایی نظیر کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و … خواهد بود.

او همچنین در مورد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نانو تک آینده که مدیر آن شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین است، اظهار کرد: سرمایه این صندوق 100 میلیارد تومان بوده و موضوع فعالیت و سرمایه‌گذاری آن در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپای حوزه فناوری‌های نانو است.

مدیرعامل فرابورس در زمینه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی عنوان کرد اسفندماه سال 98 نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بازار سرمایه با نام «اعتبار سرمایه نوآفرین» در بازار فرابورس به ارزش 50 میلیارد تومان پذیره‌نویسی شد و صندوق خصوصی فیروزه دومین صندوقی است که از این گروه موافقت اصولی تاسیس گرفته و به زودی واحدهای آن پذیره‌نویسی خواهد شد.

هامونی موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی را جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص و سرمایه‌گذاری آن در شرکت‌های سرمایه‌پذیر ذکر کرد که به گفته او این اقدام با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

مدیرعامل فرابورس همچنین با بیان اینکه رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازار سرمایه در دی‌ماه سال 95 در بازار فرابورس رقم خورد، خاطرنشان کرد: از آن زمان تاکنون شاهد پذیره‌نویسی 8 صندوق جسورانه در فرابورس بوده‌ایم که حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری متنوعی را اعم از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فین‌تک، زیست‌فناوری، سلامت، زیست فناوری و … دربرمی‌گیرند.

هامونی یادآور شد یکی از مهم‌ترین رسالت‌های فرابورس تامین مالی نوآوری و تامین زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است که از طریق ابزارهای مختلفی همچون صندوق‌های جسورانه و خصوصی درصدد است زمینه‌های لازم را برای تجهیز منابع مالی برای استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان فراهم کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بازار فرابورس ایران از سه‌شنبه ششم اسفندماه به مدت 10 روز کاری میزبان پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی «اعتبار سرمایه نوآفرین» به عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بازار سرمایه ایران خواهد بود تا به مدد راه‌اندازی این ابزار جدید مالی، پازل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و چرخه عرضه اولیه سهام شرکت‌های خارج از بورس بیش از گذشته تکمیل شود.

شهریورماه سال گذشته بود که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) خبر داد.

موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، جمع‌‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت‌های از قبل تعیین شده است و سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

مشخصات صندوق خصوصی فرابورسی

حال برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین 35 درصد تادیه در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز می‌شود. سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال و ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است و پذیره‌نویسی این صندوق به مدت 10 روز کاری تا تاریخ بیستم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است. همچنین دوره فعالیت این صندوق 7 ساله بوده و مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 35 درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 65 درصد است.

کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و شبکه پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران است. از طرفی تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآور 500 هزار واحد است و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی 350 هزار واحد اعلام شده است. ضمن آنکه تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله (T+2) صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران این صندوق‌ها را باید حلقه گمشده عرضه‌های اولیه در بازار قلمداد کرد؛ چراکه این صندوق‌ها از طریق تملک در ‌شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار نیاز دارند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه به راهبری، هدایت و تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها می‌پردازد و ‌بعد از اصلاح ساختار، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در بورس‌ها پذیرش و در بازار سهام عرضه اولیه شوند./  مدیریت ارتباطات فرابورس ایران

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از (سنا)، غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه جای خالی صندوق‌های خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه کاملا محسوس بود، گفت: دوره سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین ۴ سال و عمر آن ۷ سال است و پذیره‌نویسی ۳۵ درصد تادیه آن در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز شده بود.

به گفته او سرمایه این صندوق ۵۰۰ میلیارد ریال است که شامل ۱۵ میلیارد سرمایه موسسین می‌شود. همچنین ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است که مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۳۵ درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۶۵ درصد است.

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اهمیت و نحوه کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گفت: به طور کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه برای کسب بازدهی بالا در فعالیت‌هایی از پیش تعیین شده، مجوز فعالیت می‌گیرند. این صندوق‌ها از طریق تملک در ‏شرکت‌هایی که نیازمند تجدید ساختار هستند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه، مجرای نقدینگی را برای آنها می‌گشایند.

او توضیح داد: بدین ترتیب منابع مالی‌ای که در این صندوق‌ها تزریق شده تجمیع می‌شود و صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار، بهبود فعالیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر زیر مجموعه صندوق می‌شود و در نهایت پس از طی شدن روند اصلاح ساختار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود کمک می‌کنند در بورس‌ها پذیرش شوند.

غلامعلی‌پوردر ادامه افزود: ماهیت اصلی این صندوق‌ها و ویژگی متمایز آنها در مقایسه با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این است که مدیر صندوق بخش قابل توجهی از سهام شرکت را می‌خرد تا بتواند کنترل و دامنه نفوذ خود را بر عملکرد آن گسترش دهد. بدین ترتیب با تزریق منابع به شرکتی که ظرفیت بالقوه‌ای در آن نهفته است اما به هر دلیلی نتوانسته این ظرفیت را شکوفا کند انواع کمک‌ها و مشاوره‌های فنی و مالی و اقتصادی ارائه می‌شود؛ این شرکت‌ها می‌توانند تازه‌تاسیس، غیربورسی و حتی غیرسهامی باشند.

غلامعلی‌پور در ادامه تصریح کرد شرکت سرمایه‌پذیر ظرف دوره‌ معمولا ۴ ساله سرمایه‌گذاری به ساختاری بهینه می‌رسد که پس از آن و در اواخر عمر صندوق، شرکت‌ها به بلوغ لازم می‌رسند و حتی قابلیت عرضه اولیه در بازار سرمایه را نیز پیدا می‌کنند. در این مرحله خروج صندوق از شرکت هم مطرح می‌شود و بازدهی که از صندوق انتظار می‌رود، اساسا در این مرحله به وقوع می‌پیوندد.

به گفته غلامعلی‌پور، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآفرین ۵۰۰ هزار واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی ۳۵۰ هزار واحد است. همچنین کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران انجام شد.

گفتنی است که حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است.

غلامعلی‌پور عنوان کرد که دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در حال طی کردن روند تکمیل مدارک خود برای عرضه در بازار سرمایه است.

جذاب‌ترین ابزار مالی بازار سرمایه

مهدی فرازمند مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک به عنوان مدیر این صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، با اشاره به اینکه صندوق های سرمایه‌گذاری خصوصی از جذابترین ابزارهای بازار سرمایه هستند، گفت: برای سرمایه‌گذارانی که آستانه‌ریسکپذیری بالایی دارند و مایل هستند از بازدهی شرکت‌ها پیش از ورود به بازار سرمایه استفاده کنند، این صندوقها ابزار مالی بسیار مناسبی هستند.

او با اشاره به اینکه در سوی مقابل، این ابزار برای شرکت‌ها نیز بسیار جذاب است، افزود: گاه ممکن است پذیرش برخی شرکت‌ها یک یا دو سال طول بکشد، اما به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توانند از مزایای تامین مالی استفاده کنند و با کمک متخصصان بتواند برای پذیرش در بازار سرمایه آماده شوند.

به گفته فرازمند، صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی، استراتژی‌های مختلفی اعم از تملک کامل سهام یک شرکت برای سرمایه‌گذاری دارد و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های PE در سال ۲۰۱۸ به بیش از پنج تریلیون دلار رسیده است.

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با اعلام اینکه صندوق خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های SME را هدف قرار داده است، افزود: صنایع دانش‌محور به عنوان پایه سرمایه‌گذاری در این صندوق مدنظر قرار گرفته است.

موسسین این صندوق شامل صندوق نانو، صندوق زیست فناوری، صندوق توسعه تکنولوژی، صندوق دانشگاه تهران، صندوق نوین، صندوق تبادل فناوری و دو نفر شخص حقیقی می‌شوند.

همچنین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک که مدیریت این صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، در اواسط سال ۹۶ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و سرمایه آن طی یک مرحله افزایش سرمایه به ۴ میلیارد تومان رسید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه جای خالی صندوق‌های خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه کاملا محسوس بود، گفت: دوره سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین 4 سال و عمر آن 7 سال است و پذیره‌نویسی  35 درصد تادیه آن در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز شده بود.

به گفته او سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال است که شامل 15 میلیارد سرمایه موسسین می‌شود. همچنین ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است که مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 35 درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 65 درصد است.

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اهمیت و نحوه کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گفت: به طور کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه برای کسب بازدهی بالا در فعالیت‌هایی از پیش تعیین شده، مجوز فعالیت می‌گیرند. این صندوق‌ها از طریق تملک در ‏شرکت‌هایی که نیازمند تجدید ساختار هستند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه، مجرای نقدینگی را برای آنها می‌گشایند.

او توضیح داد: بدین ترتیب منابع مالی‌ای که در این صندوق‌ها تزریق شده تجمیع می‌شود و صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار، بهبود فعالیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر زیر مجموعه صندوق می‌شود و در نهایت پس از طی شدن روند اصلاح ساختار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود کمک می‌کنند در بورس‌ها پذیرش شوند.

غلامعلی‌پوردر ادامه افزود: ماهیت اصلی این صندوق‌ها و ویژگی متمایز آنها در مقایسه با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این است که مدیر صندوق بخش قابل توجهی از سهام شرکت را می‌خرد تا بتواند کنترل و دامنه نفوذ خود را بر عملکرد آن گسترش دهد. بدین ترتیب با تزریق منابع به شرکتی که ظرفیت بالقوه‌ای در آن نهفته است اما به هر دلیلی نتوانسته این ظرفیت را شکوفا کند انواع کمک‌ها و مشاوره‌های فنی و مالی و اقتصادی ارائه می‌شود؛ این شرکت‌ها می‌توانند تازه‌تاسیس، غیربورسی و حتی غیرسهامی باشند.

غلامعلی‌پور در ادامه تصریح کرد شرکت سرمایه‌پذیر ظرف دوره‌ معمولا 4 ساله سرمایه‌گذاری به ساختاری بهینه می‌رسد که پس از آن و در اواخر عمر صندوق، شرکت‌ها به بلوغ لازم می‌رسند و حتی قابلیت عرضه اولیه در بازار سرمایه را نیز پیدا می‌کنند. در این مرحله خروج صندوق از شرکت هم مطرح می‌شود و بازدهی که از صندوق انتظار می‌رود، اساسا در این مرحله به وقوع می‌پیوندد.

به گفته غلامعلی‌پور، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآفرین 500 هزار واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی 350 هزار واحد است. همچنین کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران انجام شد.

گفتنی است که حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است.

غلامعلی‌پور عنوان کرد که دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در حال طی کردن روند تکمیل مدارک خود برای عرضه در بازار سرمایه است.

جذاب‌ترین ابزار مالی بازار سرمایه

مهدی فرازمند مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک به عنوان مدیر این صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، با اشاره به اینکه صندوق های سرمایه‌گذاری خصوصی از جذابترین ابزارهای بازار سرمایه هستند، گفت: برای سرمایه‌گذارانی که آستانه‌ریسکپذیری بالایی دارند و مایل هستند از بازدهی شرکت‌ها پیش از ورود به بازار سرمایه استفاده کنند، این صندوقها ابزار مالی بسیار مناسبی هستند.

او با اشاره به اینکه در سوی مقابل، این ابزار برای شرکت‌ها نیز بسیار جذاب است، افزود: گاه ممکن است پذیرش برخی شرکت‌ها یک یا دو سال طول بکشد، اما به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توانند از مزایای تامین مالی استفاده کنند و با کمک متخصصان بتواند برای پذیرش در بازار سرمایه آماده شوند.

به گفته فرازمند، صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی، استراتژی‌های مختلفی اعم از تملک کامل سهام یک شرکت برای سرمایه‌گذاری دارد و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های PE در سال 2018 به بیش از پنج تریلیون دلار رسیده است.

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با اعلام اینکه صندوق خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های SME را هدف قرار داده است، افزود: صنایع دانش‌محور به عنوان پایه سرمایه‌گذاری در این صندوق مدنظر قرار گرفته است.

 موسسین این صندوق شامل صندوق نانو، صندوق زیست فناوری، صندوق توسعه تکنولوژی، صندوق دانشگاه تهران، صندوق نوین، صندوق تبادل فناوری و دو نفر شخص حقیقی می‌شوند.

همچنین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک که مدیریت این صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، در اواسط سال 96 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و سرمایه آن طی یک مرحله افزایش سرمایه به 4 میلیارد تومان رسید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با اشاره به اینکه این شرکت در اواسط سال 96 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و سرمایه آن طی یک مرحله افزایش سرمایه به 4 میلیارد تومان رسیده است، گفت: فاینتک مدیر نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران یعنی صندوق خصوصی اعتماد سرمایه نوآفرین است که از روز گذشته پذیره‌نویسی آن در فرابورس آغاز شده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، مهدی فرازمند با بیان اینکه شرکت فاینتک به عنوان یک نهاد مالی که خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی، سبدگردانی و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌دهد، اظهار کرد: این شرکت با هدف ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها اقدام به تاسیس یک نهاد مالی تخصصی در این حوزه کرده تا هم این شرکت‌ها از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای رفع نیازهای خود استفاده کنند و هم فعالان بازار بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شوند.

به گفته فرازمند، فاینتک در زمینه تامین مالی جمعی، اولین پلتفرم کراودفاندینگ را تاسیس کرده و در راستای تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز تلاش می‌کند شرایطی را فراهم کند که شرکت‌های استارتاپی و SME بتوانند از ابزارهای مالی اعم از صکوک و اوراق مختلف استفاده کنند. از این رو فاینتک در حال طراحی و انتشار اولین اوراق تامین مالی با نام اوراق نوآوری برای یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان است.

مدیر صندوق خصوصی اعتماد سرمایه نوآفرین در ادامه به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) پرداخت و توضیح داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که چند دهه از فعالیت آن‌ها در بازارهای جهانی می‌گذرد، با هدف فراهم‌سازی امکان تجهیز منابع از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری آن‌ها در شرکت‌ها غیربورسی توانمند و دارای ظرفیت بالای رشد، ایجاد شده‌اند و مدیر صندوق با توجه به تخصص خود به رشد شرکت‌های موجود در پورتفو صندوق کمک کرده و سپس با عرضه سهام در بازار سرمایه و یا فروش به یک سرمایه‌گذار دیگر از آن خارج و برای سرمایه‌گذاران صندوق سودآوری ایجاد می‌کند.

به گفته فرازمند صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی، استراتژی‌های مختلفی اعم از تملک کامل سهام یک شرکت برای سرمایه‌گذاری دارد و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های PE در سال 2018 به بیش از پنج تریلیون دلار رسیده است.

مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک، رشد دارایی‌های تحت مدیریت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی را با ارزش بازار شرکت‌های بورسی در بازه زمانی 2002 تا 2017 مقایسه کرد و گفت: در این دوره، خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی، حدود هفت برابر رشد کرده این در حالی است که ارزش بازار شرکت‌های بورسی 2.5 برابر افزایش یافته است.

نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

فرازمند، سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین (نوآور) به عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران را 50 میلیارد تومان و ارزش اسمی هر واحد این صندوق را یک میلیون ریال اعلام کرد و افزود: دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران در اواسط سال 1397 به تصویب سازمان بورس رسید که فاینتک درخواست تاسیس اولین صندوق خصوصی ایران را به دلیل رسالت خود در ارائه خدمات مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به فرابورس ارائه کرد و سپس موفق به اخذ موافقت اصولی و در نهایت مجوز پذیره‌نویسی این صندوق در سال جاری شد.

مدیر صندوق خصوصی اعتماد سرمایه نوآفرین، موسسین این صندوق را شامل صندوق نانو، صندوق زیست فناوری، صندوق توسعه تکنولوژی، صندوق دانشگاه تهران، صندوق نوین، صندوق تبادل فناوری و دو نفر شخص حقیقی اعلام کرد و افزود: مدیر این صندوق، مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک، متولی آن موسسه آزموده کاران و حسابرس نیز موسسه رهبین است.

به گفته فرازمند عمر صندوق نوآور، هفت سال است که چهار سال اول، دوره سرمایه‌گذاری بوده و سه سال آخر نیز دوره خروج از سرمایه‌گذاری‌هاست.

گفتنی است پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآور با نماد «نوآور» از ششم اسفندماه 98 در فرابورس آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه دارد. حداقل تعداد واحدهای قابل پذیره‌نویسی در این صندوق 1000 واحد است که البته در زمان پذیره‌نویسی 35 درصد ارزش اسمی آن‌ها واریز شده و مابقی باید طی زمان‌بندی مشخص در انتهای سال‌های اول‌، دوم و سوم به ترتیب به میزان 25، 25 و 20 درصد پرداخت شود.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، شهریورماه سال گذشته بود که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) خبر داد.

موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت‌های از قبل تعیین شده است و سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

مشخصات صندوق خصوصی فرابورسی

حال برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین 35 درصد تادیه در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز می‌شود. سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال و ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است و پذیره‌نویسی این صندوق به مدت 10 روز کاری تا تاریخ بیستم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است. همچنین دوره فعالیت این صندوق 7 ساله بوده و مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 35 درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 65 درصد است.

کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و شبکه پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران است. از طرفی تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآور 500 هزار واحد است و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی 350 هزار واحد اعلام شده است. ضمن آنکه تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله (T+2) صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران این صندوق‌ها را باید حلقه گمشده عرضه‌های اولیه در بازار قلمداد کرد؛ چراکه این صندوق‌ها از طریق تملک در ‏شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار نیاز دارند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه به راهبری، هدایت و تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها می‌پردازد و ‏بعد از اصلاح ساختار، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در بورس‌ها پذیرش و در بازار سهام عرضه اولیه شوند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بازار فرابورس ایران از سه‌شنبه ششم اسفندماه به مدت 10 روز کاری میزبان پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی «اعتبار سرمایه نوآفرین» به عنوان نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بازار سرمایه ایران خواهد بود تا به مدد راه‌اندازی این ابزار جدید مالی، پازل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و چرخه عرضه اولیه سهام شرکت‌های خارج از بورس بیش از گذشته تکمیل شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، شهریورماه سال گذشته بود که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دستورالعمل و اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds) خبر داد.

موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت‌های از قبل تعیین شده است و سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت و هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج از شرکت سرمایه‌پذیر صورت می‌گیرد.

مشخصات صندوق خصوصی فرابورسی

حال برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین 35 درصد تادیه در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز می‌شود. سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال و ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است و پذیره‌نویسی این صندوق به مدت 10 روز کاری تا تاریخ بیستم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است. همچنین دوره فعالیت این صندوق 7 ساله بوده و مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 35 درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 65 درصد است.

کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و شبکه پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران است. از طرفی تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآور 500 هزار واحد است و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی 350 هزار واحد اعلام شده است. ضمن آنکه تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله (T+2) صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران این صندوق‌ها را باید حلقه گمشده عرضه‌های اولیه در بازار قلمداد کرد؛ چراکه این صندوق‌ها از طریق تملک در ‏شرکت‌هایی که به اصلاح ساختار نیاز دارند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه به راهبری، هدایت و تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها می‌پردازد و ‏بعد از اصلاح ساختار، این دسته از شرکت‌ها می‌توانند در بورس‌ها پذیرش و در بازار سهام عرضه اولیه شوند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد،  غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه جای خالی صندوق‌های خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه کاملا محسوس بود، گفت: دوره سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین 4 سال و عمر آن 7 سال است و پذیره‌نویسی 35 درصد تادیه آن در نماد «نوآور» از سه‌شنبه ششم اسفندماه در فرابورس آغاز شده بود.

به گفته او سرمایه این صندوق 500 میلیارد ریال است که شامل 15 میلیارد سرمایه موسسین می‌شود. همچنین ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال است که مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 35 درصد و مبلغ تعهدشده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری 65 درصد است.

معاون پذیرش و بازارپژوهی فرابورس ایران با اشاره به اهمیت و نحوه کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی گفت: به طور کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در میان ابزارهای بازار سرمایه برای کسب بازدهی بالا در فعالیت‌هایی از پیش تعیین شده، مجوز فعالیت می‌گیرند. این صندوق‌ها از طریق تملک در ‌شرکت‌هایی که نیازمند تجدید ساختار هستند همانند شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های اخراجی از بورس و خارج از بازار سرمایه، مجرای نقدینگی را برای آنها می‌گشایند.

او توضیح داد: بدین ترتیب منابع مالی‌ای که در این صندوق‌ها تزریق شده تجمیع می‌شود و صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار، بهبود فعالیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر زیر مجموعه صندوق می‌شود و در نهایت پس از طی شدن روند اصلاح ساختار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود کمک می‌کنند در بورس‌ها پذیرش شوند.

غلامعلی‌پوردر ادامه افزود: ماهیت اصلی این صندوق‌ها و ویژگی متمایز آنها در مقایسه با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این است که مدیر صندوق بخش قابل توجهی از سهام شرکت را می‌خرد تا بتواند کنترل و دامنه نفوذ خود را بر عملکرد آن گسترش دهد. بدین ترتیب با تزریق منابع به شرکتی که ظرفیت بالقوه‌ای در آن نهفته است اما به هر دلیلی نتوانسته این ظرفیت را شکوفا کند انواع کمک‌ها و مشاوره‌های فنی و مالی و اقتصادی ارائه می‌شود؛ این شرکت‌ها می‌توانند تازه‌تاسیس، غیربورسی و حتی غیرسهامی باشند.

غلامعلی‌پور در ادامه تصریح کرد که شرکت سرمایه‌‌پذیر ظرف دوره‌ معمولا 4 ساله سرمایه‌گذاری به ساختاری بهینه می‌رسد که پس از آن و در اواخر عمر صندوق، شرکت‌ها به بلوغ لازم می‌رسند و حتی قابلیت عرضه اولیه در بازار سرمایه را نیز پیدا می‌کنند. در این مرحله خروج صندوق از شرکت هم مطرح می‌شود و بازدهی که از صندوق انتظار می‌رود، اساسا در این مرحله به وقوع می‌پیوندد.

به گفته غلامعلی‌پور، تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نوآفرین 500 هزار واحد و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی 350 هزار واحد است. همچنین کارگزار پذیره‌نویسی صندوق «نوآور» شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت و پذیره‌نویسی آن از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران انجام شد.

گفتنی است که حوزه فعالیت این صندوق در زمینه محصولات دانش‌بنیان صنعتی با فناوری بالا، داروسازی و تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ونرم‌افزارهای رایانه‌ای، فناوری زیستی، کشاورزی و دامپروری، معادن و فلزات، ماشین‌آلات و تجهیزات و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی است.

غلامعلی‌پور عنوان کرد که دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در حال طی کردن روند تکمیل مدارک خود برای عرضه در بازار سرمایه است.

جذاب‌ترین ابزار مالی بازار سرمایه

مهدی فرازمند مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک به عنوان مدیر این صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی، با اشاره به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از جذاب‌ترین ابزارهای بازار سرمایه هستند، گفت: برای سرمایه‌گذارانی که آستانه‌ریسک‌پذیری بالایی دارند و مایل هستند از بازدهی شرکت‌ها پیش از ورود به بازار سرمایه استفاده کنند، این صندوق‌ها ابزار مالی بسیار مناسبی هستند.

او با اشاره به اینکه در سوی مقابل، این ابزار برای شرکت‌ها نیز بسیار جذاب است، افزود: گاه ممکن است پذیرش برخی شرکت‌ها یک یا دو سال طول بکشد، اما به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی می‌توانند از مزایای تامین مالی استفاده کنند و با کمک متخصصان بتواند برای پذیرش در بازار سرمایه آماده شوند.

به گفته فرازمند، صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی، استراتژی‌های مختلفی اعم از تملک کامل سهام یک شرکت برای سرمایه‌گذاری دارد و دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های PE در سال 2018 به بیش از پنج تریلیون دلار رسیده است.

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با اعلام اینکه صندوق خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های SME را هدف قرار داده است، افزود: صنایع دانش‌محور به عنوان پایه سرمایه‌گذاری در این صندوق مدنظر قرار گرفته است.

لازم به ذکر است موسسین این صندوق شامل صندوق نانو، صندوق زیست فناوری، صندوق توسعه تکنولوژی، صندوق دانشگاه تهران، صندوق نوین، صندوق تبادل فناوری و دو نفر شخص حقیقی می‌شوند.

همچنین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک که مدیریت این صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، در اواسط سال 96 تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و سرمایه آن طی یک مرحله افزایش سرمایه به 4 میلیارد تومان رسید./فرابورس ایران

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.