دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

صندوق سرمایه‌گذاری ” ارزش آفرینان دی” در هفته گذشته با ثبت بازده 1.20 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 21.7 درصد بوده است. صندوق‌ سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” با کسب 0.91 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “ارزش آفرین گلرنگ” با 0.60 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازدهی هفته گذشته صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه 0.44 درصد بوده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 1.20% 21.7% 45,191 کارگزاری بانک دی
2 مشترک صبای هدف 0.91% 41.6% 129 سبدگردان هدف
3 ارزش آفرین گلرنگ 0.60% 24.3% 512 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 نگین رفاه 0.58% 20.6% 42,333 کارگزاری بانک رفاه کارگران
5 گنجینه زرین شهر 0.55% 20.4% 260,892 تامین سرمایه تمدن

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/31 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سی و یکم اردیبهشت 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق ” ارزش آفرینان دی” بیشترین بازدهی را در ماه گذشته در بین صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت کرده است. این صندوق به عملکرد 3.5 درصد بازدهی ماهانه دست پیدا کرد. بازده یک سال گذشته این صندوق نیز 21.6 درصد بوده است.  صندوق ” توسعه سرمایه نیکی” با 3.1 درصد بازدهی دومین صندوق با عملکرد خوب در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است و صندوق ” ارزش آفرین گلرنگ” با ثبت بازده 2.3 درصد در هفته گذشته، مقام سوم را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 به میزان 1.8 درصد بوده است.

در جدول زیر 5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به 1398/02/30 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده ماه گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 ارزش آفرینان دی 3.5% 21.6% 45,244 کارگزاری بانک دی
2 توسعه سرمایه نیکی 3.1% 24.7% 66 مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
3 ارزش آفرین گلرنگ 2.3% 24.4% 511 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
4 امین آشنا ایرانیان 2.1% 23.4% 14,887 سبدگردان سهم آشنا
5 دوم اکسیر فارابی 2.0% 22.1% 670 کارگزاری فارابی

در نمودار زیر بازده پربازده‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت ماه منتهی به  1398/02/30 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (یک ماه منتهی به 30 اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک صبای هدف” در هفته گذشته با ثبت بازده 2.3 درصد بیشترین میزان بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کسب کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 35.3 درصد بوده است. صندوق “مشترک صبای هدف” هفته گذشته نیز پربازده‌ترین صندوق هفته بود. یکی از دلایل آن این است که خالص ارزش دارایی این صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی سایر صندوق‌ها بسیار ناچیز است به طوری که خالص ارزش دارایی آن در تاریخ این گزارش 105 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین این صندوق با وجود این‌که از نوع با درآمد ثابت می‌باشد، نزدیک به 22 درصد دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده است و از این طریق توانسته است به چنین بازدهی‌هایی دست پیدا کند. صندوق‌ سرمایه‌گذاری ” با درآمد ثابت کوثر یکم” با کسب 2.2 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق ” ارزش آفرینان دی” با 1.5 درصد بازدهی کسب کرده است.

در جدول زیر پنج صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/13 آورده شده است: (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 2.3% 35.3% 105 سبدگردان هدف
2 با درآمد ثابت کوثر یکم 2.2% 26.0% 56,265 کارگزاری آبان
3 ارزش آفرینان دی 1.5% 21.0% 47,187 کارگزاری بانک دی
4 ثابت نامی مفید 1.0% 20.3% 931 سبدگردان انتخاب مفید
5 یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0.8% 20.0% 155,579 کارگزاری بانک کشاورزی

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/13 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سیزدهم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

صندوق سرمایه‌گذاری ” مشترک صبای هدف ” در هفته گذشته با ثبت بازده 0.9 درصد بیشترین بازده را در بین این صندوق‌ها ثبت کرد. بازدهی یک سال اخیر این صندوق نیز حدود 31.7 درصد بوده است.  صندوق‌ سرمایه‌گذاری ” ارزش آفرینان دی ” با کسب 0.7 درصد بازدهی در رتبه دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق ” پاداش سرمایه بهگزین ” با 0.6 درصد بازدهی کسب کرده است.

صندوق “مشترک صبای هدف” با اختلاف بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها جزو پربازده‌ترین صندوق هفته شده است. یکی از دلایل آن این است که خالص ارزش دارایی این صندوق به نسبت خالص ارزش دارایی سایر صندوق‌ها بسیار ناچیز است به طوری که خالص ارزش دارایی آن در تاریخ این گزارش 78 میلیارد ریال می‌باشد و این در حالی است که خالص ارزش دارایی صندوق “ارزش آفرینان دی” ، دومین صندوق پربازده، 47,022 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین صندوق “مشترک صبای هدف” با وجود این‌که از نوع با درآمد ثابت می‌باشد بیش از 16 درصد دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده است و از این طریق توانسته است به چنین بازدهی دست پیدا کند.

در جدول زیر 5 صندوق پربازده با درآمد ثابت بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/06 آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک صبای هدف 0.9% 31.7% 78 سبدگردان هدف
2 ارزش آفرینان دی 0.7% 20.0% 47,022 کارگزاری بانک دی
3 پاداش سرمایه بهگزین 0.6% 22.0% 4,062 سبدگردان پاداش سرمایه
4 امین سامان 0.6% 18.5% 994 تامین سرمایه امین
5 با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0.5% 20.3% 24,678 تامین سرمایه امید

در نمودار زیر بازده پربازده ‌ترین صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد‌ثابت هفته منتهی‌به 1398/02/06 با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به ششم اردیبهشت ماه 1398)

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

سیگنال یکشنبه هر هفته پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه را در طول یک هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری “مشترک نوین نگر آسیا”  در هفته منتهی به 3 اسفندماه 1397 با ثبت بازده 0.74 درصد رتبه برتر را در بین پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کسب کرد. صندوق­ سرمایه‌گذاری “گنجینه زرین شهر” با کسب 0.62 درصد بازدهی در رتبه­ دوم بهترین عملکرد در صندوق‌های با درآمد ثابت قرار دارند. رتبه سوم پربازده‌ترین صندوق بادرآمد ثابت هفته گذشته را نیز صندوق “مشترک صبای هدف” با 0.61 درصد بازدهی کسب کرده است. لازم به ذکر است میانگین بازده کل صندوق‌های بادرآمد ثابت فعال در بازار سرمایه در هفته گذشه 0.44 درصد بوده است.  

در جدول زیر 5 صندوق پربازده با درآمد ثابت در هفته گذشته آورده شده است (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 مشترک نوین نگر آسیا 0٫74 % 14٫29 % 102 سبدگردان نوین نگر آسیا
2 گنجینه زرین شهر 0٫62 % 20٫75 % 290,667 تامین سرمایه تمدن
3 مشترک صبای هدف 0٫61 % 14٫74 % 49 سبدگردان هدف
4 ثابت نامی مفید 0٫60 % 20٫42 % 1,007 سبدگردان انتخاب مفید
5 ارزش آفرینان دی 0٫56 % 20٫93 % 47,626 كارگزاري بانك دي

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با هم مقایسه شده‌اند:

صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه‌ی بسیار مناسبی هستند. از یک طرف ریسک خیلی پایینی دارند و از طرف دیگر معمولا بازده‌هایی بالاتر از سود بانکی را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند. زیرا مدیریت این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و با تجربه صورت می‌گیرد و اوراق بهادار با درآمد ثابتی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند که بیشترین پتانسیل را برای بازدهی داشته باشند و از طرفی ریسک آن‌ها به شکل مناسبی مدیریت می‌شود. این صندوق‌ها موظف به سرمایه‌گذاری حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های خود در اوراق با درآمد ثابت می‌باشند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.