دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
28 شهریور 1399

در این مقاله قصد داریم در رابطه با یکی از مفاهیم اصلی صندوق‌ها، یعنی آلفا و بتای صندوق های سرمایه گذاری صحبت کنیم. این روزها تعداد زیادی از مردم به سرمایه گذاری در بازار های مالی علاقه مند شده اند، اما همه آن‌ها به اندازه کافی با این بازار آشنا نیستند و نمی‌دانند از بین بی‌شمار سهم موجود در بازار، کدام سهم را انتخاب کنند.

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک گزینه کم هزینه، متنوع و حتی مطمئن، می تواند راه نجات سرمایه گذاران مخصوصا تازه واردها در این بازار باشد. یک تجربه درست و خوشایند سرمایه گذاری که می‌تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد.

اما می‌دانیم که تعداد صندوق ها و ملاک های انتخاب بهترین صندوق هم کم نیستند و این سوال پیش می‌آید که کدام صندوق مناسب تر است؟ و بر چه اساسی باید صندوق را انتخاب کرد؟ ما در اینجا به شما کمک می‌کنیم تا با یکی از مهم ترین ملاک ها در انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب آشنا شوید و آن چیزی نیست جز آلفا و بتای صندوق سرمایه گذاری.

بیشتر بخوانید
فاکتورهای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری

ضریب بتا چیست؟

بتا ضریبی است که تغییرات ارزش دارایی ها را در طول زمان نسبت به نوسانات بازار نشان می‌دهد. در واقع بتا نشان می دهد که اگر شما دارایی A را داشته باشید، نسبت به کل بازار چه ریسکی را قبول کرده اید و حساسیت سرمایه گذاری شما در بازار چقدر بوده است.

بتا می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. هر چه مقدار عددی بتا بیشتر باشد، حساسیت سرمایه گذاری شما به تغییرات شاخص بازار بیشتر است. یعنی با تغییر شاخص بازار، ارزش دارایی شما تغییرات بیشتری را تجربه می‌کند. بنابراین ریسک سرمایه گذاری شما بیشتر خواهد بود.

از انجا که ریسک و بازده رابطه مستقیم دارند پس می‌توان بتا را ملاکی برای بررسی بازده نیز درنظر گرفت. یعنی بتای بیشتر مساوی است با ریسک بیشتر و ریسک بیشتر همان بازده بیشتر است.

نحوه محاسبه بتای صندوق های سرمایه گذاری

همانطور که می‌دانید وقتی شما یک واحد از صندوق های سرمایه گذاری را می‌خرید، در واقع سبدی از سهم های مختلف را خریده اید. پس برای بررسی هر ویژگی در صندوق باید آن ویژگی را در سهم های تشکیل دهنده آن صندوق بررسی کرد. برای بتا نیز داستان همین است. یعنی برای نتیجه گیری در مورد بتای صندوق باید ابتدا بتای سهم ها را بررسی کرد. این که بتا چگونه محاسبه می‌شود و برای سهم ها چه مفهومی دارد.

فرمول محاسبه بتا 1

در این رابطه، R سهم همان بازدهی سهم و Rm بازدهی بازار است.

به این ترتیب بتای صندوق سرمایه گذاری برابر با میانگین موزون بتای سهم های تشکیل دهنده صندوق است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه بتا 2

توجه داشته باشید که بتای بازار همواره برابر یک است. زیرا داریم:

فرمول محاسبه بتا 3

تحلیل ضریب بتای صندوق های سرمایه گذاری

برای تحلیل بتای صندوق های سرمایه گذاری می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

بتاتحلیل
1->βنوسان سهم/صندوق بیشتر از نوسان شاخص بازار و در جهت مخالف آن است. مثلا اگر β=1.5 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 15% افت (رشد) خواهد کرد.
1- =βنوسان نوسان سهم/صندوق برابر اما در جهت عکس تغییرات شاخص بازار است. مثلا اگر β=1 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 10% افت (رشد) خواهد کرد.
β بین منفی یک و صفرنوسانات سهم/صندوق کمتر و در جهت مخالف با تغییرات شاخص بازار است. مثلا اگر β= 0.5 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 5% افت (رشد) خواهد کرد.
0=βنوسانات قیمتی این سهم/صندوق ربطی به شاخص بازار ندارد و نمی‌توان رابطه معناداری بین آن‌ها یافت. اگر β=0 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم ممکن است هر مقداری رشد یا افت کند.
β بین صفر و یکنوسان سهم/صندوق کمتر از نوسان شاخص بازار و هم جهت با آن است. (سهم کم ریسک است.) مثلا اگر β=0.5 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 5% رشد(افت) خواهد کرد.
Β=1نوسان سهم/صندوق متناسب و هم جهت با نوسان شاخص بازار است. اگر β=1 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 10% رشد(افت) خواهد کرد.
1<βنوسان سهم/صندوق بیشتر از نوسان شاخص بازار و هم جهت با آن است. (سهم پرریسک است.) مثلا اگر β=1.5 باشد و بازار10%  رشد(افت) کند این سهم 15% رشد(افت) خواهد کرد.

شاید یک مثال خوب برای درک بهتر بتا، دو روی یک سکه باشد. همانطور که با انتخاب یک صندوق با بتای بالا، می‌توان طعم شیرین بازده بالا را چشید، باید همواره این نکته را در ذهن داشت که این بازده بالا ناشی از ریسک بالاست و احتمالا در شرایط نزولی بازار، سرمایه گذار ضرر بیشتری را نسبت به میانگین بازار متحمل خواهد شد.

 پس اگر شما فردی ریسک پذیر هستید می توانید به سراغ صندوق ها با بتای بیشتر بروید. اما اگر استراتژی محافظه کارانه ای در سرمایه گذاری دارید بهتر است صندوق ها با بتای کوچکتر (بین1 و 1-) را انتخاب کنید.

آلفا صندوق سرمایه گذاری چیست؟

در کنار ضریب بتا، شاخص دیگری به نام آلفا وجود دارد که ان را «بازده فعال» صندوق نیز می‌نامند. در واقع آلفا مقدار بازده مازاد یک صندوق را نسبت به شاخص بازار نشان می‌دهد.

اگر الفا برابر با یک باشد یعنی ان صندوق 1%  عملکرد بهتری نسبت به شاخص معیار خود داشته است. یا اگر الفا 0.05- باشد یعنی عملکرد صندوق مذکور 0.05%  ضعیف تر از شاخص معیار خود بوده است.

به طور کلی الفا می تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. الفای صفر یعنی بازده متناسب با ریسک عمل می کند. به طور کلی هرچه مقدار الفا بیشتر باشد، یعنی صندوق عملکرد بهتری داشته است.

مقادیر آلفا و بتا صندوق سرمایه گذاری را از کجا می‌توان بدست آورد؟

شما با مراجعه به سایت فیپ ایران، با کلیک بر روی سربرگ صندوق ها می توانید تمام اطلاعات لازم از عمر صندوق تا خالص ارزش دارایی و بازدهی صندوق در دوره های زمانی مختلف را برای صندوق های در سهام، مختلط، درآمد ثابت و غیره ببینید. علاوه بر سایت fipiran.com می توانید اطلاعات مربوط به صندوق ها را در وب سایت تخصصی هر صندوق نیز مشاهده کنید. به این جدول نگاه کنید، دو ستون آخر این جدول مقادیر بتا و الفا را برای هر صندوق نشان می‌دهد.

مقادیر آلفا و بتا صندوق سرمایه گذاری

به اولین صندوق در این جدول نگاه کنید. بتا صندوق آوای سهام کیان 0.89 یعنی عددی مثبت است. پس این صندوق هم جهت با بازار رشد یا افت می کند. اما چون این عدد کوچکتر از یک است پس مقدار رشد و افت آن کمی کمتر از شاخص بازار است. مثلا اگر شاخص بازار 10% رشد(افت) کند، این صندوق 8.9% رشد(افت) خواهد کرد.

ردیف بعدی صندوق ارزش کاوان اینده را با بتای 1.07 نشان میدهد. در اینجا نیز بتا مثبت است. پس این صندوق هم جهت با بازار حرکت میکند. اما میزان رشد یا افت ان بیش از شاخص بازار است زیرا مقدار بتا بزرگتر از یک است. یعنی اگر شاخص 10% رشد(افت) کند، این صندوق رشد(افت) 10.7% را تجربه می‌کند.

در مقایسه آلفا این دو صندوق، مشاهده می‌کنید که الفا صندوق اوای سهام کیان 0.02- و الفای صندوق ارزش کاوان اینده 0.08 است. یعنی عملکرد صندوق اوای سهام کیان 0.02% ضعیف تر از بازار و عملکرد صندوق ارزش کاوان اینده 0.08% بهتر از شاخص بازار بوده است.

برای آشنایی بیشتر با نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی صندوق های سرمایه گذاری، می‌توانید از دیتای پردازش شده سایت سیگنال استفاده کنید.

حرف آخر

توجه کنید که در بررسی آلفا و بتای صندوق، ابتدا باید دارایی های آن را بررسی کرد و سپس رشد صندوق را بر اساس شاخص مربوطه سنجید. با توجه به این که تقریبا هیچ صندوقی 100٪ سرمایه گذاری خود را در بازار سهام انجام نمی دهد، پس نمی توان رشد یا افت صندوق را تنها با شاخص کل سهام مقایسه کرد. از طرفی بتا اگر چه مهم است اما نمی توان برای خرید و فروش واحد های صندوق، تنها بر اساس آن تصمیم گیری کرد. بتا، آلفا، NAV و دیگر ویژگی های صندوق باید در کنار هم بررسی شوند. ممکن است صندوقی بتای بزرگتر از یک داشته باشد اما به این دلیل که آلفای مثبتی ندارد، بازدهی مورد نظر محقق نشود.

سوالات متداول

اگر دو صندوق بتای یکسان داشته باشند، انتخاب کدام صندوق بهتر است؟

اگر ملاک انتخاب را تنها بر اساس الفا و بتا قرار دهیم، بین دو صندوق با بتای یکسان، صندوقی که آلفای بزرگتری دارد، عملکرد بهتری دارد.

چگونه می‌توانم به لیست بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشم؟

با استفاده از گزارش‌های تحلیلی سایت سیگنال می‌توانید بصورت ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالانه بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کنید.

رتبه بندی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری براساس ریسک به چه صورت است؟

در بین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های درآمد ثابت کم ریسک ترین و صندوق‌های سهامی پر ریسک ترین هستند. همچنین صندوق های مختلط از لحاظ ریسک حد وسط دو نوع دیگر هستند.

در اولین ماه از فصل پاییز سال 98 بازدهی مثبت بازار سرمایه متوقف شد و در بازار بورس بیشتر سهام با نزول قیمت همراه شدند. مهر ماه 98 برای صندوق های سرمایه گذاری با افول بازدهی ها همراه بود. در سیگنال با ارائه گزارشات و تحلیل های راهبردی منظم، در تلاشیم تا مفیدترین معیارهایی که در انتخاب صندوق های سرمایه گذاری موثر است را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. در این گزارش به ترین های صندوق های سرمایه گذاری پرداخته ایم. لازم به ذکر است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته اصلی، سهامی، درآمد ثابت و مختلط تقسیم بندی شده است.

ترین‌های صندوق‌های سهامی

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری سهامی از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پربازده ترین و کم بازده ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


بهترین صندوق سهامی مشترک بانک اقتصاد نوین 10.11%
بدترین صندوق سهامی گنجینه رفاه -11.89%

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری سهامی


پر ریسک ترین صندوق سهامی آوای سهام کیان 1.17
کم ریسک ترین صندوق سهامی نواندیشان 0.46

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق سهامی (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق سهامی سرو سودمند مدبران 12,120 ریال
گران ترین صندوق سهامی مشترک آگاه 83,893,875ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق سهامی


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی پیشرو 4,262,895 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق سهامی مشترک البرز 22,797 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های با درآمد ثابت

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت


بهترین صندوق درآمد ثابت دارا الگوریتم 3.28%
بدترین صندوق درآمد ثابت نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) %-1.63

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (بتای صندوق)


پر ریسک ترین صندوق با درآمد ثابت مشترک بانک مسکن 0.69
کم ریسک ترین صندوق با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان 0.00

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق با درآمد ثابت نامی مفید 10,005ریال
گران ترین صندوق با درآمد ثابت حامی 2,901,865 ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت گنجینه زرین شهر 270,935,609میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق با درآمد ثابت نیکوکاری دانشگاه تهران 29,693 میلیون ریال

ترین‌های صندوق‌های مختلط

بهترین و بدترین صندوق سرمایه گذاری مختلط از لحاظ بازدهی، ریسک، قیمت و کل ارزش دارایی‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:


پر بازده ترین و کم‌بازده ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط


بهترین صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا 7.23%
بدترین صندوق مختلط مشترک امین آوید %-5.07

پر ریسک‌ترین و کم ریسک‌ترین صندوق سرمایه گذاری مختلط (بتای صندوق)


پر ریسک ترین صندوق مختلط مشترک پارس 0.74
کم ریسک ترین صندوق مختلط مشترک کوثر 0.29

ارزان‌ترین و گران‌ترین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مختلط (NAV صدور)


ارزان ترین صندوق مختلط سپهر انديشه نوين 33,602 ریال
گران ترین صندوق مختلط کارگزاری بانک تجارت 23,887,312ریال

بالاترین و پایین‌ترین ارزش کل دارایی‌های صندوق مختلط


بالاترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط تجربه ايرانيان 5,539,507 میلیون ریال
پایین ترین خالص ارزش دارایی صندوق مختلط یکم نیکوکاری آگاه 34,679 میلیون ریال
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.