دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
29 شهریور 1399

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در مردادماه 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پاداش سهامداری توسعه یکم”، “آرمان آتیه درخشان مس” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (مردادماه 99) را کسب کردند.

در یک مقایسه کلی صندوق های بورسی در مردادماه 99 وضعیت بهتری از میانگین بازار داشتند. کارشناسان بازار سرمایه همواره به افراد تازه وارد توصیه می کنند ورود به بازار بورس را از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام دهند تا ریسک سرمایه گذاری آنها کاهش یابد و با مدیریت حرفه ای دارایی ها به بازدهی معقولی از این بازار دست پیدا کنند.

آمار و ارقام صندوق های ETF در مردادماه 99

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس موسوم به صندوق ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی مردادماه 99 می پردازد.صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (مردادماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.


پربازده ترین صندوق های ETF درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF درآمد ثابت

در ماهی که عملکرد بازار بورس پس از مدتها منفی شد و شاخص کل بورس بیش از 8 درصد افت کرد، صندوق های با درآمد ثابت بازدهی پایداری داشتند و توانستند از جو منفی ایجاد شده در بازار سهام در امان بمانند.

بدترین عملکرد در بین صندوق های درآمد ثابت را صندوق داریک کسب کرد. این صندوق در مردادماه 99 بازدهی منفی یک و نیم درصد داشت.

صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه تمدن در بازار سرمایه فعالیت می کند؛ در مردادماه 99 بهترین عملکرد را داشت و با 2.6% بازدهی ماهانه در صدر جدول جای گرفت.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( مرداد 99 )
اولپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس۲.۶
دومارمغان ایرانیانارمغان1.91
سومسپهر خبرگان نفتسخند1.86
چهارمدارا الگوریتمدارا1.84
پنجمگنجینه یکم آویدگنجین1.81
ششمتوازن معیاردمعیار1.81
هفتمبا درآمد ثابت کمندکمند1.52
هشتماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.46
نهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.30
دهمآرمان آتی کوثرآکورد1.22
یازدهممشترک آسمان امیدآسامید1.10
دوازدهمفیروزه آسیافیروزا1.09
سیزدهمبا درآمد ثابت کیانکیان1.09
چهاردهمافرا نماد پایدارافران1.00
پانزدهمگنجینه آینده روشنصایند0.96
شانزدهمیاقوت آگاهیاقوت0.93
هفدهمامین یکم فرداامین یکم0.81
هجدهمپارند پایدار سپهرپارند0.67
نوزدهمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم0.48
بیستماعتماد داریکداریک1.5-
بیست و یکمسپر سرمایه بیدارسپرعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.

 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله “سپر سرمایه بیدار” جهت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد «سپر ،(SEPAR)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت پذیره‌نویسی اولیه از شنبه ۴ مردادماه آغاز و تا چهارشنبه ۸ مردادماه بود ولی هنوز قابل معامله نشده است.


پربازده ترین صندوق های ETF سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF سهامی

در مردادماه 99 بسیاری از سرمایه گذاران سودهای گذشته را از دست دادند و حتی کسانی که تازه واردتر شده بودند، با کاهش ارزش دارایی ها در بازار سهام مواجه شدند. در همین مدت سه صندوق ETF سهامی توانستند بازده مثبت کسب کنند. صندوق های “آتیمس”، “سرو” و “آساس” سه صندوق برتر در مردادماه 99 بودند که برخلاف روند منفی بازار بورس، بازدهی مثبتی داشتند.

بدترین بازدهی هم در صندوق “دارا یکم” اتفاق افتاد که طی آن بازده صندوق واسطه گری مالی یکم 12.08 درصد افت کرد.

پذیره نویسی صندوق ثروت بازنشستگی کشوری با نماد “مدیر” آغاز شد ولی هنوز نماد آن قابل معامله نشده است. اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)
اولآرمان آتیه درخشان مسآتیمس2.75
دومسرو سودمند مدبرانسرو2.64
سومآسمان آرمانی سهامآساس2.12
چهارمهستی بخش آگاهآگاس0.31-
پنجمافق ملتافق ملت0.71-
ششمارزش آفرین بیدارارزش0.93-
هفتمامین تدبیرگران فرداالماس1.51-
هشتمسپهر کاریزماکاریس1.79-
نهمتجارت شاخصی کاردانکاردان2.34-
دهمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه3.35-
یازدهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس5.31-
دوازدهمآوای معیارآوا5.68-
سیزدهمبذر امید آفرینبذر5.84-
چهاردهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم12.08-
پانزدهمثروت بازنشستگی کشوریمدیرعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.

چرا اختلاف قیمت صندوق های ETF با قیمتNAV آن ریسک دارد؟

در این گزارش کارشناسان سیگنال، درصد بازدهی صندوق های ETF بر اساس تغییرات قیمت NAV صندوق در بازه زمانی مردادماه 99 را محاسبه کرده اند. با توجه به اختلاف قیمت معاملاتی و NAV هر واحد سرمایه گذاری، ممکن است بازدهی عنوان شده در صندوق های قابل معامله در بورس با عملکرد نهایی آنها مطابقت نداشته باشد.

به تفاوت بازدهی صندوق از نظر قیمت معاملاتی و قیمت NAV در دو مثال زیر دقت کنید:

در صندوق هستی بخش آگاه (آگاس) قیمت NAV در یکم مردادماه 302.018 ریال و در پایان مردادماه 301.086 ریال ثبت شده است بنابراین بازدهی صندوق -0.31 درصد است.

حال اگر قیمت معاملاتی این صندوق را بررسی کنیم خواهیم دید که قیمت باز شدن صندوق آگاس در یکم مردادماه برابر 281.330 ریال و در پایان مردادماه برابر با 300.000 ریال بوده است. در این صورت بازدهی صندوق ETF آگاس مثبت 6.6 درصد محاسبه می شود. مشاهده می شود که فاصله حدود 7 درصدی بین بازدهی صندوق بر اساس NAV و بر اساس قیمت معامله صندوق ایجاد شده است.

مثال دیگر صندوق توسعه اندوخته آینده است. در صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) قیمت NAV در یکم مردادماه 221.156 ریال و در پایان مردادماه 209419 ریال ثبت شده است بنابراین بازدهی صندوق -5.3 درصد است.

حال اگر قیمت معاملاتی این صندوق را بررسی کنیم خواهیم دید که قیمت باز شدن صندوق اطلس در یکم مردادماه برابر 213.000 ریال و در پایان مردادماه برابر با 205.950 ریال بوده است. در این صورت بازدهی صندوق ETF اطلس منفی 3.3 درصد محاسبه می شود. مشاهده می شود که فاصله 2 درصدی بین بازدهی صندوق بر اساس NAV و بر اساس قیمت معامله صندوق ایجاد شده است.

 این مسئله به دلیل فشار زیاد تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در صندوق هایETF  اتفاق می افتد و تغییرات قیمت صندوق را غیرمنطقی جلوه می دهد. بدیهی ست در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق بالاتر باشد ریسک زیادی برای خریداران صندوق ایجاد می شود و در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق پایین تر باشد برای خریداران جذاب تر خواهد بود چراکه در این حال قیمت صندوق زیر ارزش ذاتی آن قرار دارد.


پربازده ترین صندوق های ETF مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF مختلط

صندوق سپهر اندیشه نوین که در ماه های اخیر بازدهی خوبی نسبت به سایر صندوق ها داشته است در مردادماه هم نشان داد که مدیریت خوبی دارد و زمانی که بازار منفی باشد می تواند بازدهی خود را در حد قابل قبولی حفظ کند. دو صندوق دیگر بازدهی منفی داشتند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)
اولسپهر اندیشه نوینصنوین0.93
دومثروت آفرین پارسیانثروتم2.68-
سومآرمان سپهر آشناآسام4.06-
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس در اواخر اردیبهشت ماه سال 1395 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری فعالیت خود را آغاز نمود.

فعالیت این صندوق زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میگیرد و سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد.

این صندوق در 7 روز گذشته بازدهی حدود 16 درصدی را از خود به ثبت رسانده است که حدود 5 درصد بیشتر از بازده هفتگی بازار بوده است.

در جدول زیر میزان بازدهی ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و سالانه این صندوق ارائه شده است:

بازدهی دوره ای صندوق آرمان آتیه درخشان مس

بررسی پورتفو سرمایه گذاری بخش سهام این شرکت در خرداد ماه، نشان می دهد که عمده سرمایه گذاری این شرکت در گروه بانکی صورت گرفته است (بانک سینا، صادرات، ملت و پاسارگاد). در رتبه های بعدی سهام گروه بهمن (خبهمن)، چادرملو (کچاد) ، ملی مس (فملی)، سرمایه گذاری معدن و فلزات (ومعادن) و ایران خودرو (خودرو) قرار گرفته اند.

بر طبق اطلاعت منتشر شده در سایت صندوق، قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 224245 ریال اعلام شده است و امروز بیش از 1.15 میلیون برگ سهم با قیمت پایانی 231214 ریال (6.6%+) داد و ستد شد.

از دید تکنیکالی این نماد درون یک کانال صعودی در حال حرکت است و در روزهای گذشته توانسته است از سقف کانال میان مدتی خود عبور کند و در صورت ادامه افزایش تقاضا، این پتانسیل را برای رسیدن به اهداف 27760 تومان و 38000 تومان را در خود می‌بیند.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

در صورت افزایش عرضه ها در سهم و شروع روند نزولی، حمایت های آن را می توان حوالی 20500 تومان و 15887 تومان در نظر گرفت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

با ثبت رکورد بی سابقه در شاخص کل در تاریخ 17 آذر ماه 98 صندوق های سرمایه گذاری بورسی هم عملکرد بسیار خوبی داشتند.

بازار به صندوق های بورسی روی خوش نشان داد و همه صندوق ها مثبت شدند.

رصد عملکرد بورس و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بورسی (ETF)

به گزارش سیگنال، 17 آذر 98  روز سراسر مثبت و سودآوری برای صندوق های بورسی بود. در هفدهم آذر ماه 98 شاخص کل بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

صندوق های بورسی (سهامی و مختلط) که عمده ی سرمایه گذاری شان در سهام پذیرفته شده در بورس انجام شده است متاثر از رشد حدود چهار هزار واحدی شاخص کل همگی سبزپوش شدند.


بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی سهامی


در میان صندوق های بورسی سهامی:

 1. صندوق توسعه اندوخته آینده (نماد: اطلس) با 3.58 درصد بهترین رشد را داشت.
 2. صندوق سرو سودمند مدبران (نماد: سرو) که آخرین صندوق سهامی پذیرفته شده در بورس است، با 3.07 درصد در رده دوم بالاترین بازدهی امروز قرار گرفت.
 3. امین تدبیرگران فردا با 2.57%
 4. هستی بخش آگاه با 2.5%
 5. سپهر کاریزما با 2.35%
 6. آرمان آتیه درخشان مس با 1.79%
 7. آسمان آرمانی سهام با 1.24%
 8. افق ملت با 0.71% در رتبه های بعدی صندوق های بورسی سهامی قرار گرفتند.

رشد همگانی صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس نشان می دهد که اولا این صندوق ها کاملا مطابق با رشد بازار سرمایه بازدهی یا کاهش ارزش خواهند داشت ثانیا به دلیل مدیریت های مختلف در این صندوق ها میزان بازدهی ها متفاوت خواهد بود. خوانندگان گرامی با مراجعه به بخش گزارش های تحلیلی صندوق های سرمایه گذاری می توانند از بررسی کارشناسان سیگنال در رابطه با تحلیل عملکرد صندوق ها بهره ببرند.


بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی مختلط


در صندوق های مختلط قابل معامله در بورس نیز وضعیت مثبت بود. صندوق های مختلط که حدودا نیمی از دارایی ها را در سهام سرمایه گذاری می کنند از افزایش 4 هزار واحدی شاخص کل تاثیر پذیرفتند.

در بورس سه صندوق سرمایه گذاری از نوع مختلط فعالیت می کنند و سایر صندوق های مختلط به شکل های دیگر در دسترس سرمایه گذاران می باشند.

 1. صندوق مختلط ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 1.41 % در رتبه اول
 2. سپهر اندیشه نوین با 0.74% در رتبه دوم
 3. آرمان سپهر آشنا با 0.64% در رتبه سوم صندوق های بورسی مختلط قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، صندوق سرمایه‌گذاری بهترین گزینه برای کسانی هستند که به تازگی وارد بورس شده و هنوز امکان تحلیل سهام شرکت‌ها و انتخاب بهترین گزینه برای خرید سهام را ندارند. این افراد می‌توانند به جای سرمایه‌گذاری پرریسکی مثل خرید سهام شرکت‌ها سراغ صندوق‌ها بروند. صندوق‌ها معمولا قابل معامله در بورس نیستند و برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری باید به شعبه صندوق مراجعه کنید. در طرف مقابل صندوق‌های ETF شرایط بسیار راحت تری برای معامله و خرید دارند و شما می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزاری، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را خرید و فروش کنید.

در این میان بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی فعال در بورس از ابتدای سال جاری تا کنون (23 تیرماه) قابل توجه است. به طوریکه بازدهی این صندوق ها تا محدوده 250درصد نیز پیش رفت. در این راستا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت با کسب بازدهی بیش از  248 درصدی از ابتدای سال جاری تا کنون (طی 70روز کاری)  به عنوان برترین ETF سهامی شناخته شد.

نگاهی به عملکرد دیگر صندوق های قابل معامله سهامی در این بازه 70 روز کاری ابتدای سال نشان می دهد که صندوق سپهر کاریزما با ثبت بازدهی 246.8 درصدی با اختلاف اندکی از افق ملت، در رتبه دوم جای گرفته است. در ادامه این روند نیز رتبه سوم به صندوق قابل معامله تجارت شاخصی کاردان تعلق گرفت که توانست بازدهی در حدود 243درصدی را به نمایش گذارد. صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه نیز با کسب بازدهی بیش از 240 از ابتدای سال تا پایان 23 تیرماه در فهرست دیگر برترین صندوق ها قرار گرفت.

در ادامه این روند نیز صندوق های بذر امید آفرین ، سرو سودمند مدبران ، هستی بخش آگاه و آرمان آتیه درخشان مس نیز توانستند سودی بیش از 200 درصد را از ابتدای سال جاری تا کنون (23تیرماه) کسب کنند و در فهرست برترین ها جای گیرند.

نگاهی به عملکرد  نخستین ETF دولتی

در همین راستا صندوق واسطه گری مالی یکم به عنوان نخستین ETF دولتی، در حالی از  7تیرماه امسال شاهد آغاز معاملات خود در بازار سهام بود که طی این مدت (یعنی 12روز کاری) توانست بازدهی قابل توجه بیش از 185 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند. یادآور می شود صندوق «دارا یکم» باقیمانده سهام دولت در 5  شرکت شامل بانک‌های تجارت، ملت و صادرات به همراه دو شرکت بیمه اتکایی امین و البرز را عرضه کرد. واحدهای این صندوق که در زمان پذیره‌نویسی 10 هزار تومان بودند در پی رشد و افزایش قیمت سهام شرکت‌های حاضر ارزش بیشتری یافتند و حدود 27 هزار تومان در معاملات دیروز داد و ستد شدند . البته طبق گفته های سیاست گذاران اقتصادی، قرار است باقیمانده سهام دولت در دیگر شرکتها نیز از جمله گروه فلزی، پالایشی و خودرویی نیز در قالب دو ETF دیگر نیز در آینده نزدیک عرضه شود.

رتبه

نام صندوق

نماد بورسی

درصد بازدهی(از ابتدای سال تا 23 تیرماه99)

اول

افق ملت

افق ملت

248.2

دوم

سپهر کاریزما

کاریس

246.8

سوم

تجارت شاخصی کاردان

کاردان

242.9

چهارم

شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

فیروزه

240.6

پنجم

بذر امید آفرین

بذر

229.3

ششم

سرو سودمند مدبران

سرو

225.2

هفتم

هستی بخش آگاه

آگاس

211.0

هشتم

آرمان آتیه درخشان مس

آتیمس

209.4

نهم

آسمان آرمانی سهام

آساس

198.4

دهم

واسطه گری مالی یکم

دارا یکم

185.5

یازدهم

توسعه اندوخته آینده

اطلس

179.8

دوازدهم

امین تدبیرگران فردا

الماس

172.4

صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همان ETFها را می‌توان یک دارایی ارزشمندی در سبد دارایی هر سرمایه‌گذار از مدیران مالی بزرگترین سازمان‌ها گرفته تا یک سرمایه‌گذار مبتدی ، قلمداد کرد. نحوه فعالیت صندوق‌های قابل معامله در بورس ساده است. یک ETF در بورس مانند سهام معامله می‌شود و کارکرد آن شبیه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و نحوه خرید آن مانند دیگر سهام معامله شده در بازار است. به این ترتیب برای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله نیازی به مراجعه به آن صندوق و اعلام درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری نیست و هر فرد سرمایه گذار می تواند یا خود شخصا از طریق بستر آنلاین کارگزاری ، واحدهای صندوق مزبور را خریداری کند و یا با تماس با کارگزاری خود اقدام به خرید داشته باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

اما از آنجایی که ورود به بازار بورس و معاملات سهام فعالیتی حرفه ای و زمانبر است، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند واحد های صندوق های سرمایه گذاری را خریداری کنند. با این کار به شکل غیر مستقیم  بازار بورس وارد می شوند و ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش می دهند.

نمودار شاخص کل

در زیر یکی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را با شاخص کل مقایسه کرده ایم.

تحلیل و مقایسه رشد صندوق های قابل معامله در بورس با شاخص کل
جهت مشاهده تصویر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

 نمودار صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس (آتیمس)

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس (با نماد آتیمس) با رشد 43 درصدی از ابتدای سال تاکنون توانسته است عملکردی نزدیک به شاخص کل را به ثبت برساند.

تحلیل و مقایسه رشد صندوق های قابل معامله در بورس با شاخص کل
جهت مشاهده تصویر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را می توان مشابه سهام در ساعات باز بودن بازار بورس معامله کرد. برای مشاهده ی اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری می‌توانید اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

با توجه به آخرین به‌روزرسانی صندوق‌ها، صندوق آرمان آتیه درخشان مس با کسب 6 درصد بازدهی، بیشترین بازدهی را در بین تمامی صندوق‌ها به دست آورده ‌است. جدول زیر سه صندوق پربازده هفته منتهی به 1398/04/23 را نشان می‌دهد.

ردیف نام صندوق نوع صندوق بازده دوره
گزارش
بازده در یک
 سال گذشته
قیمت هر واحد
صندوق (ریال)
مدیر صندوق
1 آرمان آتیه درخشان مس قابل معامله سهامی 6.0% 139.5% 37,502 تامین سرمایه تمدن
2 ثروت آفرین تمدن سهامی 5.3% 134.6% 10,211,053 تامین سرمایه تمدن
3 مشترک رشد سامان سهامی 4.5% 100.7% 2,482,576 کارگزاری بانک سامان

در نمودار زیر شاخص کل صندوق‌های مشترک سهامی با شاخص‌های بورس و فرابورس طی یک ماه اخیر (منتهی به 23 تیر ‌‌ماه 1398) مقایسه شده است. مقایسه شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به شاخص فرابورس و بورس عملکرد ضعیف‌تری را کسب کرده است.

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم تیر ماه 1398)

سهم صنایع در صندوق های سرمایه گذاری

نمودار بعدی سهم صنایع را در پرتفوی صندوق‌ها سرمایه­‌گذاری در تاریخ 23 تیر‌‌ ماه نشان می­‌دهد:

گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری (هفته سوم تیر ماه 1398)

ورود و خروج جریان نقد و خالص ارزش دارایی

در هفته منتهی به 1398/04/23 خالص خروج سرمایه از صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 5,879 میلیارد ریال بوده است. ورود پول به کل صندوق‌ها (به واسطه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری) طی هفته گذشته 29,980 میلیارد ریال بوده است. از طرفی خروج پول از کل صندوق‌ها (به واسطه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) 35,859 میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص خروج سرمایه با مبلغ 7,648 میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده است.  

خالص ارزش کل دارایی صندوق¬‌های سرمایه‌گذاری با  10,453 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 1,606,167 میلیارد ریال رسید. بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها نیز مربوط به صندوق‌های بادرآمد ثابت بوده است که با 3,906 میلیارد ریال افزایش به مبلغ  1,459,904 میلیارد ریال رسیده است. کمترین افزایش خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های سهامی بوده که با 783 میلیارد ریال افزایش به مبلغ 26,212 میلیارد ریال رسیده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال، پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته گذشته “سپهر کاریزما” با 7.4 درصد بازدهی بوده است. این صندوق در دوره‌ه یک  ساله نیز بازده 119.8 درصدی را ثبت کرده است. صندوق سرمایه گذاری “هستی بخش آگاه” با 6.3 درصد بازدهی هفتگی، دومین صندوق پربازده هفته گذشته در بین صندوق‌های قابل معامله بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “افق ملت” با 6 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های قابل معامله فعال در بازار سرمایه در هفته گذشته 2.9 درصد بوده است.

در جدول زیر  پنج مورد از پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله هفته منتهی به 25/01/1398 آورده شده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ رصد سیستمی اطلاعات مالی):

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
 (درصد)
بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 سپهر کاریزما 7.4% 119.8% 566 سبدگردان کاریزما
2 هستی بخش آگاه 6.3% 108.8% 203 کارگزاری آگاه
3 افق ملت 6.0% 0.0% 221 تأمین سرمایه بانک ملت
4 آرمان آتیه درخشان مس 4.9% 134.6% 304 تامین سرمایه تمدن
5 تجارت شاخصی کاردان 4.8% 95.2% 294 تامین سرمایه کاردان

در نمودار زیر پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته منتهی به 25 فروردین ماه 1398 با یکدیگر مقایسه شده اند:

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله (هفته منتهی به 25 فروردین ماه 1398)

واحدهای سرمایه گذاری این نوع از صندوق‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه گذاری در این صندوق ها کافی است مانند سایر سهام شرکت‌های فعال در بورس، از طریق کد بورسی سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری برای آنها ارائه شود. این در حالی است که برای سرمایه گذاری در سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک باید برای هر سفارش، واحدهای سرمایه گذاری جدید صادر گردد و به منظور برداشت وجوه سرمایه گذاری شده، باید واحدهای سرمایه گذاری صادر شده ابطال گردند.

صندوق‌های قابل معامله خود انواع مختلفی از جمله صندوق های قابل معامله سهامی، مختلط و با درآمد ثابت می‌باشند. یکی از مزایای سرمایهگذاری در صندوق‌های قابل معامله خرید و فروش آسان واحد سرمایه گذاری این صندوق‌ها است. قیمت هر واحد سرمایه گذاری این صندوق ها از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال پربازده ترین صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در سال 97، “آرمان آتیه درخشان مس” با 121.6 درصد بازدهی بوده است. صندوق  “سپهر کاریزما” با 103.6 درصد بازدهی سالانه، دومین صندوق پربازده سال گذشته در بین صندوق‌های قابل معامله بوده  است. رتبه سوم را نیز صندوق “هستی بخش آگاه” با 94.7 درصد کسب کرده است. لازم به ذکر است که میانگین بازدهی صندوق‌های قابل معامله فعال در بازار سرمایه در سال گذشته 56.4 درصد بوده است. صندوق‌های قابل معامله با توجه به این‌که شامل صندوق‌های سهامی، مختلط و با درآمد ثابت می‌باشند و میانگین بازده اعلام شده نیز شامل همه این صندوق‌ها می‌باشد، این بازدهی بیشتر از بازده صندوق‌های با درآمد ثابت و کمتر از بازده صندوق‌های سهامی‌ است.

در جدول زیر  5 مورد از پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سال 97 آورده شده است. (برگرفته از سامانه رسام؛ صفر تا صد صندوق‌های سرمایه‌گذاری):

ردیف نام صندوق بازده سال گذشته
(درصد)
خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
مدیر
1 آرمان آتیه درخشان مس 121.6% 289 تامین سرمایه تمدن
2 سپهر کاریزما 103.6% 478 سبدگردان کاریزما
3 هستی بخش آگاه 94.7% 191 کارگزاری آگاه
4 توسعه اندوخته آینده 91.7% 324 سبدگردان انتخاب مفید
5 تجارت شاخصی کاردان 85.9% 281 تامین سرمایه کاردان

در نمودار زیر پربازده‌ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله با هم مقایسه شده‌اند:

پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سال 97

واحدهای سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کافی است مانند سایر سهام شرکت‌های فعال در بورس، از طریق کد بورسی سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها ارائه شود. این در حالی است که برای سرمایه گذاری در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید برای هر سفارش واحدهای سرمایه‌گذاری جدید صادر گردد و به منظور برداشت وجوه سرمایه‌گذاری شده، باید واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده ابطال گردند. صندوق‌های قابل معامله خود انواع مختلفی ازجمله صندوق‌های قابل معامله سهامی، مختلط  و با درآمد ثابت می‌باشند. یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله خریدوفروش آسان واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها است. قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.