صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک البرز

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: سبدگردان امید نهایت نگر

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/02/23

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.alborzfunds.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,005,175

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 847,779

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,004,032

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,152,221

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 851,197 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
0.8 ٪
سه ماه گذشته
2.68 ٪
شش ماه گذشته
8.96 ٪
یک سال گذشته
16.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
349.81 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر