مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک آتیه نوین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/26

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://atiehnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,832

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 157,195,915

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,090

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 2,804,085

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 157,681,761 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.33 ٪
یک ماه گذشته
0.47 ٪
سه ماه گذشته
3.73 ٪
شش ماه گذشته
8.53 ٪
یک سال گذشته
18.68 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
258.37 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر