صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : حکمت آشنا ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مديريت رهيافت و همكاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/04/10

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

آدرس سایت: http://www.afund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,005,858

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 15,871,633

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,991

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 19,128,367

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,934,992 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.35 ٪
یک ماه گذشته
1.64 ٪
سه ماه گذشته
5.04 ٪
شش ماه گذشته
10.1 ٪
یک سال گذشته
20.48 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
74.88 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر