مشخصات صندوق

نام صندوق : بذر امید آفرین

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/08/16

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.bazreomidfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 105,691

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 33,656,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 105,003

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 666,343,600

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,534,011 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.19 ٪
یک ماه گذشته
-1.93 ٪
سه ماه گذشته
-10.76 ٪
شش ماه گذشته
16.78 ٪
یک سال گذشته
-4.76 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
297.97 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر