مشخصات صندوق

نام صندوق : امین تدبیرگران فردا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیر صندوق: سبدگردان تدبير

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/06/11

حسابرس: ندوین و همکاران

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 106,907

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,678,690

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 106,219

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,321,310

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,240,494 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.2 ٪
یک ماه گذشته
-5.33 ٪
سه ماه گذشته
-19.42 ٪
شش ماه گذشته
13.07 ٪
یک سال گذشته
-14.07 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
940.54 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر