کشف قیمت ۱۶۹۵۰ ریالی هر سهم افق کوروش
سنا
تعداد 50 میلیون سهم، معادل 5 درصد از سهام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با نماد (افق) عرضه اولیه شد.
عرضه اولیه سهام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد “افق”
بورس اخبار
عرضه اولیه سهام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نماد "افق" روز شنبه مورخ 27 / 11 / 1397 در بورس تهران انجام می شود.