اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/24
سیگنال -
در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ امروز 24 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
سیگنال رکود از منحنی اوراق
دنیای اقتصاد -
تفاضل بازدهی اوراق کوتاه‌مدت از بلندمدت درواقع نسخه ۳ ماهه از ۱۰ ساله در طول هفته گذشته به سمت خطی شدن پیش می‌رفت که از این مرحله نیز در زمان کوتاهی تجاوز کرد و نرخ بازدهی ۱۰ ساله از ۳ ماه کوچک‌تر شد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/23
سیگنال -
در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/22
سیگنال -
در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/21
سیگنال -
در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.