همراه اول آماده پاسخ گویی به سئوالات و تحلیل‌گران سهامداران شد
بورس پرس
همراه اول آماده پاسخ گویی به سئوالات و تحلیل‌گران سهامداران در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه شد.
تحلیل یک کارگزاری از عملکرد مالی یک ساله “همراه” و مقایسه با دوره قبل
بورس پرس
عملکرد شرکت بورسی همراه اول طی سال ۹۷ توسط یک کارگزاری بررسی و با درآمدها و بهای تمام شده آن در سال قبل از آن، مورد بررسی قرار گرفت.