گزارشی از عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان)
سیگنال
سهام ومهان در روز دوشنبه 1398/11/21 با روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به عموم سهامداران عرضه می شود.
نتیجه کنفرانس اطلاعاتی وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد وآوا که به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد متوقف شده بود، به سوالات و ابهامات مطرح شده در سامانه تدان پاسخ داد.
بازدهی 138 درصدی نماد وآوا در بازار سرمایه
سیگنال
نماد تازه عرضه اولیه ای شده وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین) با 49 میلیون معامله دوباره صف خرید شد.
بازدهی عرضه اولیه وآوا (شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) از مرز 100 درصد نیز گذشت !
سیگنال
بازدهی عرضه اولیه وآوا (شرکت سرمایه گذاری آوا نوین) طی معاملات دیروز از مرز سه رقمی نیز گذشت. این عرضه اولیه تاکنون بازدهی خالص 103 درصدی را برای سهامدارن خود به ارمغان آورده است.
عرضه اولیه ومهان (شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان) درج نماد شد
سیگنال
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با نماد ومهان در گروه سرمایه گذاری ها و بازار فرابورس درج گردید و یک قدم به عرضه اولیه در بازار سرمایه نزدیک تر شد.