معرفی شرکت سرمایه گذاری پویا (نماد : وپویا)
سیگنال
شرکت سرمایه‌گذاری پویا در سال 1382 به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى تهران شروع به فعالیت کرده است.
در عرضه اولیه وپویا به هر کد چند سهم رسید؟
سیگنال
عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری پویا امروز از ساعت 7:30 تا 12:30 ادامه داشت و د رنهایت 2 میلیون و 579 هزار و 755 نفر در آن شرکت کردند.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه وپویا اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش نماد "وپویا" از ساعت 07:30 الی 11:00 روز چهار شنبه 4 تیرماه می باشد که امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر خواهد بود.
شروع عرضه اولیه های تابستان 99 با شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا)
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری پویا (وپویا) اولین عرضه اولیه تابستان سال 99 خواهد بود و چهارشنبه این هفته 4 تیر ماه عرضه اولیه خواهد شد.
صبا رکورد میزان مشارکت در عرضه اولیه ها را شکست !
سیگنال
عرضه اولیه صبا (سرمایه گذاری صبا تامین) با مشارکت بیش از یک میلیون و 944 هزار نفری همراه بود که نسبت به رکورد عرضه اولیه تملت افزایش قابل توجهی داشت.