تحرکات صندوق های سرمایه گذاری در هفته منتهی به 7 مردادماه 1400

تحرکات صندوق های سرمایه گذاری در هفته منتهی به 7 مردادماه 1400

صندوق های سهامی مشترک ارزش کاوان آینده و مشترک یکم اکسیر فارابی بالاترین حجم خریدهای هفته اخیر را در سهام انجام دادند. این 2 صندوق جزو صندوق هایی هستند که مدیران آن با خرید و فروش مداوم سهام سعی در کسب بازدهی بالا دارند. باید دید آیا این کار ریسک سرمایه گذاری در آن ها با چالش رو به رو خواهد کرد یا اینکه برگشت این صندوق ها به مدار صعودی را تسهیل خواهد نمود.

سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید:

مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق سرمایه گذاری (نوع)نام شرکت (نماد بورسی)تعداد سهم
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی)سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتی)2,455,559
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی)مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وکبهمن)1,575,454
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی)سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت)232,093
سپهر کاریزما (سهامی)سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت)20,000
مشترک پیشرو (سهامی)سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ (وتوشه)40,000
سهم آشنا (سهامی)نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)100,000
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی)كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچین)258,911
مشترک یکم اکسیر فارابی (سهامی)سرمايه گذاري ارس صبا (وارس)388,205
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت)تامين سرمايه نوين (تنوین)2,273,750
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت)فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال)11,978,525
امین یکم فردا (با درآمد ثابت)تامين سرمايه امين (امین)9,994,368
امین آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار)173,931
حکمت آشنا ایرانیان (با درآمد ثابت)صندوق س شاخصي بازارآشنا (وبازار)218,625
مشترک بانک مسکن (با درآمد ثابت)ص.س. زمين و ساختمان نگين شهر ری (نگین)125,165
اوج ملت (با درآمد ثابت)صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت)15,947
آسمان امید (با درآمد ثابت)صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس)157,280
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت)سرمايه‌گذاری ‌بوعلی‌ (وبوعلی)300,000
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (با درآمد ثابت)بانك خاورميانه (وخاور)1,260,000

مهمترین فروش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق سرمایه گذارینام شرکت (نماد بورسی)تعداد سهم
مشترک پیشرو (سهامی)فولاد اميركبيركاشان (فجر)(369,623)
مشترک رشد سامان (سهامی)فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (کاذر)(2,242,489)
مشترک امید توسعه (سهامی)پارس‌ دارو (دپارس)(1,000,000)
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت)تامين سرمايه نوين (تنوین)(29,300,000)
ارزش آفرینان دی (با درآمد ثابت)صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند)(225,115)
مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت)صندوق سرمايه‌گذاری سپهر اندیشه نوین (صنوین)(60,000)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
29 شهریور 1400