بنر اندیشه صبا در مقالات

گزارش هفتگی صندوق های بورسی | 28 آذر 1400

گزارش هفتگی صندوق های بورسی | 28 آذر 1400

صندوق‌های درآمد ثابت؛ تنها ETFهای سودساز

زمانی که بازدهی بازار منفی است، حفظ ارزش دارایی اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران پیدا می‌کند. همانطور که می‌بینید، در هفته گذشته شاهد افت تقریبی 5 درصد برای شاخص کل بازار سهام بوده‌ایم. اگرچه میانگین بازدهی نمادهای ETF نیز منفی بوده اما تفاوت آشکاری با عملکرد شاخص‌ها داشته که این امر به دلیل مدیریت سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

دقت کنید، با وجود این که عموم صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی مثبت داشتند اما میانگین آن‌ها از 0.5 درصد فراتر نرفته است. از طرفی عموم صندوق‌های سهامی بازدهی منفی داشته اما پربازده‌ترین نماد ETF در تمامی گروه‌ها، نماد سهامی «ثروتم» با 14.2 درصد بازدهی بوده است. این امر نشان می‌دهد که صندوق‌های درآمد ثابت همواره به دنبال حفظ بازدهی خود هستند، هر چند که مقدار عددی آن چشمگیر نباشد. اما گروه سهامی نوسان زیادی را در بازدهی خود تجربه می‌کند. پس بالطبع ریسک صندوق‌های سهامی بیشتر از گروه درآمد ثابت می‌باشد.

بررسی عملکرد صندوق‌های سهامی:

مقادیر بازدهی و حباب نمادهای این گروه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. بازدهی در این گروه از منفی 6.7 تا مثبت 14.2 درصد متغیر بوده است. پربازده‌ترین نماد، «ثروتم» و کم‌بازده‌ترین نماد نیز «آوا» بوده است.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

به طور کلی پایداری در بازدهی یک امتیاز مثبت در بررسی وضعیت نماد است. اما داستان برای حباب صندوق کمی متفاوت است. اگر یک صندوق دارای حباب منفی(یا مثبت) باشد و هر هفته مقدار این حباب کوچکتر(یا بزرگتر) شود، نشان می‌دهد که بازارگردان صندوق نتوانسته به خوبی صندوق خود را مدیریت کند. پس در کنار مقدار عددی حباب باید سابقه آن نیز بررسی شود.

3 نماد ETF سهامی که در یک ماه اخیر بیشترین نوسان در حباب را داشتند، شامل «ثروتم»، «فراز» و «الماس» می‌باشد. همچنین با توجه به این که سرمایه‌گذاران صندوق‌های سهامی به دنبال ریسک و بازدهی بیشتر هستند، نمادهایی ک برای هفته‌ها جز نمادهای پربازده بوده‌اند، احتمالا جذابیت بیشتری برایشان دارد. با بررسی داده‌های ماهانه، نماد فراز با ثبت بازدهی‌های 0.04، 0.09، 0.04 و 0.04 برای 3 هفته و نماد «الماس» نیز با ثبت اعداد -0.16، -3.39، -3.2 و 0.73 برای 2 هفته جز 5 نماد پربازده بوده‌اند.

بررسی عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت:

در این گروه بازدهی از مثبت 0.43 با نماد «تصمیم» آغاز و تا منفی 0.11 با نماد «سخند» کاهش یافته است.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

در گروه صندوق‌های درآمد ثابت ریسک همواره معیار مهمی برای انتخاب نمادها بوده است. به همین منظور در نمودار زیر وزن سهام در سبد هر یک از صندوق‌ها را به عنوان معیاری برای ریسک آن صندوق نشان داده‌ایم:

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

بر این اساس در هفته گذشته نماد «همای» با 0.4 درصد سهام کم‌ریسک‌ترین و «تصمیم» با 25 درصد سهام پرریسک‌ترین نمادها بوده‌اند.

با بررسی دیتای ماهانه این گروه نیز نمادهای «دارا»، «کامیاب»، «سپاس» و «سخند» برای 2 هفته جز 5 نماد پربازده و نمادهای «همای»، «ثبات»، «کارین» و «فردا» جز 5 نماد کم‌ریسک در این گروه بوده‌اند.

بررسی عملکرد صندوق‌های مختلط:

تمام نمادهای این گروه بازدهی هفتگی منفی داشته اگرچه عملکرد نماد «آسام» به نسبت سایرین بهتر بوده است. کم‌ریسک‌ترین نماد از نظر وزن سهام در پرتفو نیز نماد «صنوین» با 42.7 درصد می‌باشد.

در این گروه نماد «آسام» با ثبت بازدهی‌های -1.41، -1.33، -0.44 و -0.76 برای 3 هفته پربازده‌ترین نماد گروه بوده است. همچنین بررسی حباب هفتگی این نماد نیز نشان می‌دهد که بازارگردان صندوق به خوبی آن را مدیریت کرده است. اگرچه از نظر وزن سهام در سبد صندوق‌ها، نماد «صنوین» نماد کم‌ریسک‌تری محسوب می‌شود.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

بررسی عملکرد صندوق‌های کشاورزی:

در این گروه هر دو نماد بازدهی هفتگی منفی داشته‌اند. اگرچه بررسی دیتای ماهانه نشان می‌دهد که نماد سحرخیز با 8.8 درصد بازدهی، حدود 3.5 درصد بهتر از نماد «نهال» عمل کرده است. البته باید به این نکته توجه کرد که نماد «سحرخیز» در ماه گذشته حدود 20 درصد از وزن سهام در سبد یا همان ریسک خود را کاهش داده است.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

بررسی عملکرد صندوق‌های طلا:

در گروه طلا بازدهی هفتگی تمام نمادها منفی بوده است. اگرچه دیتای ماهانه نشان می‌دهد که نماد «کهربا» با ثبت اعداد 1.11، -0.12، 5.21 و -0.65 توانسته برای 2 هفته پربازده‌ترین نماد ETF طلا باشد.

برای بررسی ریسک نمادها می‌توان از حباب یا وزن سهام در سبد آن‌ها استفاده کرد. از نظر حباب نماد «گوهر» و از نظر سهم سهام در سبد صندوق، نماد «زر» نمادهای کم‌ریسک‌تری بنظر می‌رسند.

گزارش هفتگی صندوق های بورسی، 25اذرماه1400

دقت کنید که معرفی نمادها به عنوان نمادهای پربازده یا کم‌ریسک لزوما به معنای تاییدی برای انتخاب یا سرمایه‌گذاری در آنها نیست. در این گزارش تنها عملکرد نمادها بررسی شده و انتخاب هر یک بستگی به عوامل دیگری مانند شخصیت سرمایه‌گذاری افراد، شرایط بازار و غیره دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
بنر ترنج در مقالات بنر دریافت تبلیغات در مقالات

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *