کدام شرکت ها در صنعت فلزات اساسی عملکردی بهتری داشته اند؟

کدام شرکت ها در صنعت فلزات اساسی عملکردی بهتری داشته اند؟

صنعت فولاد در واقع فرآوری و تبدیل سنگ آهن به فولاد است که ساده ترین شکل ساخت آن آلیاژ آهن و کربن می باشد. صنعت فلزات اساسی بعد از پتروشیمی، مهمترین صنعت صادراتی کشور می باشد و شاخص فلزات اساسی از سقف خود افت 12 درصدی را تجربه نموده است و اکنون در نزدیکی نقاط حمایتی خود می باشد. لذا در این مقاله به بررسی گروه فلزات اساسی پرداخته و  شرکت هایی که از نظر عملکرد شرایطی بهتری را نسبت به بقیه دارند معرفی می نماییم.

روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه را می‌توانید از کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال پی‌گیری نمائید.

وضعیت صنعت فلزات در جهان

روند تولید فولاد درجهان در نمودار و جدول زیر قابل مشاهده است:

تولید فولاد خام در سال 2020 به 1877 میلیون تن رسید که در این میان ایران با تولید 29 میلیون تن حدودا 1.55 درصد تولید فولاد خام در جهان را در اختیار گرفت.

عملکرد 10 شرکت از گروه فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس

نام سهامقیمت به سود محقق شدهقیمت به فروشقیمت به ارزش دفتریسود خالص
(میلیون ریال)
سود تقسیمی
(ریال)
ارزش بازار
(میلیون ریال)
فولاد6.623.23.816454003181
فجهان11.434.5583266
فملی8.15.34.616022802600
فسبزوار6.43.17.357352500147
ذوب101.073.140056261
فخوز6.12.24.082739800849
فولای8.21.15.226316005
ارفع72.59.222752200191
فولاژ72.54.52349950195
کویر8.11.54.51689151150
  • سه شرکت فولاد، فخوز و فسبزوار کمترین قیمت به سود را در بین هم گروهی ها خود دارد.
  • از منظر قیمت به فروش بهترین عملکرد را ذوب ، فولای و کویر دارند.
  • ارفع در سال گذشته از میزان سود خالص ساخته شده بیشترین سود را نسبت به همگروهی های خود تقسیم نموده است.

جدول زیر به بررسی عملکرد گروه فلزات اساسی از نگاه میزان فروش می پردازد.

نام سهاممبلغ فروش (میلیون ریال)ارزش بازار (میلیارد ریال)فروش به  ارزش بازارحاشیه سود ناخالصجمع بدهی به دارایی هاارزش دفتری
فولاد774.037.745  3.041.340.0000.2549%32%830.851
فجهان67.418.584240.640.0000.2833%36%
فملی422.220.1942.570.000.0000.1670%22%565.053
فسبزوار27.905.377  140.880.0000.1948%35%
ذوب200.419.254252.656.0000.7920%63%83.723
فخوز48.071.440808.000.0000.0542%31%206.657
فولای4.398.9265.586.0000.7810%47%1101
ارفع69.198.974188.064.0000.3635%30%20.840
فولاژ64.206.741197.760.0000.3237%42%43.833
کویر79.866.408149.148.0000.5320%38%32898

دو شرکت ذوب و فولای از منظر میزان فروش نسبت به ارزش بازار عملکرد خوبی را در بین همگروه های خود دارند.

حاشیه سود ناخالص برابر است سود ناخالص به فروش به عبارتی دیگر از میزان فروش شرکت چه میزان سودآوری نصیب شرکت می شود. شرکت های فولاد، فملی و فسبزوار بیشترین حاشیه سود را در بین همگروه های خود داشتند.

نتیجه گیری

معیارهای نسبتی همچون قیمت به سود ، قیمت به فروش و قیمت به ارزش دفتری  تنها معیارهایی جهت مقایسه در وضعیت کنونی می باشد و  با توجه به طرح های توسعه و عملکرد مدیریتی متفاوت هر شرکت نمی توان به طور قطع این شرکت ها را نسبت به همگروهی ها برتر دانست. اگر برای شما سودآوری مهم است توجه به شرکت هایی که قیمت سود پایین تری دارند می توان جذابیت بیشتری داشته باشدو از این نظر شرکت های فولاد و فخوز نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشتند . از منظر حاشیه سود ناخالص فولاد و فملی گزینه های جذابتری نسبت به بقیه هستند. در نهایت اگر فروش برای شما مهم است و فکر میکنید تغییرات آتی شرکت می تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت شود می توانید شرکت های ذوب و فولای را در نظر بگیرید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها
وبینار پیش‌بینی ۵ بازار مالی

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
6 آبان 1400