نگاهی به وضعیت بنیادی به پرداخت ملت(پرداخت)

نگاهی به وضعیت بنیادی به پرداخت ملت(پرداخت)

شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت در زمینه ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات پرداخت(PSP) در حوزه های سخت افزاری ، نرم افزاری وشبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فعالیت می نماید. در حال حاضر 12 شرکت psp  در کل کشور مجوز رسمی جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در کشور را دارند.

ترکیب سهامداران شرکت

پرداخت ملت

میزان سهام شناور شرکت برابر 4 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 3000 میلیون سهم، 142 میلیون سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد وستد قرار می گیرد.

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

پرداخت ملت

محاسبه سهم ارزش پرداخت های الکترونیک  کارتی شاپرک ازتولید ناخالص داخلی داخلی نمایانگر جایگاه  و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به اندازه اقتصاد ملی است. این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است.

از اردیبهشت ماه 99 نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی روند رو به رشدی را در پیش گرفت. به عبارت دیگر رشد تراکنش های شاپرک نسبت به رشد نقدینگی بیشتر بوده است. فراگیری کرونا در استفاده مردم از خدمات الکترونیکی به جای استفاده از پول نقد را می توان از دلایل این رشد نام برد.

در شهریور 1399 ارزش تراکنش ها شاپرک 16.83 درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه مرداد، کاهش 0.08 درصدی داشته است.

در شهریور 1399، ارزش تراکنش های شاپرک افزایش 2.23 درصدی داشته است که در قیاس با رشد 2.69 درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته ، افزایش شاخض نسبت به ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به مرداد  ماه 99 را در پی داشته است.

مقایسه روند شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

پرداخت ملت

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

پرداخت ملت

در شهریور 1399، 2.07 درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در مرداد 99 کاهش 0.03 درصدی را تجربه نموده است. در شهریور 99 میزان نقدینگی به افزایش 2.69 درصدی همراه بوده است و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با افزایش 1.1 درصدی همراه بوده است.

مقایسه آمار ماهانه تراکنش های شاپرک

پرداخت ملت

در آذر ماه 1399 بالغ بر 2691 میلیون تراکنش با ارزش 4191 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پرداز شده که نسبت به آبان ماه رشد 2.4 – درصدی در تعداد و 4.3 – درصدی در ارزش ریالی داشته است.

سهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش

پرداخت ملت

بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی را می توان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان دانست.

عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت

شبکه پرداخت الکترونیک کارتی سه خدمت خرید کالا وخدمات، پرداخت قبض وخرید شارژ و مانده گیری را به جامعه ارائه می نماید.

پرداخت ملت

86 درصد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خدمت خرید و کالا وخدمات بوده است که نسبت به ماه گذشته این سهم کاهش 0.8 درصدی داشته است. همانطور که مشاهده می گردد، خدمت مانده گیری با 5.2 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات در بین خدکات ارائه شده داشته است.

مقایسه نسبت مبلغی و تعدادی انواع خدمات

همزمان با رشد 2.3 درصدی سهم تعداد تراکنش ها خرید کالا و خدمات در آذر 99، سهم مبلغی آن به میزان 0.3 درصد افزایش داشته است. تعداد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در قیاس نقطه به نقطه با کاهش 2 درصدی همراه بوده است.

تعداد ابزار فعال سیستمی

پرداخت ملت

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به آبان ماه رشد 3.6 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر می رسد سبب این تغییر، افزایش 4.1 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های  PSPاز بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک کارت

پرداخت ملت

شرکت به پرداخت ملت با سهم 20 درصدی از تعداد تراکنش ها و  سهم 21 درصدی از مبلغ آنها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

سهم شرکت های psp از بازار تراکنش های هر یک از ابزار های پذیرش

در آذر ماه شرکت به پرداخت ملت با پوشش 20 درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 32 دردصدی از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود. شرکت پرداخت الکتورنیک سامان با پوشش 30 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

اندازه تمرکز بازار با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن به ازای ابزارهای پذیرش

وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت های فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن سنجیده می شود. هر چه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی تر است و هرچه میزان شاخص تمرکز بیشتر باشد، نشان دهنده آن است که رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بازار به انحصار نزدیک تر است.

پرداخت ملت

در اذر ماه 1399 شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار کارتخوان فروشگاهی عددی حدود 1440  بدست آمده است که نشان دهنده تمرکز  ملایم در بازار این ابزار می باشد.ب رای این شاخص در بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ارقامی در حدود 2308 و2131 حاصل شده است که مبین وجود تمرکز بالا در بازار این ابزارهاست.

سهم هریک از شرکت های PSP  از تعداد تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در استان های کشور

پرداخت ملت

شاخص اثر بخشی

دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثر بخشی به این معناست که جذب تراکنش های این شرکت ها بر روی کارتخوان ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان هایشان از کل کارتخوان های کشور بوده است.به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت ها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش ها به نسبت سایر شرکت ها موفق تر عمل نموده اند.

عملکرد به پرداخت ملت

پروژه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) سهم 32 درصدی از درامدهای شرکت را به خود اختصاص داده است لذا جهت گیری جامعه به استفاده از پرداخت های الکترونیکی به جای مبادله، همچنین کسب بیشتر سهم بازار منجر به افزایش درامدها شرکت می شود. با گسترش کرونا و منع رفت و امد سبب استفاده بیشتر مردم از پرداخت الکترونیکی به جای جابه جای پول نقد شده است لذا شاهد افزایش درامدهای شرکت در این ماه ها نسبت به دورهای مشابه قبل هستیم.

شرکت به پرداخت ملت در دوره 9 ماهه به درامد 1985 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 34 دردصدی برخوردار بوده است.

بهای تمام شده درامد های عملیاتی شرکت با رشد 32 درصدی به 1552 میلیارد تومان رسید. در نتیجه سود ناخالص شرکت با رشد 39 درصدی به  432 میلیارد تومان رسید. هزینه های فروش شرکت با رشد 14 درصدی به 27 میلیارد تومان رسید پس سود خالص شرکت با رشد 46 دردصدی 311 میلیارد تومان(215 تومان به ازای هر سهم) رسید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
11 مرداد 1400