دانلود اپلیکیشن

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت همراه اول (نماد : همراه)

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت همراه اول (نماد : همراه)

شرکت ارتباطات سیار با نماد همراه در صنعت ارتباطات فعالیت می کند. محصولات این شرکت سیم کارت، سیم کارت اعتباری،  سیم کارت دائمی، سیم کارت دیتا و سیم کارت نسل 4 و 4.5 می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت همراه اول

میزان سهام شناور شرکت برابر 8 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 9.6 میلیارد سهم، 749 میلیون سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد وستد قرار می گیرد.

بررسی ترازنامه 6 ماهه سال 1398

بر اساس ترازنامه منتهی به 6 ماهه سال 1398 شرکت در قبال 5608 میلیارد تومان دارایی جاری، 18348 میلیارد تومان بدهی جاری دارد. کمتر بودن دارایی های جاری نسبت به بدهی جاری موجب کسری سرمایه در گردش شرکت شده است. همچنین پایین بودن مبلغ سرمایه در گردش در صنعت ارتباطات سیار امری طبیعی است و علت آن را می توان ناشی از عوامل زیر دانست:

با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا به طور نقد وصول می شود (صدور قبوض مشترکین دائمی، به صورت ماهانه بوده وفروش به مشترکین اعتباری به صورت پیش فرض می باشد) و نیز پایین بودن دوره وصل مطالبات (53 روز) و بالا بودن نسبت گردش نقدی شرکت می توان گفت که منابع شرکت برای پوشش فروش عمدتا از محل ” جریان نقدی حاصل از عملیات” می باشد و نه از محل سرمایه در گردش و لذا شرکت به جای نگهداری وجوه به صورت سرمایه در گردش، ترجیح می دهد آنها را در دارایی های غیر جاری با بازده بیشتر صرف نماید.

مجموع دارایی های شرکت 26352 میلیارد تومان می باشد که بیش از 22 درصد دارایی ها متشکل از دارایی های جاری است. شرکت طی سنوات گذشته به منظور افزایش قدرت رقابتی و کسب بیش از پیش از رضایت مشترکین اقدام به سرمایه گذاری هدفمند در زمینه تجهیزات جدید ارتباطی و ورود به عرصه تکنولوژی های روز از جمله نسل های G 3 و 4.5 نموده است. اینگونه سرمایه گذاری ها منجر به افزایش درآمد عملیاتی شرکت شده است و گواه این موضوع، افزایش بالغ بر 27 درصدی درآمد عملیاتی گروه طی دوره میانی شش ماهه منتهی به شش ماهه سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

مجموع بدهی های شرکت در شش ماهه سال 1398 برابر 22469 میلیارد تومان می باشد که81 درصد آن را بدهی جاری تشکیل می دهد.

بررسی صورت سود وزیان 6 ماهه سال 1398

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت همراه اول برابر8485 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27 درصدی یافته است.

مقایسه درآمد های شش ماهه سال 1398 با مدت مشابه سال قبل

شرح خدمات درآمد بهای تمام شده سود ناخالص درآمد بهای تمام شده سود ناخالص
سال 1398 1398 1398 1397 1397 1397
درآمد کارکرد مشترکین 75416075 53574192 21841883 57114008 38462560 18651448
درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه 5949567 4517584 1431983 5834806 4923268 911538
درآمد فروش خطوط تلفن همراه 356833 268443 88390 265853 199581 66272
درآمد فروش مودم 119730 14260 105470 47014 29089 17925
سرویس اینترنت مبین نت 602137 0 602137 511466 0 511625
درآمد خدمات ارزش افزوده 2752455 0 2752455 3226589 0 3226589
درآمد دفاتر خدماتی 373218 504331 -131113 495158 400690 94468
سایر درآمد ها 1091775 98628 993147 899937 133331 766606

افزایش درآمد کارکرد مشترکین دائمی و اعتباری در دوره مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 به میزان 32 درصد بوده که عمدتا به دلیل رشد در استفاده از خدمات داده مشترکین دائمی و اعتباری می باشد.

افزایش درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت ها تلفن همراه به میزان 2 درصد بوده که عمدتا به علت استفاده مشترکین سایر اپراتورها از خدمکات داده شرکت در قالب طرح رومینگ ملی، با توجه به گسترده بودن شبکه همراه اول در کشور می باشد.

کاهش در فروش خدمات ارزش افزوده به میزان 15 درصد می باشد . شایان ذکر است تغییر رفتار مصرف کنندگان است. تغییر رفتار مصرف کنندگان از خدمات محتوای ساده به سمت اپلیکیشن ها و از طرفی براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر سهم اپراتور در اپلیکیشن 30 درصد بوده در حالی که در مورد محتوا ساده سهم اپراتور 70 درصد می باشد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی برابر 5860 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27 درصدی را نشان می دهد. افزایش بهای تمام شده ناشی از رشد هزینه استهلاک با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در خرید تجهیزات مرتبط با تکنولوژی جدید و از سویی دیگر افزایش هزینه های پرداختی به سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی بابت پروانه فعالیت و همچنین رشد هزینه های شبکه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز می باشد.

بنابراین سود ناخالص شرکت با افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 2652 میلیارد تومان رسیده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی شرکت برابر 421 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 21 درصدی را نشان می دهد. علت افزایش هزینه عمدتا ناشی از افزایش هزینه های بازاریابی فروش، تبلیغات و خدمات مشتریان و هزینه حقوق و دستمزد پرسنل بوده است.

هزنیه های مالی شرکت برابر 142 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 849 درصدی را نشان می دهد.

در نهایت سود خالص هر سهم 1750 میلیارد تومان(91 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 5 درصدی را با سرمایه 1920 میلیارد تومانی را نشان می دهد.

مقایسه سهم بازار و میزان سرمایه شرکت همراه

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت همراه اول

همانطور که اطلاعات نمایه فوق نشان می دهد، سرمایه شرکت علی رقم داشتن سهم 60 درصدی بازار، بسایر کمتر از رقبای داخلی است.

درآمدهای ناشی از خدمات شرکت همراه

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت همراه اول

همانطور که نمودار فوق بر می آید. نوسان درآمد های شرکت در ماه های مختلف سال 1398 بسیار کم است و نشان دهنده پایداری سود های شرکت در ماه های مختلف است. به عبارت دیگر این شرکت به بلوغ رسیده، توانایی ساخت سود پایدار را در هر سال دارا می باشد. لازم بالذکر است که بیشترین درآمد های شرکت مربوط به خدمات ارائه شده به مشترکین دائمی و اعتباری خود می باشد.

شرکت های زیر مجموعه همراه اول

شرکت ارتباطات ایران با هدف گسترش فضای کسب وکار، با هدف بهره گیری از منابع وظرفیت های موجود در تقویت کسب وکار و ایجاد فرصت های نوین، اقدام به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در سایر شرکت ها نموده است.

 • شرکت نقش اول کیفیت
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا
 • شرکت پرداخت اول کیش
 • موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
 • شرکت ارتباطات مبین نت

اخبار و نکات قابل توجه در صورت های مالی شرکت همراه

 • شرکت به منظورجبران مخارج سرمایه ای، بهبود ساختار مالی و حفظ نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری های آتی، سرمایه خود را از مبلغ 9,600,000 میلیون ریال به مبلغ 19,200,000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته  افزایش داد. که مبلغ 720 میلیارد تومان از محل سود انباشته و 240 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامدارن و آورده نقدی می باشد. همچنین شرکت حق تقدم های استفاده نشده شرکت را به قیمت  1257.8 تومان  به فروش رساند. این افزایش سرمایه به منظور توسعه نسل نوین ارتباط سیار تحت عنوان موبایل باند پهن صورت می گیرد. که برای این منظور نیاز به سرمایه گذاری جدید برای نصب وراه اندازی شبکه مخابراتی وتجهیزات مربوطه در سطح کشور دارد. این تکنولوژی، امکانات زیر را برای مشترکین تلفن همراه به ارمغان می آورد.
 • بهبود کیفیت تماس های صوتی
 • اینترنت پر سرعت بر روی موبایل
 • اینترنت اشیا
 • مشاهده فایل های با کیفیت ویدئویی بالاتر
 • ارسال نامه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران در خصوص تعیین کارشناس بابت ارزیابی رسمی دارایی ها شرکت به عبارت دیگر شرکت جهت افزایش میزان سرمایه خود رویای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی ها را در سر دارد.
 • شرکت ارتباطات سیار ایران ظرف سه سال مالی اخیر بالغ بر 4700 میلیارد تومان بر روی داریی های ثابت خصوصا تجهیزات مخابراتی و ارتباطی سرمایه گذاری نموده است.

جمع بندی

بازار سرمایه با شهادت سردار سلیمانی فاز منفی را تجربه نمود به طوریکه در هفته گذشته به طور متوسط بیش از 50 درصد بازار در وضعیت صف فروش قرار داشت. در شوک وارد شده بازار در هفته گذشته، شرکت از طریق کدال اعلام نمود که قصد افزایش سرمایه از محل تجید ارزیابی را دارد. پس از اعلام این خبر، میزان حجم مبادلات سهم به بیش از سه برابر میانگین حجم مبادلات ماهانه رسید. همچنین لازم بالذکر است شرکت در سال گذشته 178 تومان سود ساخته است که با قیمت 1454 تومانی سهم، قیمت به سود شرکت برابر 8 می شود. از منظر دیگر با توجه به گزارش شش ماهه شرکت در سال 98 و درآمد های حاصله با توجه گزارشات ماهانه انتظار داریم شرکت بتواند به میزان سال گذشته خود سود بسازد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
3 آبان 1399