برترین بانک‌های بازار سرمایه در سال 1399

برترین بانک‌های بازار سرمایه در سال 1399

 در این مقاله به بررسی عملکرد بانک های ملت، پاسارگاد، تجارت، صادرات، پارسیان، سامان، پست بانک و اقتصاد نوین در سال 99 با توجه به صورت های مالی منتشر شده در کدال می پردازیم.

نام بانکارزش بازار(میلیارد)سود سال 99(ریال)P/EP/SP/Bقیمت (ریال)سهام شناور (درصد)
ملت8626476.42.11.9419627
پاسارگارد100519297.98.66.71538033
تجارت5785114.92.62.8254624
صادرات3933446.51.71.7224822
پارسیان447104278418
سامان10472712.744.79280
پست بانک77211811.33.42395021
اقتصاد نوین1437736.12.53475137

همانطور که جدول فوق نشان می دهد بیشترین ارزش بازار از گروه بانکی مربوط به بانک پاسارگاد، ملت  و تجارت می باشد و کمترین ارزش بازار مربوط به پست بانک و سامان می باشد.

به منظور بررسی  عملکرد سود سازی از نسبت سود به ارزش بازار استفاده می کنیم.  بیشترین نسبت سود به ارزش بازار مربوط به پست بانک، سامان و  ونوین بوده است به عبارت دیگر این سه بانک با توجه به سرمایه و ارزش بازارشون عملکرد بهتری را نسبت به بانک ها دیگر از خود نشان داده اند.

قیمت به سود(P/E): کمترین قیمت به سود مربوط به بانک های تجارت ، اقتصاد نوین و ملت می باشد. علاوه بر این عامل توجه به سود انباشته و میزان سود تقسیمی می تواند در تصمیم گیری راهنما بهتری باشد.

قیمت بر فروش(P/S): کمترین مقدار قیمت به فروش مربوط به صادرات، ملت و اقتصاد نوین می باشد.

قیمت به ارزش دفتری(P/B): کمترین مقدار قیمت به ارزش دفتری مربوط به صادرات، ملت و تجارت می باشد.

نام بانکسود انباشته (میلیارد)سرمایهدرصد انباشتهقیمت (ریال)سهام شناور (درصد)
ملت۱۳۵,۵۳۷۲۰۷,۰۴۲65419627
پاسارگارد۱۱۸,۳۶۸۶۵,۵۲۰1801538033
تجارت۵,۴۷۵۲۲۳,۹۲۶2254624
صادرات۱۷۵,۳۵۳6.5224822
پارسیان278418
سامان۱۱,۵۰۰۹,۴۶۸829280
پست بانک۳,۵۳۳۳,۲۳۳11.32395021
اقتصاد نوین1437736.1475137

 جدول بالا نشان می دهد که بیشترین  انباشته مربوط به بانک پاسارگاد و سامان می باشد. بانک صادرات با توجه با این که در سال 99 موفق به کسب سود 39 تومانی به ازای هر سهم شده است ولی چون زیان انباشته دارد امکان تقسیم سود را در سال 99 ندارد.

نام بانکارزش بازار(میلیارد)سود سال 99خالص درآمد تسهیلات (میلیارد تومان)خالص درامد کارمزدجمع درامدهای عملیاتیهزینه مطالبات مشکوک الوصول
ملت862647۲۰۸,۶۶۱۲,۷۱۶۳۳,۴۳۲۰۸,۴۵
پاسارگارد10051929۶۵,۵۹۱۳,۹۹۱۶۲,۳۳۱۰,۳۶
تجارت578511۹۱,۳۲۲۰,۰۰۱۸۹,۳۵۱۶,۰۱
صادرات393344۵۸,۶۷۱۸,۷۴۱۸۵,۷۴۲۶,۷۳
پارسیان447
سامان10472712.744.7200
پست بانک772118۱۴,۲۵۷,۹۷۲۲,۲۲۱,۲۷
اقتصاد نوین143773۲۸,۷۴۸,۱۶۵۲,۱۵۱۲,۷۸

خالص درامد تسهیلات: بیشترین درامد مربوط به بانک ملت، تجارت و پاسارگاد می باشد.

خالص درامد کارمزد: بیشترین درامد مربوط به تجارت ، صادرات و پاسارگاد می باشد.

از نظر درامدی ملت، تجارت و پاسارگاد بیشترین درامد را دارند و از نظر هزینه مطالبات مشکوک الوصول بیشترین مقدار مربوط به بانک ملت می باشد.

نام بانکمطالبات از دولتسود افزوده شده به ازای هر سهم
واحدمیلیون ریالتومان
سامان00
پست بانک۸,۷۴۰,۷۶۶270
اقتصاد نوین۳۰,۵۷۵0.1
پارسیان00.8
پاسارگاد00
وبصادر۴۶۴,۷۵۸,۹۴۳299
وبملت۱۸۹,۸۹۸,۳۷۲82
وتجارت۴۷۷,۳۷۰,۹۹۱235

بیشترین مطالبات از دولت مربوط به سه بانک وبصادر، وبملت و وتجارت می باشد.

نتیجه‌گیری

معرفی بهترین شرکت های صنعت بانک داری کاری دشوار است . چون هر سهم با توجه با خبرها و اتفاقات درون شرکتی در صورت  رخ دادن و به وقوع پیوستن خبر می تواند جذابیت های رشدی خاص خود را داشته باشد.  اتفاقاتی همچون دریافت مطالبات از دولت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، تسعیر ارز شرکت ها، این ها من جمله خبرهایی است که می تواند روند آتی بعضی از سهم ها را علاوه بر وضعیت درامدی تغییر دهد. از منظر درامدی نسبت به به ارزش بازار بانک های  سامان و ونوین و وپست نسبت به بقیه شرکت های گروه بانکی عملکرد بهتری داشته اند. معیارهای نسبتی همچون قیمت به سود ، قیمت به فروش و قیمت به ارزش دفتری بانک های صادرات و وتجارت و ملت نسبت بهتری دارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
9 مرداد 1400