بررسی گروه بانکی در بازار بورس (20 اردیبهشت 99)

با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت مبنی بر گسترش خصوصی سازی و اتخاذ تصمیم واگذاری بخش بزرگی از سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم، در گام اول سهام متعلق به دولت از سهام بانکهای صادرات، ملت، تجارت و همچنین شرکتهای بیمه البرز و بیمه اتکایی امین از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری با نام “صندوق واسطه گری مالی یکم” به افراد حقیقی واگذار گردد. دراین مقاله به بررسی وضعیت بانک‌ها خصوصاً بانک‌های بورسی پرداخته شده است.

بانک های مورد تایید بانک مرکزی

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، درحال حاضر 41بانک و موسسه اعتباری غیربانکی با حدود 24،000 شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغول می باشند. از مجموع بانکهای مورد اشاره، تعداد 4 بانک خارجی، 3 بانک دولتی تجاری، 5 بانک دولتی تخصصی و توسعه ای، 20 بانک غیر دولتی تجاری، 2 بانک غیر دولتی قرض الحسنه، 1بانک مشترک ایرانی و خارجی ، 1بانک متقاضی دریافت مجوز و 5 موسسه اعتباری ایرانی غیربانکی می باشند.

ردیف نامنوعتعداد شعبتعداد باجه
1بانک ملی ایرانبانک دولتی تجاری2,967191
2بانک کشاورزیبانک دولتی تخصصی و توسعه ای1,79190
3بانک سپهبانک دولتی تجاری1,557153
4بانک مسکنبانک دولتی تخصصی و توسعه ای1,21718
5پست بانک ایرانبانک دولتی تجاری40717
6بانک توسعه تعاونبانک دولتی تخصصی و توسعه ای39857
7بانک صنعت و معدنبانک دولتی تخصصی و توسعه ای57 
8بانک توسعه صادرات ایرانبانک دولتی تخصصی و توسعه ای392
9بانک صادرات ایرانبانک غیردولتی تجاری2,125613
10بانک ملتبانک غیردولتی تجاری1,438540
11بانک تجارتبانک غیردولتی تجاری1,433504
12بانک انصاربانک غیردولتی تجاری1,05847
13بانک رفاه کارگرانبانک غیردولتی تجاری1,0578
14بانک قوامینبانک غیردولتی تجاری7307
15بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانبانک غیردولتی قرض الحسنه55818
16بانک پارسیانبانک غیردولتی تجاری34914
17بانک پاسارگادبانک غیردولتی تجاری3423
18بانک ایران زمینبانک غیردولتی تجاری3129
19بانک شهربانک غیردولتی تجاری26286
20بانک سینابانک غیردولتی تجاری25825
21بانک اقتصادنوینبانک غیردولتی تجاری25229
22بانک آیندهبانک غیردولتی تجاری222 
23بانک قرض‌الحسنه رسالتبانک غیردولتی قرض الحسنه217 
24بانک سرمایهبانک غیردولتی تجاری1443
25بانک سامانبانک غیردولتی تجاری1373
26بانک حکمت ایرانیانبانک غیردولتی تجاری13373
27بانک کارآفرینبانک غیردولتی تجاری1091
28بانک گردشگریبانک غیردولتی تجاری101 
29بانک دیبانک غیردولتی تجاری92 
30بانک خاورمیانهبانک غیردولتی تجاری16 
31مؤسسه اعتباری غیربانکی مللموسسه اعتباری ایرانی غیربانکی340 
32موسسه اعتباری غیربانکی نورموسسه اعتباری ایرانی غیربانکی337 
33مؤسسه اعتباری غیربانکی كوثرموسسه اعتباری ایرانی غیربانکی293 
34مؤسسه اعتباری غیربانکی كاسپینموسسه اعتباری ایرانی غیربانکی121 
35مؤسسه اعتباری غیربانکی توسعهموسسه اعتباری ایرانی غیربانکی482
36بانک تجارتی ایران و اروپابانک خارجی2 
37بانک مشترک ایران – ونزوئلابانک مشترک ایرانی و خارجی1 
38استاندارد چارتردبانک خارجی1 
39تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاریبانک خارجی1 
40فیوچر بانک (المستقبل)بانک خارجی1 
41بانک مهر اقتصادمتقاضی دریافت مجوز0 

بورس و بانک دو  گزینه جذب سرمایه در نظام اقتصادی

از دیرباز بانک و بورس دو گزینه پیش روی سرمایه گذاران برای کسب بازدهی و محلی برای جذب سرمایه ها بوده است  و افراد با توجه به چشم انداز آتی و میزان ریسک پذیری و انتظار درآمدی که دارند از هرکدام از این گزینه ها متناسب با شرایط استفاده می کنند. با افزایش تعداد بانکها در بازارسهام، وابستگی و چسبندگی این دو بازار بهم افزایش یافته و هر نوع تصمیم یا تغییری در وضعیت دو بازار سهام و پول با اثرات مثبت و منفی برای هردو بازار همراه است بعنوان مثال کاهش نرخ سود بانکی و بهبود وضعیت شاخص بورس در سال گذشته منجر جذب سرمایه جدید و  جابجایی پول از سپرده های بانکی به سایر بازارها از جمله  سرازیر شدن بخشی از آن به بازار سرمایه شده است.

نمودار شاخص کل بانک ها در بورس

در بورس شرکتها بر اساس نوع فعالیت  عملیاتی در گروههای مختلفی دسته بندی شده اند، به هر کدام از این گروه ها یک گروه صنعت گفته می شود بعنوان مثال گروه خودرویی ها، گروه فلزات اساسی، گروه بیمه، گروه مواد غذایی، گروه فرآورده های نفتی و …  همانند شاخص کل بورس که متعلق به همه سهام  شرکت های بورسی است ، هر گروه صنعت  نیز شاخص مربوط به خود را دارد.

مبنای محاسبه این شاخص ها بر اساس تغییر ارزش روزجاری شرکتها نسبت به ارزش روز اولی که وارد بورس شده اند می باشد. احتمالاً در اخبار شنیده باشید که شاخص بورس یا شاخص فلان صنعت رشد یا کاهش داشته است که دهنده رشد یا کاهش عدد شاخص نسبت به روز یا روزهای قبل بوده است. بطور کلی از شاخص ها برای بدست آوردن دید کلی یا مقایسه اجزا با آن یا مقایسه یک شاخص با یک شاخص دیگر استفاده می شود. شاخص گروه بانکی نیز بر مبنای تغییر در ارزش شرکتهای بانکی حاضر در بورس محاسبه شده و نمودار مسیر حرکت آن از سال 88 تا کنون نشان می دهد از میانه سال 97  این گروه صنعت در بورس مورد اقبال ویژه سرمایه گذاران قرار گرفته و در این بازه زمانی  رشد قابل توجه شاخص بانکی را شاهد هستیم.

نمودار شاخص کل بانک ها در بورس

جایگاه صنعت بانکی در بورس

در میان 39 گروه صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار و بین حدود 670 شرکت بورسی و فرابورسی، صنعت بانکداری و بانکهای بزرگ و متوسط آن از جایگاه ویژه ای برخوردارند و افزایش حضور این گروه در بازار سهام بعد از ابلاغ اصل 44 و همچنین الزام بانکها به ثبت نزد بورس، به ارتباط و پیوند بیشتر دو بازار سرمایه و پول منجر شده است.

درحال حاضر 8بانک از 16بانک بورسی و فرابورسی در بازار اول بورس فعالیت می کنند . همچنین در آخرین فهرست 50 شرکت فعالتر بورس 6 بانک ملت، تجارت، پاسارگاد، صادرات، اقتصادنوین، پارسیان حضور دارند. صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار و فرابورس دومین و بزرگترین صنعت پس از فرآورده های نفتی است که با 3،046،606 میلیارد ریال  مجموعاً 6درصد از کل ارزش بازار را دراختیار دارد. سرمایه این صنعت بالغ بر 713،344 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار نمادهای گروه بانکی در بورس و فرابورس بصورت زیر است.

نام شرکتنمادارزش بازار میلیون ریالارزش بازار به صنعتارزش بازار به کل بازار
بانك ملتوبملت887,600,00026/8%1/63%
بانك  پاسارگادوپاسار465,544,80014/1%0/7%
بانک تجارتوتجارت385,376,86511/6%0/6%
بانک پارسیانوپارس338,319,76010/2%0/6%
بانك صادرات ايرانوبصادر309,499,7619/3%0/5%
بانك خاورميانهوخاور117,880,0003/6%0/28%
بانك‌اقتصادنوين‌ونوین119,662,8033/6%0/21%
بانك سيناوسینا105,040,0003/2%0/2%
بانك سامانسامان100,896,0003/0%0/2%
بانك  آيندهوآیند96,432,0002/9%0/2%
اعتباري مللوملل95,669,2202/9%0/18%
بانك‌ كارآفرين‌وکار88,459,5002/7%0/18%
بانك ديدی66,745,6002/0%0/13%
بانک گردشگریوگردش42,630,0001/3%0/1%
پست بانك ايرانوپست40,770,5841/2%0/09%
بانك ايران زمينوزمین20,164,0000/61%0/04%
بانک مهر اقتصادومهر12,000,0000/36%0/04%
بانك سرمايهسمایه12,000,0000/36%0/04%
بانک قوامینوقوام8,000,0000/24%0/03%

همانطور که می دانید ارزش بازار هر شرکت از حاصل ضرب تعداد کل سهام در قیمت بازار (قیمت روزی جاری سهام که در بورس مبادله می شوند) بدست می آید. در ادامه نمودار مقایسه ای ارزش بازار هر بانک نسبت با دیگر بانکهای بورسی ارائه شده است.

جایگاه صنعت بانکی در بورس

بازدهی نمادهای بانکی درسال 98 و فروردین 99

با توجه به اقبال بورس درسال 98 و ابتدای سال 99 شاهد بازدهی بسیار بالای سهام گروه بانکی بوده ایم  علارقم بازده مثبت اکثر نمادهای بانکی در سال 98، اما الزاماً همه شرکتها رشد یکسانی را تجربه نکرده اند و بر اساس فعالیت های اقتصادی عملیاتی و اقبال سرمایه گذاران نرخ  رشد متفاوتی را تجربه نموده اند. در ادامه ضمن مقایسه بازدهی نمادهای گروه صنعت بانکی در سال 98 ، اطلاعات بازدهی فروردین 99  را نیز ارائه نموده ایم.

بازدهی نمادهای بانکی درسال 98 و فروردین 99

بررسی ارزش دارایی ها و نسبتهای مالی بانکهای بورسی

نسبتهای مالی یکی از پارامترهای بررسی و تحلیل سهام در روش تحلیل بنیادی می باشد که از داده های صورتهای مالی هر شرکت استخراج می شود. پاره ای از این نسبتها عبارتند از:

شرکتنمادارزش روز دارایی ها میلیون ریالتناسب ارزش روز دارایی ها به ارزش بازارارزش دفتری دارایی ها میلیون ریالتناسب ارزش روز به ارزش دفتریP/BP/E
بانک ملتوبملت4,585,543,748۵.۱۸3,893,693,706۱.۱۸۴.۵۸۶.۵
بانک صادرات ایرانوبصادر2,835,494,904۸.۸۳2,658,139,376۱.۰۷۲.۲۳(۱۰۱.۸۴)
بانک تجارتوتجارت2,511,270,646۶.۲۹2,263,896,455۱.۱۱۲.۶۳۵۵.۱۲
بانک پاسارگادوپاسار1,767,769,119۳.۷۴1,386,336,081۱.۲۸۵.۱۷۲۳.۸۸
بانک پارسیانوپارس1,662,497,983۵.۱۵1,312,775,701۱.۲۷(۱۲.۰۹)(۱۶.۸)
بانک اقتصاد نوینونوین627,566,681۵.۴۷515,104,252۱.۲۲۵۲.۱۸(۱۹.۹۹)
بانک دیدی422,730,815۶.۱۳242,057,034۱.۷۵(۰.۶۲)(۱.۸۴)
اعتباری مللوملل335,816,865۳.۵۸251,415,983۱.۳۴۹.۸۶۳۳.۶۳
بانک سیناوسینا308,534,987۳.۱223,151,529۱.۳۸۶.۹۹۷۸.۶
بانک خاورمیانهوخاور273,134,421۲.۳۷175,794,554۱.۵۵۶.۴۲۱۲.۸۱
بانک کارآفرینوکار268,378,302۲.۸۹190,427,440۱.۴۱۶.۲۵۳۰.۰۸
پست بانک ایرانوپست223,438,459۵.۳۱174,403,200۱.۲۸(۶.۰۸)۴۳.۱۹
 • بالا بودن نسبت ارزش روز دارایی ها به ارزش بازار نشان دهنده فزونی داشتن ارزش دارایی های شرکت نسبت به قیمت معامله شده در بازار است.
 • تناسب ارزش روز به ارزش دفتری نشان دهنده میزان نزدیک بودن ارزش روز به ارزش دفتری می باشد.
 • P/B برابر است با نسبت تقسیم قیمت بازارPrice هر سهم به ارزش دفتری Book Valueسهم. در این پارمتر با بررسی ارزش دفتری و ارزش بازار سهم،  معامله گران دورنمای آتی یک شرکت را نسبت به عملکرد گذشته آن بررسی می نمایند. اگر شرکت مورد بررسی جزو شرکتهای زیانده باشد بررسی این پارامتر اهمیت بیشتری پیدا می کند. با توجه به اینکه ارزش دفتری از حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام بر مجموع تعداد سهام بدست می آید و نیز حقوق صاحبان سهام از تفریق بدهی ها از دارایی ها محاسبه می گردد، در زمانیکه میزان بدهی یک شرکت از دارایی هایش بیشتر شود این عدد منفی می شود.
 • P/E یکی از پارامترهای قدیمی و پرکاربرد در بازار سرمایه بوده، از تقسیم قیمت روز Price سهم بر سود حاصل شده EPS از عملیات شرکت بدست می آید. به پارامتر P/E نرخ بازگشت سرمایه نیز می گویند و میزان انتظار سود سرمایه گذاران از مبلغ سرمایه گذاری شده را نشان می‌دهد. این پارامتر صرفا با شرکتهای مشابه در یک گروه صنعت قابل مقایسه است و پایین تر بودن آن (در اعداد مثبت) می توان نشانه ای از سود سازتر بودن یا پایین تر بودن قیمت سهام نسبت به نرخ سود اطلاق شود. زیانده بودن شرکت منجر به منفی شدن این پارمتر می شود.

*در حسابداری اعداد منفی با پرانتز() نشان داده می شود.

اقلام ترازنامه صورتهای مالی نمادهای بانکی

به منابعی که دارای ارزش اقتصادی بوده و شرکتها مالکیت شان را در اختیار می‌گیرند یا انتظار دارند در آینده منافعی  برای آن‌ها ایجاد کند دارایی گفته می‌شود. بدهی ها عبارتند از دیون و تعهدات شرکت در قبال سایرین و  حقوق صاحبان سهام از تفاضل مجموع بدهیها از مجموع دارایی ها بدست می آید.

بر طبق قانون تجارت هر شرکت ملزم است داده های صورتهای مالی خود را مطابق استاندارهای حسابداری از سیستمهای رایانه ای یا دفاتر مالی استخراج نموده و به سهامداران و سازمانهای دولتی ارائه دهد  از سویی دیگر برطبق مقررات شرکتهای بورسی موظف هستند صورتهای مالی خود را در بازه زمانهای مشخصی  بوسیله سامانه کدال در اختیار همگان قرار دهند. در ادامه اقلام ترازنامه بر اساس صورت مالی 9ماهه 98 بانکهای بورسی ارائه می شود.

شرکتنماددارایی ها میلیون ریالبدهی ها میلیون ریالحقوق صاحبان سهام میلیون ریال
بانک ملتوبملت3,893,693,7063,700,243,748193,449,958
بانک صادرات ایرانوبصادر2,658,139,3762,514,246,427143,892,949
بانک تجارتوتجارت2,263,896,4552,111,786,435152,110,020
بانک پارسیانوپارس1,312,775,7011,339,499,543-26,723,842
بانک پاسارگادوپاسار1,386,336,0811,294,815,51991,520,562
بانک اقتصاد نوینونوین515,104,252512,906,7892,197,463
بانک دیدی242,057,034353,822,015-111,764,981
اعتباری مللوملل251,415,983241,886,8659,529,118
بانک سیناوسینا223,151,529208,894,98714,256,542
پست بانک ایرانوپست174,403,200181,332,460-6,929,260
بانک کارآفرینوکار190,427,440175,583,80214,843,638
بانک خاورمیانهوخاور175,794,554157,834,42117,960,133
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • عالی بود ممنون

 • ممنون. بسیار جامع.سوال دارم. منظور از بدهی بانکها همان سپرده های مردم است؟

 • بانک سپه کجاست؟

 • محمدرضا

  عالی بود .هزاران سپاس

 • داود رفیعی

  نمودار شاخص بانکی لود نمیشه ، نه اینجا نه در سایت

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… درخواست شما به تیم داده سیگنال منتقل شد.

 • چرا p/eپست بانک باتوجه به زیان ده بودن مثبت شده؟

 • ناشناس

  🙏👏

 • کارتون بیست بود .سپاس

 • موسی روح الامینی

  حسابرسها کارشون را درست انجام نمی دهند..الان اینهمه اختلاسگر داخل شرکتها گهگاهی شناسایی میشود…ولی من ندیدم حسابرسان و موسسات حسابرسی قبلا مچ اینها را بصورت تبصره هایی که زیر ترازنامه ها می نویسند گزارش کنند… الان ممکنه یک مدیر عامل 100 میلیارد تومن از یک بانک اختلاس کند..(مثل مدیر عامل اسبق و فراری بانک ملی.)… بعد یک سند هزینه صوری درست میکنه که مثلا 100 میلیارد تومن صرف خرید ماسک برای کارکنان بانک شد!!… خب حسابرس این 100 میلیارد هزینه را در ستون بدهیها می نویسد و بعد هم از حقوق صاحبان سهم کم میکنه…در حالیکه حسابرس باید باید بررسی کنه آیا این سند صوری است یا اینکه واقعا 100 میلیارد تومن ماسک خریداری شده برای کارکنان و اگر صوری بود باید گزارش کنه به سهامدار خرد که اسناد شرکت صوری است.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
27 فروردین 1400